Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inteligentna Energia – Program dla Europy Projekty w ramach programu Inteligentna Energia – Program dla Europy Informacje praktyczne Maria Olszewska Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inteligentna Energia – Program dla Europy Projekty w ramach programu Inteligentna Energia – Program dla Europy Informacje praktyczne Maria Olszewska Departament."— Zapis prezentacji:

1 Inteligentna Energia – Program dla Europy Projekty w ramach programu Inteligentna Energia – Program dla Europy Informacje praktyczne Maria Olszewska Departament Rozwoju Gospodarczego Gdańsk, 29 kwietnia 2010 r.

2 2 Inteligentna Energia -Europa Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacyjności ( ) (CIP) Program na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji Program na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (TIK) Inteligentna Energia – Program dla Europy (IEE)

3 3 Program IEE Jest głównym instrumentem Unii Europejskiej dla wspierania działań poza-technologicznych w dziedzinie energii odnawialnej, poszanowania energii i racjonalnego zużycia energii w transporcie. Przyczynia się do zapewnienia bezpiecznej i zrównoważonej energii dla Europy, wzmacniając europejską konkurencyjność. Program IEE II stanowi kontynuację programu Inteligentna Energia- Europa (realizowanego w latach ).

4 4 Program IEE w kontekście polityki energetyczna UE WSPÓLNA POLITYKA ENERGETYCZNA DLA EUROPY CELE UE do % redukcja emisji gazów cieplarnianych 20% redukcja zużycia energii pierwotnej 20% energii odnawialnej w bilansie energetycznym 10% biopaliw w transporcie IEE skierowana jest przede wszystkim do odbiorców końcowych

5 5 Cele IEE tworzenie najlepszych praktyk edukacja transfer wiedzy doskonalenie rynku wdrożenie założeń politycznych i ich doskonalenie IEE – KATALIZATOR dla innowacji i rozwoju rynku

6 6 Obszary finansowania w 2010 r. Efektywność energetyczna (SAVE) Efektywność energetyczna w budynkach Promowanie energooszczędnych urządzeń Odnawialne źródła energii (ALTENER) Energia elektryczna Zastosowanie źródeł odnawialnych w małej skali Biopaliwa Transport (STEER) Energooszczędny transport Doskonalenie agencji branżowych Inicjatywy zintegrowane (SAVE, ALTENER i STEER)

7 7 Jakie projekty finansuje program IEE? IEE jest programem europejskim – projekty muszą mieć charakter współpracy międzynarodowej (NIE finansuje akcji, działań jednorazowych realizowanych lokalnie bez wyraźnego elementu współpracy, ALE działania wspólnie realizowane, które oddziaływają na poziomie międzynarodowym w UE, NIE finansuje kosztów inwestycyjnych NIE finansuje prac naukowo-badawczych )

8 8 IEE - instrumenty finansowania Każdego roku ogłaszane są: konkursy na najlepsze projekty (zaproszenie do składania wniosków) przetargi na projekty zamówione przez Komisje Europejską

9 9 Kto może złożyć wniosek? Każda organizacja publiczna bądź prywatna posiadająca osobowość prawną, ustanowiona w jednym z krajów UE, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu oraz Chorwacji Organizacje międzynarodowe Osoba fizyczna NIE może być wnioskodawcą

10 10 Jak wziąć udział w projekcie? Bezpośrednio: Udział w projekcie Koordynator projektu Partner projektu Współfinansując projekt Pośrednio: Grupa docelowa projektu Korzystając z poprawy warunków na rynku

11 11 Projekty IEE Działania dotyczące energetyki odnawialnej i/lub poszanowania energii, które: pomogą przełożyć w praktyczny sposób politykę energetyczną UE na poziom lokalny stymulując nowe myślenie o poszanowaniu energii i energii odnawialnej przyspieszą rozwój rynków dla energooszczędnych produktów, usług, technologii odnawialnych źródeł energii zmienią zachowania i usprawnią procesy podejmowania decyzji na wszystkich poziomach od gospodarstw domowych po przemysł i administrację spowodują powstanie nowych lub usprawnienie istniejących systemów wsparcia dla produktów i usług (od małych instalacji po duże inwestycje) przeszkolą i zmotywują ludzi zapewniając praktyczną wiedzę i rozwijając ich umiejętności

12 12 Projekty IEE Świeże pomysły jasno nakierowane na osiągniecie unijnych celów do 2020: współpraca z partnerami z innych krajów UE i wspólne rozwiązywanie podobnych problemów; ambitne działania zaprojektowane w taki sposób, by mogły istotnie oddziaływać na rynek dzielenie się doświadczeniami i przekazywanie wcześniej zdobytego doświadczenia innym krajom jak coś należy zrobić, albo jak coś zrobić lepiej inicjowanie dialogu pomiędzy kluczowymi decydentami i instytucjami, aby zbudować zaufanie i podnieść poziom rozumienia potrzeb na rynku energetyki odnawialne/poszanowania energii koncentrowanie się na przyczynach, które powodują, że rynek rozwija się zbyt wolno, usuwanie bariery dla rozwoju tego rynku BEZ prac badawczych, BEZ rozwijania technologii, BEZ bezpośredniego finansowania inwestycji, BEZ oderwanych lokalnych działań jednorazowych

13 13 Projekty IEE Potrzebny dobry pomysł! Przygotowanie wniosku: – jak wygląda obecna sytuacja? – jaki mamy problem, który należy rozwiązać? – co zostało zrobione do tej pory oraz przez kogo? – w którym miejscu rozpoczyna się nasze działanie i dlaczego? – określenie pakietów roboczych – co dokładnie chcemy robić? – wyniki – jaka będzie wartość dodana naszego projektu – określenie grupy docelowej projektu – na kogo projekt powinien mieć wpływ?

14 14 Projekty IEE Pisanie wniosku: – Korzystać ze wskazówek zawartych we wniosku aplikacyjnym oraz przewodnikach dla składających wnioski, respektować ograniczenia długości, przedstawić jak najwięcej konkretów w każdym pakiecie roboczym, jaka jest rola każdego z partnerów i co będzie wynikiem – opis projektu powinien być napisany stosunkowo jasnym językiem – należy przedstawić problem, który będzie podejmowany i w jaki sposób wpłynie on na sytuacje na rynku – przedstawić doświadczenie i wiedzę (mocne CV) – wskazać źródła współfinansowania (listy intencyjne, porozumienia) – przedstawić uczestników rynku, którzy wyrazili zainteresowanie wynikami projektu (chcą z nich skorzystać); idealnie jeżeli są oni partnerami w projekcie lub organizacjami współfinansującymi

15 15 Projekty IEE Szukanie partnerów: – kto będzie właścicielem rezultatów, ich beneficjentem? – kto będzie kontynuował działania rozpoczęte w projekcie? – jak uczestnicy rynku będą zaangażowani w projekt? – jaka będzie rola każdego z partnerów? Należy stworzyć multidyscyplinarne konsorcjum projektowe włączając MŚP Europejska wartość dodana: – Projekty IEE podnoszą rangę działań lokalnych, regionalnych i krajowych – w projektach uczestniczą tylko te kraje, które powinny - nie ma zasady partnerzy wszystkich krajów: zależy od rozmiarów działań i rynku – projekty możliwe do powielenia w innych regionach UE

16 16Dokumenty Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

17 17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Inteligentna Energia – Program dla Europy Projekty w ramach programu Inteligentna Energia – Program dla Europy Informacje praktyczne Maria Olszewska Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google