Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2

3 Trochę teorii: -pojęcie mola - masa, gęstość, objętość i ich jednostki - stężenie procentowe a stężenie molowe roztworu Obliczanie C m, gdy znana jest ilość moli substancji rozpuszczonej i objętość roztworu. Obliczanie ilości moli substancji przy danym stężeniu i objętości roztworu. Obliczanie objętości roztworu przy danym stężeniu i ilości moli substancji rozpuszczonej. Obliczanie C m, przy danej masie substancji rozpuszczonej i objętość roztworu. Obliczanie C m, przy danej ilości moli substancji rozpuszczonej oraz masie i gęstości roztworu. Obliczanie C m,mając daną masę substancji rozpuszczonej, masę roztworu oraz jego gęstość.

4 Przykładowe zadania. Przeliczanie stężenia procentowego na stężenie molowe. Przeliczanie stężenia molowego na stężenie procentowe.

5 Trochę teorii Mol Mol to jednostka liczności materii równa liczbie atomów w 12 g izotopu węgla 12 C. Liczba ta ma wartość A = 6,022×10 23 ( liczba Avogadra ) Mol należy do jednostek podstawowych układu SI. Mol atomów, cząsteczek, jonów to 6,022×10 23 odpowiednio: atomów, cząsteczek czy jonów. W jednym molu atomów (cząsteczek lub jonów) znajduje się ich 6,022×10 23 Masa molowa – masa jednego mola substancji. Liczbowo równa jest masie atomowej ( cząsteczkowej)

6 Jaka ilość jonów chlorkowych ( Cl - ) znajduje się w 2,5 mola chlorku magnezu (MgCl 2 ) ? Dane: n = 2,5 ilość moli MgCl 2 A = 6,022 ˣ mol MgCl 2 zawiera 2 mole Cl - 2,5 mola MgCl 2 zawiera 5 moli Cl - Ilość jonów chlorkowych w 2,5 mola chlorku magnezu wynosi: 5 ˣ 6,022 ˣ = 30,11 ˣ jonów Cl - Jaką ilość moli stanowi 9,033 ˣ cząsteczek ? 1 mol – 6,022 ˣ cząsteczek x moli – 9,033 ˣ cząsteczek x = 1,5 mola cząsteczek Jaka ilość jonów chlorkowych ( Cl - ) znajduje się w 2,5 mola chlorku magnezu (MgCl 2 ) ? Dane: n = 2,5 ilość moli MgCl 2 A = 6,022 ˣ mol MgCl 2 zawiera 2 mole Cl - 2,5 mola MgCl 2 zawiera 5 moli Cl - Ilość jonów chlorkowych w 2,5 mola chlorku magnezu wynosi: 5 ˣ 6,022 ˣ = 30,11 ˣ jonów Cl - Jaką ilość moli stanowi 9,033 ˣ cząsteczek ? 1 mol – 6,022 ˣ cząsteczek x moli – 9,033 ˣ cząsteczek x = 1,5 mola cząsteczek

7 Masa, gęstość, objętość roztworu Gęstość roztworu [d] Masa jednostkowej objętości roztworu. Równa jest stosunkowi masy roztworu do jego objętości. Jednostki gęstości: g cm 3 ; kg m 3 Jednostki objętości: cm 3 ; dm 3 = 1l ; m 3 1dm 3 = (10 cm) 3 = 1000 cm 3 x g cm 3 = 1000x g / dm 3 kg m 3 = 1000g (100cm) 3 = 1000 / g cm 3 = g/cm 3

8 Stężenie molowe roztworu Stężenie molowe jest równe stosunkowi liczby moli (n) substancji rozpuszczonej do objętości roztworu (V r ). Wyrażamy je wzorem: Jednostka stężenia: Przyjęte jest zapisywanie jednostki jako M. Do wyrażania niskich stężeń stosuje się też jednostki: mM, μM, nMmμn Stężenie molowe określa ilość moli substancji rozpuszczonej w 1 dm 3 roztworu.

9 Stężenie procentowe, a stężenie molowe Co oznaczają zapisy: Cp = 5%, Cm = 5 moli/dm 3 (M) ? Jeśli stężenie procentowe roztworu wynosi 5%, to znaczy, że w 100 gramach tego roztworu znajduje się 5 g substancji rozpuszczonej. Jeśli stężenie molowe roztworu wynosi 5 M, to oznacza, że w 1 dm 3 tego roztworu znajduje się 5 moli substancji rozpuszczonej. Reasumując: Stężenie procentowe określa nam stosunek masy substancji rozpuszczonej do masy roztworu, wyrażony w procentach. Stężenie molowe określa stosunek liczby moli substancji rozpuszczonej do objętości roztworu wyrażonej w dm 3

