Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 USTALANIE WZORÓW I NAZW SOLI

3 Spis treści Pojęcia podstawowe Wzór ogólny soli Znane kwasy, wartościowość reszt, nazewnictwo pochodzących od nich soli Wartościowość znanych metali Ustalanie wzorów sumarycznych Przykład I Przykład II Ustalanie nazw soli Przykład I Przykład II Ustalanie wzorów strukturalnych Przykład I Przykład II Określanie liczby atomów poszczególnych pierwiastków w cząsteczce soli Przykłady

4 Podstawowe pojęcia Definicja soli Jest to związek chemiczny, którego cząsteczka zbudowana jest z kationu (kationów) metalu i anionu (anionów) reszty kwasowej. Wzór sumaryczny Umowny zapis, który określa tylko rodzaj i liczbę atomów wchodzących w skład cząsteczki. Wzór strukturalny (kreskowy) Wzór uwzględniający rodzaj, liczbę atomów oraz wiązania między nimi.

5 Indeks stechiometryczny Liczba atomów danego pierwiastka w cząsteczce Wartościowość Określa liczbę wiązań chemicznych, jaką tworzy atom danego pierwiastka (grupa funkcyjna) z atomami innych pierwiastków (grupami funkcyjnymi) tworząc cząsteczkę danego związku Pojęcie wartościowości dotyczy atomów związanych w cząsteczkach. W stanie niezwiązanym wartościowość wynosi 0

6 ABnm M – oznacza symbol metalu R – oznacza wzór reszty kwasowej n – oznacza ilość atomów metalu w cząsteczce m – oznacza ilość reszt w cząsteczce A – wartościowość metalu w tym związku B - wartościowość reszty kwasowej

7 W cząsteczce soli Iloczyn wartościowości metalu ( A) i ilości atomów tego metalu (n) równy jest wartościowości reszty kwasowej (B) i jej ilości (m) An B m A x n = B x m UWAGA Nie zapisuje się indeksów stechiometrycznych ( tzw małych współczynników), jeśli ich wartość wynosi 1

8 Nazwa kwasuWzór Wartościo- wość niemetalu Wzór reszty kwasowej Wartościo- wość reszty Nazwa soli Kwas chloro- wodorowy HClIClI chlorek Kwas bromo- wodorowy HBrIBrI bromek Kwas siarko- wodorowy H2SH2SIISII siarczek Kwas azotowy (III) HNO 2 IIINO 2I azotan (III) Kwas azotowy ( V) HNO 3 VNO 3I azotan (V)

9 Nazwa kwasu Wzór Wartościo- wość niemetalu Wzór reszty kwasowej Wartościo- wość reszty Nazwa soli Kwas węglowy H 2 CO 3 IVCO 3 II węglan (IV) Kwas siarkowy (IV) H 2 SO 3 IVSO 3 II siarczan (IV) Kwas siarkowy (VI) H 2 SO 4 VISO 4 II siarczan (VI) Kwas fosforowy (V) H 3 PO 4 VPO 4 III fosforan (V) Reszta kwasowa ma wartościowość równą ilości atomów wodoru w cząsteczce kwasu

10 Wartościowość wybranych metali

11 Kroki, jakie należy podjąć, aby ustalić wzór sumaryczny 1) 1)Ustalamy jakiego kwasu jest to sól – R 2) 2)Ustalamy jakiego metalu jest to sól – Me 3) 3)Wstępnie zapisujemy symbol metalu i wzór reszty kwasowej MeR 4) 4)Ustalamy wartościowość metalu - A 5) 5)Ustalamy wartościowość reszty kwasowej – B 6) 6)Dobieramy indeksy stechiometryczne - n, m 7) 7)Sprawdzamy czy iloczyn wartościowości metalu i indeksu przy nim jest równy wartościowości reszty i indeksu przy niej A x n = B x m 8) 8)Cieszymy się z poprawnie wykonanego zadania

12 Pamiętaj ! Przy ilości n, m = 1 nie wpisujemy indeksu Resztę kwasową R traktujemy jako całość, więc jej ilość w cząsteczce zapisujemy stosując nawias okrągły (R) Przy dobieraniu współczynników (indeksów stechiometrycznych) stosujemy zasadę najmniejszej wspólnej wielokrotności

13 Przykład I Chlorek żelaza (III) Jest to sól kwasu chlorowodorowego (solnego) HCl Żelaza trójwartościowego Fe FeCl Wartościowość Fe w tym związku wynosi III (A) Wartościowość reszty kwasowej ( Cl ) wynosi I (B) n x A = m x B ; n x 3 = m x 1 FeCl 3 Sprawdzamy: 1 x 3 = 3 x 1

