Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SOLE to związki chemiczne o wzorze ogólnym: MR

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SOLE to związki chemiczne o wzorze ogólnym: MR"— Zapis prezentacji:

1 SOLE to związki chemiczne o wzorze ogólnym: MR
SOLE – są związkami chemicznymi bardzo rozpowszechnionymi w przyrodzie. Kryształy soli są zbudowane z kationów metali i anionów reszt kwasowych. SOLE są elektrolitami. SOLE w roztworach wodnych lub po stopieniu ulegają dysocjacji elektrolitycznej. W wyniku dysocjacji jonowej soli powstają kationy metalu i aniony reszt kwasowych.

2 Sprawdź, czy wiesz… Jak są zbudowane sole? Jak otrzymuje się sole?
Na czym polega proces dysocjacji jonowej soli? Jakie sole występują w przyrodzie i które z nich wykorzystuje się w życiu codziennym?

3 Sprawdź, czy umiesz… Napisać wzory soli na podstawie ich nazw.
Napisać nazwę soli na podstawie jej wzoru. Napisać równanie reakcji dysocjacji jonowej soli. Napisać równania reakcji otrzymywania soli.

4 Ze względu na to, czy w solach występuje reszta kwasowa kwasu tlenowego, czy beztlenowego, podzielić je można na sole kwasów tlenowych i sole kwasów beztlenowych. Nazwy soli składają się z dwóch członów. Pierwszy człon pochodzi od nazwy anionu reszty kwasowej. W nazwie soli kwasu tlenowego występuje końcówka –an. Sole kwasów beztlenowych mają końcówkę –ek. Drugi człon w nazwie soli pochodzi od nazwy kationu metalu.

5 Ćw.1 Podaj nazwy następujących soli: siarczek żelaza (II) FeS chlorek cynku (II) ZnCl2 azotan (V) potasu KNO3 siarczan (IV) żelaza (II) FeSO3 Ćw.2 Ustal wzory soli: K2CO3 węglanu potasu Na3PO4 fosforanu (V) sodu MgS siarczku magnezu CuSO4 siarczanu (VI) miedzi (II)

6 SOLE można otrzymać podstawowymi sposobami według schematów:
kwas + zasada → sól + woda metal aktywny + kwas → sól + woda ( aktywniejszy od wodoru ) tlenek metalu + kwas → sól + woda tlenek kwasowy + zasada → sól + woda metal + niemetal → sól tlenek zasadowy + tlenek kwasowy → sól sól I + kwas I → sól II↓+ kwas II sól I + zasada → sól II + wodorotlenek ( jeden z produktów musi być trudno rozpuszczalny) sól I + sól II → sól III ↓ + sól IV

7 SOLE dzielimy na: dobrze rozpuszczalne w wodzie np. NaCl
trudno rozpuszczalne w wodzie np. CaSO4 praktycznie nierozpuszczalne w wodzie np. CaCO3

8 Ćw. 3 Wykonaj doświadczenia, zapisz odpowiednie reakcje z ich przebiegu:
Badanie zachowania się magnezu wobec kwasu chlorowodorowego. Badanie przebiegu reakcji kwasu solnego z tlenkiem miedzi (II). Badanie przebiegu reakcji między siarczanem (VI) miedzi (II) a wodorotlenkiem sodu.


Pobierz ppt "SOLE to związki chemiczne o wzorze ogólnym: MR"

Podobne prezentacje


Reklamy Google