Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Lekcja 26 Die Präpositionen mit dem Akkusativ. Przyimki z biernikiem.

3 Pierwszy i czwarty przypadek jest taki sam za wyjątkiem rodzaju męskiego. 1. N. die 4. A. die 1. N. der 4. A. den 1. N. das 4. A. das

4 Przyimki : durch - przez ohne-bez für- dla, za, na gegen- przeciw entlang - wzdłuż ohne-bez Ich bin ohne Freunde.- Jestem bez przyjaciół. Po ohne stawiamy często rzeczownik bez rodzajnika.

5 Ich schwimme.....-Płynę.... das Schwimmbecken entlang - wzdłuż basenu durch den durch den Fluß- przez rzekę

6 Du wanderst......- Ty wędrujesz.... durch die Berge- przez góry den Strand entlang - wzdłuż plaży

7 Wir gehen....- My idziemy.... durch die Brücke - przez most durch den Marktplatz- przez rynek

8 Er schaut.....- On patrzy.... durch das Schlüsselloch- przez dziurkę od klucza durch das Glas- przez szkło

9 Ihr fahrt.....- Wy jedziecie.... durch den Nebel- przez mgłę die Straßenbahnschienen entlang – wzdłuż torów tramwajowych die Straßenbahnschienen entlang – wzdłuż torów tramwajowych

10 Wir danken....- Dziękujemy.... für den Tanz auf dem Eis- za taniec na lodzie für die nette Begegnug- za miłe spotkanie

11 Sie sind..... - Pan jest...... ohne Sinn und Verstand- kompletnie rozkojarzony ohne Geld - bez pieniędzy

12 Ich danke.....-Dziękuję..... für die Überraschung- za niespodziankę für die Hilfe- za pomoc

13 Ich bin... - Jestem... gegen die Gewalt- przeciw przemocy gegen das Springen- przeciwko skokom

14 Ich springe....- Skaczę... durch den Zaun- przez płot durch die Wellen- przez fale

15 Wir danken....- Dziękujemy... für die Tasse Kaffee- za filiżankę kawy für die Flugreise- za podróż samolotem

16 Wir danken.....- Dziękujemy.... für die Wärme- za ciepło für den Abend - za wieczór

17 Ich laufe....- Biegnę.... durch das Wasser- przez wodę durch den Pfad- ścieżką

18 Wir schwimmen.....- My płyniemy.... den See entlang - wzdłuż jeziora ohne Rettunsweste- bez kamizelki ratunkowej

19 Wer zahlt...?- Kto płaci...? für die Ohringe - za kolczyki für den Pekinese- za pekińczyka

20 Wir danken....-My dziękujemy.... für die schöne Weile- za piękne chwile für die Medailen- za medale

21 Ich zahle....- Płacę.... für den Becher- za kubek für den Imbiss- za poczęstunek


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google