10 Obliczanie C m, gdy znana jest ilość moli substancji rozpuszczonej i objętość roztworu Oblicz stężenie molowe roztworu, wiedząc, że w 500cm 3 r-ru znajduje się 1,5 mola substancji rozpuszczonej. Dane: n = 1,5mola ilość moli w tej objętości V r = 500cm 3 = 0,5 dm 3 Korzystając ze wzoru: C m = 1,5 mola / 0,5 dm 3 C m = 3 mole / dm 3 1,5 mola 0,5 dm 3 x moli 1 dm 3

11 Obliczanie ilości moli substancji przy danym stężeniu i objętości roztworu Jaka ilości moli substancji rozpuszczonej znajduje się w 0,25 l 2 molowego roztworu? Dane: C m = 2 mole / dm 3 V r = 0,25 l = 0,25 dm 3 n = ? n = C m ˣ Vr n = 2 mole / dm 3 ˣ 0,25 dm 3 n= 0,5 mola 2 mole 1 dm 3 x moli 0,25 dm 3 x = 0,5 mola

12 Obliczanie objętości roztworu przy danym stężeniu i ilości moli substancji rozpuszczonej. Jaka objętość 2 molowego roztworu zawiera 1,5 mola substancji rozpuszczonej? Dane: C m = 2 mole / dm 3 n = 1,5 mola V r = ? C m ˣ Vr = n V r = n C m V r = 1,5 mola 2 mole/dm 3 V r = 0,75 dm 3 2 mole 1 dm 3 1,5 mola x x = 0,75 dm 3

13 Obliczanie C m, mając daną masę substancji rozpuszczonej i objętość roztworu Dane: Masa substancji = m g Masa molowa = M g/mol Objętość roztworu = V r dm 3 C m = ? Obliczamy ilość moli: n = m M [ g / gmol -1 = mol]

14 Obliczanie C m, mając daną ilość moli substancji rozpuszczonej oraz masę i gęstość roztworu. Dane: Ilość moli = n Masa roztworu = m r Gęstość roztworu = d C m = ? Obliczamy objętość roztworu: V r = m / d [ g/gcm -3 = cm 3 = dm 3 ]

15 Obliczanie C m, mając daną masę substancji rozpuszczonej, masę roztworu oraz jego gęstość. Dane: Masa substancji = m Masa roztworu = m r Gęstość roztworu = d Masa molowa substancji = M Obliczamy ilość moli substancji rozp.: n = m / M Obliczamy objętość roztworu: Vr = m / d

16 W 1,5 dm 3 roztworu znajduje się 425 g chlorku sodu NaCl. Obliczyć stężenie molowe tego roztworu. Dane: V r = 1,5 dm 3 m = 425 g NaCl C m = ? n = m / M M NaCl = 58,5g / mol n = 425 g / 58,5 g/mol = 7,26 moli C m = 7,26 moli / 1,5 dm 3 Cm = 4,84 mol/dm 3 Stężenie molowe tego roztworu wynosi 4,84 mol/dm 3

17 Oblicz stężenie molowe wody w wodzie Obliczenia wykonujemy dla 1 dm 3 wody, której gęstość w temperaturze 4 o C wynosi 1 g / cm 3. Dane: Vr = 1dm 3 d = 1g / cm 3 = 1000g / dm 3 M H2O = 18 g / mol n = 1000 g / 18 g /mol = 55,56 mola C m = 55,56 mola / dm 3 Stężenie molowe wody w wodzie wynosi ok. 55,56 mol / dm 3.

18 Przeliczanie procentowego stężenia na stężenie molowe. Oblicz stężenie molowe 20-procentowego roztworu NaOH o gęstości wynoszącej 1,2 g/cm 3. Dane: Cp = 20% d = 1,2 g /cm 3 = 1200g /dm 3 M NaOH = 40 g/mol Obliczamy ilość substancji rozpuszczonej w 1 dm 3 ( 1200 g) tego roztworu: 20 g NaOH 100g roztworu x g NaOH 1200g roztworu x = 240 g NaOH Obliczamy jaka to ilość moli: m / M ;n = 240g/ 40 g/mol; n = 6 moli Cm = 6 moli / dm 3 Jest to roztwór 6 molowy.

19 Przeliczanie stężenia molowego na stężenie procentowe Oblicz stężenie procentowe 6 molowego roztworu NaOH o gęstości wynoszącej 1,2 g/cm 3. Dane: C m = 6 moli/dm 3 d = 1,2 g/cm 3 = 1200g/dm 3 M = 40 g/mol Obliczenia wykonujemy dla objętości Vr = 1 dm 3 Obliczamy masę roztworu: mr = d V r ; mr = 1200g/dm 3 1 dm 3 mr = 1200 g Obliczamy masę substancji rozpuszczonej: m s = n M; m s = 6 moli 40 g/mol; m s = 240 g Obliczamy stężenie procentowe roztworu: Cp = 20%


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google