14 Przykład II Siarczan (VI) miedzi (II) Jest to sól kwasu siarkowego (VI) H 2 SO 4 Miedzi dwuwartościowej Cu CuSO4 Wartościowość reszty kwasowej (SO 4 ) wynosi II Wartościowość Cu w tym związku wynosi II n x 2 = m x 2; CuSO 4 1 x 2 = 1 x 2

15 Fe 2 (SO 4 ) 3 Jest to sól kwasu siarkowego (VI) ( H2SO4), czyli siarczan (VI) Jest to sól żelaza trójwartościowego Fe (III) Nazwa siarczan (VI) żelaza (III) Al(NO 2 ) 3 Jest to sól kwasu azotowego (III), czyli azotan (III) Jest to sól glinu Nazwa azotan (III) glinu

16 Wzory strukturalne (kreskowe) soli Uwagi wstępne: - Atom danego pierwiastka tworzy z innymi ilość wiązań równą jego wartościowości, czyli ilość wiązań ( kresek we wzorze) odchodzących od symbolu atomu pierwiastka musi być równa jego wartościowości - Układ atomów reszty kwasowej jest taki jak w kwasie

17 Proponowany algorytm postępowania 1.Piszemy wzór sumaryczny Me n R m 2.Piszemy wzór sumaryczny kwasu od którego pochodzi dana sól H B R 3.Piszemy wzór kreskowy kwasu i zaznaczmy resztę kwasową 4.Z lewej strony w kolumnie piszemy symbole metalu w ilości n (symbol oznacza 1 atom) 5.Z prawej strony w kolumnie wzory reszt w ilości m 6.Łączymy za pomocą kresek pamiętając o wartościowości 7.Sprawdzamy: czy: - od symbolu metalu odchodzi ilość kresek równa jego wartościowości - od każdej reszty kwasowej odchodzi ilość kresek równa wartościowości reszty - ilość symboli atomów i ilość wzorów reszt jest równa indeksom stechiometrycznym we wzorze sumarycznym

18 Przykład I Piszemy wzór sumaryczny Me n R m Ca(NO 3 ) 2 Piszemy wzór sumaryczny kwasu od którego pochodzi dana sól H B R HNO 3 Piszemy wzór kreskowy kwasu i zaznaczmy resztę kwasową

19 symbole metalu w ilości n (symbol oznacza 1 atom) Ca Z prawej strony w kolumnie wzory reszt (w ilości m) Ca Łączymy za pomocą kresek pamiętając o wartościowości Sprawdzamy

20 Przykład II Piszemy wzór sumaryczny Me n R m Węglan glinu Al 2 (CO3) 3 Piszemy wzór sumaryczny kwasu od którego pochodzi dana sól H B R H 2 CO 3 Piszemy wzór kreskowy kwasu i zaznaczmy resztę kwasową

21 Z lewej strony w kolumnie piszemy symbole metalu w ilości n (symbol oznacza 1 atom) Z prawej strony w kolumnie wzory reszt w ilości m Al Łączymy za pomocą kresek pamiętając o wartościowości Sprawdzamy

22 Ustalanie ilości poszczególnych atomów w cząsteczce soli Me n (R) m Ilość atomów metalu wynosi n (równa jest indeksowi stechiometrycznemu przy symbolu metalu Ilość m to ilość reszt w cząsteczce Liczbę atomów poszczególnych pierwiastków znajdujących się w resztach kwasowych R obliczamy mnożąc indeks stechiometryczny stojący przy symbolu danego niemetalu w reszcie przez indeks wskazujący na ilość reszt w cząsteczce soli

23 Me n (N x O y ) m N – symbol niemetalu w reszcie kwasowej O – symbol tlenu w reszcie kwasowej x – ilość atomów danego niemetalu w reszcie kwasowej y – ilość atomów tlenu w reszcie kwasowej m – ilość reszt kwasowych w cząsteczce soli Ilość atomów Me = n Ilość atomów N = x × m Ilość atomów O = y × m

24 Al 2 (SO 4 ) 3 Ilość atomów glinu w jednej cząsteczce - 2 Ilość atomów siarki w jednej cząsteczce - 1 x 3 = 3 Ilość atomów tlenu w jednej cząsteczce - 4 x 3 = 12 Przykłady Mg(NO 3 ) 2 Ilość atomów magnezu w jednej cząsteczce – 1 Ilość atomów azotu w jednej cząsteczce – 1 x 2 = 2 Ilość atomów tlenu w jednej cząsteczce – 3 x 2 = 6


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google