Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KAMELEON POPRAWA JAKOŚCI USŁUG i WIZERUNKU PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KAMELEON POPRAWA JAKOŚCI USŁUG i WIZERUNKU PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA."— Zapis prezentacji:

1 KAMELEON POPRAWA JAKOŚCI USŁUG i WIZERUNKU PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA

2 2 PLAN PREZENTACJI Pomysł na projekt KAMELEON – założenia projektu Realizacja projektu - rezultaty

3 3 POMYSŁ NA PROJEKT Analiza sytuacji w publicznych służbach zatrudnienia Dlaczego niepubliczne jednostki zajmujące się rynkiem pracy są lepiej postrzegane? Dlaczego, pomimo licznych szkoleń, pracownicy nie mają poczucia, że posiadają lepsze kwalifikacje? DLACZEGO KAMELEON? Jak zarządza się kadrami w firmach komercyjnych?

4 4 POMYSŁ NA PROJEKT Młoda kadra PUP Zabrze – średnia wieku 33,9 lat. Mała liczba pracowników – 58 etatów, w tym 52 osoby na stanowiskach merytorycznych. Nowe zadania – wynik ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Konieczność wprowadzenia zmian w systemie zarządzania kadrami. Niekorzystny wizerunek PSZ wśród bezrobotnych i pracodawców. Niski poziom dostępności do rzetelnych informacji o działaniu PUP. Niska dostępność środków finansowych na rozwiązanie problemów PUP w ramach dysponowanego budżetu. UZASADNIENIE

5 5 KAMELEON ZAŁOŻENIA PROJEKTU Zwiększenie efektywności funkcjonowania PUP Zabrze. Zwiększenie świadomości znaczenia podejmowanych działań na lokalnym rynku pracy. Polepszenie jakości obsługi klientów urzędu. CEL

6 6 KAMELEON ZAŁOŻENIA PROJEKTU Wszyscy pracownicy urzędu, niezależnie od zajmowanego stanowiska pracy. GRUPA DOCELOWA

7 7 KAMELEON ZAŁOŻENIA PROJEKTU Audyt personalny – usługa zlecona jednostce zewnętrznej: przygotowanie kart stanowisk pracy, przygotowanie serii testów i rozmów indywidualnych z pracownikami w celu dokonania indywidualnej oceny kwalifikacji pracowniczych, zbadanie indywidualnych potrzeb szkoleniowych pracowników. CO PLANOWALIŚMY ZROBIĆ?

8 8 KAMELEON ZAŁOŻENIA PROJEKTU Szkolenia dla pracowników – każdy z pracowników weźmie udział w szkoleniach, zgodnie z określonymi przez audytorów potrzebami (np. szkolenia językowe, nowoczesne narzędzia wykorzystywane w poradnictwie zawodowym, marketing rynku pracy, KPA, Prawo Pracy, budowanie wizerunku urzędnika i urzędu, profesjonalna obsługa klienta, asertywność, zamówienia publiczne, szkolenia komputerowe, itp.) CO PLANOWALIŚMY ZROBIĆ ?

9 9 KAMELEON ZAŁOŻENIA PROJEKTU Zakup literatury fachowej. Zakup testów na potrzeby poradnictwa zawodowego wraz z licencją dla PUP Zabrze. Kampania promocyjna dotycząca usług świadczonych przez PUP Zabrze. CO PLANOWALIŚMY ZROBIĆ ?

10 10 KAMELEON REZULTATY PROJEKTU Opracowanie kart wszystkich stanowisk pracy funkcjonujących w PUP Zabrze. Opracowanie zbiorczego i indywidualnych raportów na temat stanu zasobów ludzkich pozostających w dyspozycji PUP Zabrze. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników. Wyposażenie urzędu w ulotki, broszury i informatory, które można wydawać bezrobotnym, pracodawcom i wykorzystywać w czasie Targów Pracy.

11 11 KAMELEON REZULTATY PROJEKTU 59 osób wzięło udział w audycie personalnym. 3 osoby ukończyły studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. 54 osoby wzięły udział w szkoleniach. Wydano 335 certyfikatów z ukończonych szkoleń. 11 osób wzięło udział w szkoleniach językowych (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki). 45 osób wzięło udział w szkoleniu integracyjnym. Zrefundowano też koszty dojazdu na szkolenia.

12 12 KAMELEON REZULTATY PROJEKTU Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL. Program PŁATNIK w systemie ubezpieczeń społecznych. Nowe zasady i regulacje prawne dotyczące dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Fundusze unijne dla JST w ramach nowego okresu programowania Pośrednictwo pracy w up-rekrutacja, selekcja, outplacement, outsourcing. Sekretariat – serce i twarz PUP. SZKOLENIA ZAWODOWE:

13 13 KAMELEON REZULTATY PROJEKTU Nowe zasady obsługi kadrowej oraz prawidłowe sporządzanie ocen pracowników PUP. Zasady rozliczania projektów – wnioskowanie o płatność oraz sprawozdawczość z realizacji wniosków EFS. EURES – dla powiatowych asystentów EURES. Poradnictwo zawodowe jako metoda aktywacji osób bezrobotnych. Rachunkowość FP i budżetu, sprawozdania – nowość i zmiany w PUP. Warsztaty wydawania decyzji administracyjnych w PUP. Prawidłowe wyliczenia, dyskontowanie pomocy publicznej oraz nowości w udzielaniu pomocy na zatrudnienie i pomocy de minimis. SZKOLENIA ZAWODOWE:

14 14 KAMELEON REZULTATY PROJEKTU Głos moim narzędziem pracy. Wizerunek pracownika. Asertywność. Profesjonalne prezentacje. Protokół dyplomatyczny w praktyce. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Techniki radzenia sobie ze stresem. Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów. Tworzenie informacji medialnej w teorii i praktyce. SZKOLENIA tzw. MIĘKKIE:

15 15 KAMELEON REZULTATY PROJEKTU Sprzęt komputerowy, meble i materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu. Gabloty informacyjne. Tablice informacyjne. Literaturę fachową przydatną w pracy doradców zawodowych, księgowych, specjalistów do spraw programów oraz asystenta EURES. Testy doradcze Thomas International. ZAKUPIONO:

16 Projekt KAMELEON realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 Działania 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy, Schemat B Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu otrzymał 100% dofinansowania na realizację projektu. Projekt zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

17


Pobierz ppt "KAMELEON POPRAWA JAKOŚCI USŁUG i WIZERUNKU PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google