Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejska Oferta Banku Ochrony Środowiska S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejska Oferta Banku Ochrony Środowiska S.A."— Zapis prezentacji:

1

2 Europejska Oferta Banku Ochrony Środowiska S.A.
Bydgoszcz, 22 października 2009

3 EUROPEJSKA OFERTA BOŚ S.A.
Co proponujemy identyfikacja możliwości dofinansowania ze środków unijnych przez Doradcę Klienta przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej przez partnerów Banku – FIRMY DORADCZE uwiarygodnienie źródeł finansowania inwestycji przed Instytucją Wdrażającą – PROMESA UNIJNA zapewnienie montażu finansowego inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych – KREDYTOWANIE prowadzenie rachunku projektu wstępna weryfikacja dokumentacji aplikacyjnej, pod względem poziomu spełniania kryteriów oceny formalnej i merytorycznej przez planowany projekt inwestycyjny oraz rekomendacje związane z

4 EUROPEJSKA OFERTA BOŚ S.A.
Promesa unijna potwierdzenie posiadania środków na realizację inwestycji szybka procedura wystawienia promesy minimum dokumentów okres ważności – 6 miesięcy bezpłatne przedłużenie ważności promesy o kolejne 3 miesiące wydanie promesy – po przedstawieniu wniosku o dofinansowanie/dotację

5 EUROPEJSKA OFERTA BOŚ S.A.
Kredyt pomostowy przeznaczony na finansowanie projektów wspieranych dotacjami z Funduszy Unijnych zapewnia prefinansowanie, czyli finansowanie projektu od dnia zapłaty faktur do dnia wypłaty środków z dotacji kwota kredytu odpowiada wartości dotacji (do 100%) kredyt finansuje część kosztów kwalifikowanych, refundowanych przez dotację jest udzielany w złotówkach TO DOTACJA SPŁACA KREDYT

6 EUROPEJSKA OFERTA BOŚ S.A.
Kredyt uzupełniający jest przeznaczony na finansowanie projektów wspieranych dotacjami z Funduszy Unijnych zapewnia współfinansowanie projektu, czyli pokrycie wymaganego wkładu własnego projektodawcy finansuje część kosztów kwalifikowanych oraz kosztów niekwalifikowanych, nierefundowanych przez dotację może być udzielony na okres do 10 lat, z karencją w spłacie kapitału do 2 lat może być udzielony w złotówkach lub w euro

7 EUROPEJSKA OFERTA BOŚ S.A.
Kredyt inwestycyjny pod Dotację UE możliwość rozpoczęcia inwestycji bezpośrednio po złożeniu wniosku o dofinansowanie, a przed uzyskaniem informacji o przyznaniu Dotacji; możliwość przekształcenia części kredytu inwestycyjnego pod Dotacje UE na atrakcyjnie oprocentowany kredyt pomostowy, w przypadku przyznania dofinansowania i podpisania Umowy o Dotację; możliwość zwolnienia z części zabezpieczeń kredytu, po przedłożeniu Umowy o Dotację; możliwa karencja w spłacie kapitału.

8 EUROPEJSKA OFERTA BOŚ S.A.
Kredyt Technologiczny możliwość uzyskania finansowania bankowego na realizację inwestycji technologicznej; możliwość uzyskania dofinansowania ze środków UE na częściowa spłatę Kredytu Technologicznego – obniżenie kosztu pozyskania finansowania inwestycji; możliwość zwolnienia z części zabezpieczeń kredytu, po uzyskaniu promesy Premii Technologicznej; możliwa karencja w spłacie kapitału.

9 EUROPEJSKA OFERTA BOŚ S.A. Kredyt Technologiczny – założenia (1/2)
KREDYT TECHNOLOGICZNY udzielany jest na sfinansowanie inwestycji technologicznych do wysokości 75% wartości kosztów kwalifikowanych projektu. INWESTYCJA TECHNOLOGICZNA polega na: a) zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług; b) wdrożeniu własnej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług NOWA TECHNOLOGIA – technologia w postaci prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo rozwojowej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług i nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat KRYTERIA DOSTĘPU status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy posiadanie zdolności kredytowej, umożliwiającej uzyskanie kredytu na warunkach komercyjnych udokumentowany wkład własny – minimum 25% kosztów kwalifikowanych 9

