Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w ramach działania 1.2 i 1.3 SPO RZL Powiatowy Urząd Pracy ul. Kochanowskiego 8 43-400 Cieszyn.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w ramach działania 1.2 i 1.3 SPO RZL Powiatowy Urząd Pracy ul. Kochanowskiego 8 43-400 Cieszyn."— Zapis prezentacji:

1 Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w ramach działania 1.2 i 1.3 SPO RZL Powiatowy Urząd Pracy ul. Kochanowskiego 8 43-400 Cieszyn tel/fax (33)851-49-91

2 Twój pierwszy krok - w ramach działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży Cel - Praca - w ramach działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia W lipcu 2006r. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie rozpoczął realizację dwóch projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich:

3 Twój pierwszy krok- Działanie 1.2 Był skierowany do 255 osób do 25 roku życia oraz do absolwentów wszystkich typów szkół do 27 roku życia, którzy byli zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie nie dłużej niż 24 miesiące

4 Celem projektu była promocja zatrudnienia wśród młodzieży oraz aktywizacja tej grupy na rynku pracy

5 W projekcie Twój pierwszy krok zrealizowano formy wsparcia, pozwalające na uzyskanie: doświadczenia zawodowego, dostosowanych do wymagań rynku pracy kwalifikacji, umiejętności miękkich A mianowicie: szkolenia zawodowe dla 45 osób, staże dla 200 osób, szkolenie, doradztwo oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 10 osób, poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy dla wszystkich uczestników projektu.

6 W wyniku tychże działań zwiększyła się: atrakcyjność uczestników projektu na rynku pracy, aktywność i ich motywacja do poszukiwania zatrudnienia, samodzielność i mobilność zawodowa… …co bezpośrednio wpłynęło na stopień zatrudnialności uczestników projektu bądź na podjęcie przez nich decyzji o uruchomieniu własnej działalności gospodarczej

7 210 osób odbyło 6-miesięczne staże, w wyniku czego zdobyło doświadczenie zawodowe, 42 osoby ukończyły szkolenia zawodowe (Pracownik ochrony osób i mienia, Pracownik obsługi hurtowni, magazynu, Kurs księgowo- kadrowy), dzięki czemu zdobyły bądź uzupełniły kwalifikacje zwiększające ich atrakcyjność na rynku pracy 10 osobom wypłacono jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej W ramach projektu osiągnięto następujące efekty:

8 Wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego realizowanego w projekcie pozwoliło przede wszystkim określić indywidualne potrzeby zawodowe uczestników projektu i pomóc im wybrać najodpowiedniejszą z zaplanowanych w projekcie form wsparcia Dodatkowo wprowadzenie elementów szkolenia miękkiego do szkoleń zawodowych wpłynęło m.in. na zdobycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, a także na nabycie umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych, autoprezentacji oraz umiejętności przygotowania dokumentów aplikacyjnych

9 INFORMACJA O PRZYZNANIU I WYDATKOWANIU ŚRODKÓW Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NA REALIZACJĘ PROJEKTU "TWÓJ PIERWSZY KROK" 2006 - 2007r. Lp. Forma aktywizacjiPlanWydatki (cały projekt) na dzień 31.12.2007 % wykorzystania środków 1.Staże962 572,00882 214,7091,65% 2. Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej120 000,00 100,00% 3.Szkolenia138 992,53101 087,2072,73% 4.Inne wydatki19 707,803 355,0017,00% RAZEM1 241 272,331 106 656,9089,15% Przyczyny nie wykorzystania wszystkich środków: podjęcie pracy przez osoby skierowane na staż w trakcie jego trwania, niższe wartości usług szkoleniowych wyłonionych w przetargach od wcześniej oszacowanych, niższe od zakładanych koszty dojazdów i badań ze szkoleń, staży, niższa wartość audytu wyłonionego w przetargu od wcześniej oszacowanej

10 Cel - Praca- Działanie 1.3 Był skierowany do 270 osób powyżej 25 roku życia, którzy byli zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie nie dłużej niż 24 miesiące, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów

11 Celem projektu była aktywizacja uczestników poprzez nabywanie nowych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz promowanie wśród nich idei samozatrudnienia

12 W ramach projektu zaplanowano i zrealizowano następujące formy wsparcia: szkolenia miękkie i przygotowanie zawodowe dla 15 osób, szkolenia, doradztwo oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 60 osób, szkolenia zawodowe dla 195 osób, poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy dla wszystkich uczestników projektu

13 …co spowodowało podniesienie mobilności grupy docelowej, zwiększenie jej aktywności oraz konkurencyjności na rynku pracy W wyniku zaprogramowanych w projekcie działań beneficjenci ostateczni nabyli doświadczenie zawodowe w realnym środowisku pracy, uzyskując bądź podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe, a także umiejętności miękkie …a co za tym idzie zwiększyło szanse na zatrudnienie bądź samozatrudnienie

14 W ramach projektu Cel – Praca osiągnięto następujące efekty: 60 osobom wypłacono jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, 16 osób brało udział w szkoleniu miękkim, a po jego ukończeniu odbyło 6-miesięczne przygotowanie zawodowe, 188 osób ukończyło szkolenia zawodowe (Pracownik magazynu z obsługą wózków jezdniowych, komputera i kas fiskalnych, Nowoczesny sprzedawca, handlowiec,Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera, Uprawnienia energetyczne SEP, Płytkarz, posadzkarz, glazurnik, AUTO CAD 2D i 3D, Kelner-Barman, Drogowy przewóz materiałów niebezpiecznych –ADR, Spawanie CO2 i TIG, Prawo jazdy kat. C+E, Podstawy obsługi komputera i kas fiskalnych, Język angielski - pre intermediate, Zaawansowane metody obsługi komputera, Prawo jazdy kat D, Kucharz - dietetyk, Palacz, konserwator z uprawnieniami energetycznymi SEP).

15 Uzasadnieniem realizacji projektów był przede wszystkim wysoki odsetek osób spełniających kryteria udziału w projektach i związana z tym potrzeba aktywizacji tych grup na rynku pracy Promocja zatrudnienia i samozatrudnienia wśród beneficjentów ostatecznych obu programów pozwoli na zmniejszenie zjawiska bezrobocia na terenie Powiatu Cieszyńskiego

16 INFORMACJA O PRZYZNANIU I WYDATKOWANIU ŚRODKÓW Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NA REALIZACJĘ PROJEKTU CEL - PRACA" 2006 - 2007r. Lp. Forma aktywizacjiPlanWydatki (cały projekt) na dzień 31.12.2007 % wykorzystania środków 1.Przygotowanie zawodowe75 417,9067 406,5289,38% 2. Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej700 000,00687 000,0098,14% 3.Szkolenia401 229,10263 395,1665,65% 4.Inne wydatki26 430,803 342,8012,65% RAZEM1 203 077,801 027 584,8685,41% Przyczyny nie wykorzystania wszystkich środków: podjęcie pracy przez osoby skierowane na przygotowanie zawodowe w trakcie jego trwania, niższe wartości usług szkoleniowych wyłonionych w przetargach od wcześniej oszacowanych, niższe od zakładanych koszty dojazdów i badań ze szkoleń, staży, niższa wartość audytu wyłonionego w przetargu od wcześniej oszacowanej


Pobierz ppt "Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w ramach działania 1.2 i 1.3 SPO RZL Powiatowy Urząd Pracy ul. Kochanowskiego 8 43-400 Cieszyn."

Podobne prezentacje


Reklamy Google