Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży JESTEM im. Św

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży JESTEM im. Św"— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży JESTEM im. Św
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży JESTEM im. Św. Jana Bosko w Hrubieszowie wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Hrubieszowie - partnerem programowym w okresie od stycznia do grudnia 2007 r. w ramach Działania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich realizuje pierwszy tego typu pilotażowy projekt „HRUBIESZOWSKIE ORŁY. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 „HRUBIESZOWSKIE ORŁY. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych”
jest kompleksowym wsparciem skierowanym do grupy 20 osób: w wieku do 25 lat, bezrobotnych powyżej 24 miesięcy nieprzerwanie od ostatniej rejestracji, z terenu miasta Hrubieszowa, pochodzących ze środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa wyżej wymienionych beneficjentów ostatecznych. Celem szczegółowym to integracja społeczna i wsparcie w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami oraz kształtowanie się umiejętności poruszania się na rynku pracy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 W projekcie wykorzystane zostaną różne formy aktywizacji:
warsztaty psychologiczno - edukacyjne (certyfikatu uczestnictwa), szkolenia zawodowe - zaświadczenie o ukończeniu, doradztwo zawodowe - karta doradztwa zawodowego, staże zawodowe - zaświadczenie o odbyciu stażu, prace interwencyjne - świadectwo pracy po ukończeniu, zdobycie informacji przez pracodawców o projekcie, pełna opieka psychologa, pedagoga, doradcy zawodowego. Wiedza i zdobyte umiejętności będą wykorzystane przez beneficjentów ostatecznych w ich życiu społeczno - zawodowym, co świadczy o trwałości i skuteczności proponowanych rozwiązań oraz sprawia, że projekt posiada charakter długofalowy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży JESTEM im. Św"

Podobne prezentacje


Reklamy Google