10 EUROPEJSKA OFERTA BOŚ S.A. Kredyt Technologiczny – założenia (2/2)
Na podstawie programu pomocowego dostępnego w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Kredytobiorca może uzyskać dofinansowanie w postaci Premii technologicznej, przeznaczonej na spłatę części kapitału Kredytu Technologicznego udzielonego przez BOŚ S.A. Premia technologiczna jest udzielana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), zgodnie z mapą pomocy regionalnej - do wysokości 4 mln zł. Warunkiem uruchomienia środków z Kredytu Technologicznego jest przyznanie przez BGK promesy Premii technologicznej. Premia technologiczna wypłacana jest przez BGK do banku kredytującego jednorazowo lub w ratach w wysokości odpowiadającej 100% wartości netto osiągniętej sprzedaży towarów lub usług będących wynikiem inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym, potwierdzonej fakturami sprzedaży i dowodami ich zapłaty. 10

11 EUROPEJSKA OFERTA BOŚ S.A. Kredyt Technologiczny - procedura
Przedsiębiorca składa wniosek do BOŚ S.A. o udzielenie kredytu technologicznego. Po zawarciu umowy kredytowej o charakterze warunkowym przedsiębiorca, za pośrednictwem BOŚ S.A., składa do BGK wniosek o przyznanie premii technologicznej. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku BGK wystawia promesę udzielenia premii, na podstawie której BOŚ S.A. uruchamia środki wynikające z podpisanej uprzednio umowy kredytowej, a przedsiębiorca może rozpocząć inwestycję. BGK zawiera z przedsiębiorcą umowę o wypłatę premii technologicznej, pod warunkiem podpisania umowy kredytowej z BOŚ S.A. 11

12 EUROPEJSKA OFERTA BOŚ S.A. Kredyt Technologiczny PLUS
KREDYT TECHNOLOGICZNY PLUS przyznawany jest na sfinansowanie wydatków związanych z inwestycjami technologicznymi w części nie objętej Kredytem Technologicznym. Kredyt Technologiczny PLUS jest przyznawany wyłącznie w połączeniu z Kredytem Technologicznym. Kredyt Technologiczny PLUS udzielany jest do wysokości 90% całkowitej wartości inwestycji technologicznej netto, KORZYŚCI zbilansowanie brakujących środków do sfinansowania inwestycji technologicznej; niski poziom wkładu własnego, z możliwością sfinansowania 90% całkowitej wartości inwestycji (w połączeniu z Kredytem Technologicznym); możliwa karencja w spłacie kapitału.

13 EUROPEJSKA OFERTA BOŚ S.A. Ośrodki Innowacji NOT
BOŚ S.A. podjął współpracę z Naczelną Organizacją Techniczną Centrum Innowacji NOT w zakresie świadczenia usług doradczych w zakresie przygotowania, wdrożenia i realizacji projektu ubiegającego się wsparcie w ramach działania 4.3 Kredyt Technologiczny POIG Ośrodki Innowacji NOT są uprawnione do sporządzania opinii stwierdzającej, że technologia, która będzie wdrażana w wyniku realizacji inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym jest nową technologią. Kontakt: OŚRODEK INNOWACJI NOT w Bydgoszczy Bydgoska Rada FSNT ul. Rumińskiego 6, Bydgoszcz pokój: 11 – parter tel. (52) fax. (52)

14 EUROPEJSKA OFERTA BOŚ S.A. ZAKRES WSPÓŁPRACY
Kontakt z Bankiem. Wstępna identyfikacja możliwości dofinansowania z funduszy unijnych, Wstępna propozycja banku co do finansowania inwestycji Wybór firmy doradczej przygotowującej dokumentację Udział Banku i firmy doradczej w opracowaniu montażu finansowego Przekazanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej do Banku Wystawienie promesy kredytowej Złożenie dokumentacji aplikacyjnej wraz z promesą BOŚ S.A. we właściwej instytucji

15 ZAPRASZAMY Infolinia 0 801 355 455 www.bosbank.pl ue@bosbank.pl
Renata Bugała Departament Instytucji Finansowych tel. 022/ ;


Pobierz ppt "Europejska Oferta Banku Ochrony Środowiska S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google