Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SOLE to związki chemiczne o wzorze ogólnym: MR SOLE – są związkami chemicznymi bardzo rozpowszechnionymi w przyrodzie. Kryształy soli są zbudowane z kationów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SOLE to związki chemiczne o wzorze ogólnym: MR SOLE – są związkami chemicznymi bardzo rozpowszechnionymi w przyrodzie. Kryształy soli są zbudowane z kationów."— Zapis prezentacji:

1 SOLE to związki chemiczne o wzorze ogólnym: MR SOLE – są związkami chemicznymi bardzo rozpowszechnionymi w przyrodzie. Kryształy soli są zbudowane z kationów metali i anionów reszt kwasowych. SOLE są elektrolitami. SOLE w roztworach wodnych lub po stopieniu ulegają dysocjacji elektrolitycznej. W wyniku dysocjacji jonowej soli powstają kationy metalu i aniony reszt kwasowych.

2 Sprawdź, czy wiesz… Jak są zbudowane sole? Jak otrzymuje się sole? Na czym polega proces dysocjacji jonowej soli? Jakie sole występują w przyrodzie i które z nich wykorzystuje się w życiu codziennym?

3 Sprawdź, czy umiesz… Napisać wzory soli na podstawie ich nazw. Napisać nazwę soli na podstawie jej wzoru. Napisać równanie reakcji dysocjacji jonowej soli. Napisać równania reakcji otrzymywania soli.

4 Ze względu na to, czy w solach występuje reszta kwasowa kwasu tlenowego, czy beztlenowego, podzielić je można na sole kwasów tlenowych i sole kwasów beztlenowych. Nazwy soli składają się z dwóch członów. Pierwszy człon pochodzi od nazwy anionu reszty kwasowej. W nazwie soli kwasu t lenowego występuje końcówka – an. Sole kwasów b eztlenowych mają końcówkę – ek. Drugi człon w nazwie soli pochodzi od nazwy kationu metalu.

5 Ćw.1 Podaj nazwy następujących soli: siarczek żelaza (II) FeS chlorek cynku (II) ZnCl 2 azotan (V) potasu KNO 3 siarczan (IV) żelaza (II) FeSO 3 Ćw.2 Ustal wzory soli: K 2 CO 3 węglanu potasu Na 3 PO 4 fosforanu (V) sodu MgS siarczku magnezu CuSO 4 siarczanu (VI) miedzi (II)

6 SOLE można otrzymać podstawowymi sposobami według schematów: kwas + zasada sól + woda metal aktywny + kwas sól + woda ( aktywniejszy od wodoru ) tlenek metalu + kwas sól + woda tlenek kwasowy + zasada sól + woda metal + niemetal sól tlenek zasadowy + tlenek kwasowy sól sól I + kwas I sól II+ kwas II sól I + zasada sól II + wodorotlenek ( jeden z produktów musi być trudno rozpuszczalny) sól I + sól II sól III + sól IV

7 SOLE dzielimy na: dobrze rozpuszczalne w wodzie np. NaCl trudno rozpuszczalne w wodzie np. CaSO 4 praktycznie nierozpuszczalne w wodzie np. CaCO 3

8 Ćw. 3 Wykonaj doświadczenia, zapisz odpowiednie reakcje z ich przebiegu: a) Badanie zachowania się magnezu wobec kwasu chlorowodorowego. b) Badanie przebiegu reakcji kwasu solnego z tlenkiem miedzi (II). c) Badanie przebiegu reakcji między siarczanem (VI) miedzi (II) a wodorotlenkiem sodu.


Pobierz ppt "SOLE to związki chemiczne o wzorze ogólnym: MR SOLE – są związkami chemicznymi bardzo rozpowszechnionymi w przyrodzie. Kryształy soli są zbudowane z kationów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google