Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praca po sąsiedzku Współpraca transgraniczna urzędów pracy Polski i Słowacji w celu promocji zatrudnienia, przedsiębiorczości i rozwoju instytucji rynku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praca po sąsiedzku Współpraca transgraniczna urzędów pracy Polski i Słowacji w celu promocji zatrudnienia, przedsiębiorczości i rozwoju instytucji rynku."— Zapis prezentacji:

1 Praca po sąsiedzku Współpraca transgraniczna urzędów pracy Polski i Słowacji w celu promocji zatrudnienia, przedsiębiorczości i rozwoju instytucji rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu INTERREG III A Polska – Republika Słowacka

2 Praca po sąsiedzku - partnerzy projektu
POLSKA Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach; Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej; Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie; Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu; REPUBLIKA SŁOWACKA Urząd Pracy w Cadcy; Urząd Pracy w Namestovie;

3 Praca po sąsiedzku - etapy przygotowania projektu
III 2005r. – spotkanie inauguracyjne w Bielsku-Białej; X 2005 – złożenie wniosku do Wspólnego Sekretariatu Technicznego; III 2006r. – przyjęcie wniosku przez Komitet Sterujący; V 2006r. – Informacja Instytucji Pośredniczącej – przygotowanie dokumentów do podpisania umowy; XI 2006r. – Podpisanie umowy.

4 Praca po sąsiedzku - budżet
Całkowita wartość projektu: ,39 € ,00 PLN Wkład EFRR: ,76 € ,00 PLN Wkład własny partnerów ,00 € ,00 PLN z czego: ,00 € (13.558,00 PLN) WUP Katowice ,00 € (33.540,00 PLN) PUP Bielsko-Biała, Cieszyn i Żywiec.

5 Praca po sąsiedzku - cele projektu
Współpraca transgraniczna urzędów pracy Polski i Słowacji; Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru transgranicznego; Poprawa mobilności zawodowej, pośrednictwa i poradnictwa zawodowego, promocja zatrudnienia; Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości; Programy rynku pracy; Programy UE.

6 Praca po sąsiedzku - działania
Szkolenia pracowników służb zatrudnienia: - poznanie metod i narzędzi pracy partnerów; - nabycie nowej wiedzy i umiejętności; - wymiana doświadczeń; Analiza rozwoju transgranicznego rynku pracy; Informator o rynku pracy i prowadzeniu działalności gospodarczej; Konferencje i seminaria; Promocja służb zatrudnienia.

7 Praca po sąsiedzku - etapy
IX 2006r. – Konferencja - Rozpoczęcie projektu – Słowacja; II 2007r. – Seminarium nt. realizacji projektu – Polska; III 2007r. - Seminarium nt. szans i problemów osób długotrwale bezrobotnych – Słowacja; X 2006r. – VI 2007r. – Wymiana i szkolenia pracowników – Polska i Słowacja; X 2007r. – Konferencja – zakończenie projektu - Polska; XI 2007r. – Rozliczenie i zamknięcie projektu.

8 Konferencja inaugurująca Namestovo 26-27.09.2006r.
Prezentacje projektów partnerskich; Prezentacje doświadczeń i projektów realizowanych przez inne instytucje Prezentacja założeń programu INTERREG IIIA Polska – Republika Słowacka; Udział przedsiębiorców, przedstawicieli związków zawodowych, JST, organizacji społecznych, Ministerstwa Budownictwa i Rozwoju Regionalnego SK.

9 Seminarium nt. realizacji projektu Bielsko-Biała 20.02.2007r.
Prezentacja doświadczeń partnerów; Projekty realizowane przez partnerów (EURES, EQUAL, LEONARDO DA VINCI) Podobieństwa i różnice w działalności systemów urzędów pracy; Prezentacja nowego okresu programowania „Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013”

10 Seminarium nt. „Szanse i problemy osób długotrwale bezrobotnych” Cadca 27.03.2007r.
Charakterystyka struktury długotrwałego bezrobocia w Polsce i na Słowacji; Formy wsparcia skierowane do osób długotrwale bezrobotnych (pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, programy krajowe i UE); Opinie pracodawców – problemy i szanse tworzenia miejsc pracy dla długotrwale bezrobotnych; Wypracowanie wspólnych działań (UP – pracodawcy) wpierających bezrobotnych i pracodawców.

11 Staże wymiana pracowników
XI 2006r. – VI 2007r. staże przeznaczone dla 16 pracowników UP Polski i Słowacji Poznawanie nowych metod i narzędzi pracy - wdrażanie; Wymiana doświadczeń; Integracja.

12 Praca po sąsiedzku Dziękuję za uwagę
Rafał Rojek Koordynator Projektu Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu INTERREG III A Polska – Republika Słowacka


Pobierz ppt "Praca po sąsiedzku Współpraca transgraniczna urzędów pracy Polski i Słowacji w celu promocji zatrudnienia, przedsiębiorczości i rozwoju instytucji rynku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google