Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualna sytuacja na rynku lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualna sytuacja na rynku lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce"— Zapis prezentacji:

1

2 Aktualna sytuacja na rynku lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce
Dr Tomasz Dziedzic Instytut Turystyki SGTiR, Warszawa, 11 marzec 2015

3 Ruch pasażerski na polskich lotniskach 2004-2014 w mln pas.

4 Ruch krajowy na polskich lotniskach 2004-2014 w tys. pas.

5 Ruch międzynarodowy na polskich lotniskach 2004-2014 w tys. pas.

6 Udział ruchu krajowego w wybranych latach w %

7 Ruch czarterowy na polskich lotniskach 2004-2014, w tys. pas.

8 Udział ruchu czarterowego w wybranych latach w %

9 Zmiany w ruchu pasażerskim na polskich lotniskach 2014/2013 w % (dane wstępne)

10 Ocena zmian w ruchu 2014/2013 Ogólnie możemy mówić o dobrej koniunkturze w polskich przewozach pasażerskich; wzrost o 8% znacznie przekraczał europejską przeciętną. Także stosunkowo dobrze kształtował się wzrost w ruchu międzynarodowym (o 7%), choć tu na wynik wpłynęła mniejsza aktywność LOT oraz niektórych LCCs – szczególnie na mniejszych lotniskach. Bardzo wysoką dynamikę wzrostu (i raczej nie przewidywaną) osiągnęły czartery turystyczne (23%); to wynik stosunkowo dobrej koniunktury gospodarczej w Polsce i korzystnych dla turystyki wyjazdowej kursów walutowych. Także dobra koniunktura oraz zwiększona aktywność niektórych przewoźników (np. FR) wpłynęła na przewozy krajowe. Ogółem i we wszystkich ważniejszych segmentach ruchu wartości osiągnęły historyczne maksima; odnosi się to także do ruchu krajowego, jeśli pominiemy tzw. efekt OLT Express.

11 Ocena zmian w ruchu 2014/2013 Ogólnie możemy mówić o dobrej koniunkturze w polskich przewozach pasażerskich; wzrost o 8% znacznie przekraczał europejską przeciętną. Także stosunkowo dobrze kształtował się wzrost w ruchu międzynarodowym (o 7%), choć tu na wynik wpłynęła mniejsza aktywność LOT oraz niektórych LCCs – szczególnie na mniejszych lotniskach. Bardzo wysoką dynamikę wzrostu (i raczej nie przewidywaną) osiągnęły czartery turystyczne (23%); to wynik stosunkowo dobrej koniunktury gospodarczej w Polsce i korzystnych dla turystyki wyjazdowej kursów walutowych. Także dobra koniunktura oraz zwiększona aktywność niektórych przewoźników (np. FR) wpłynęła na przewozy krajowe. Ogółem i we wszystkich ważniejszych segmentach ruchu wartości osiągnęły historyczne maksima; odnosi się to także do ruchu krajowego, jeśli pominiemy tzw. efekt OLT Express.

12 Ocena zmian w ruchu 2014/2013 Ogólnie możemy mówić o dobrej koniunkturze w polskich przewozach pasażerskich; wzrost o 8% znacznie przekraczał europejską przeciętną. Także stosunkowo dobrze kształtował się wzrost w ruchu międzynarodowym (o 7%), choć tu na wynik wpłynęła mniejsza aktywność LOT oraz niektórych LCCs – szczególnie na mniejszych lotniskach. Bardzo wysoką dynamikę wzrostu (i raczej nie przewidywaną) osiągnęły czartery turystyczne (23%); to wynik stosunkowo dobrej koniunktury gospodarczej w Polsce i korzystnych dla turystyki wyjazdowej kursów walutowych. Także dobra koniunktura oraz zwiększona aktywność niektórych przewoźników (np. FR) wpłynęła na przewozy krajowe. Ogółem i we wszystkich ważniejszych segmentach ruchu wartości osiągnęły historyczne maksima; odnosi się to także do ruchu krajowego, jeśli pominiemy tzw. efekt OLT Express.

13 Prognozy na 2015 r. Ruch ogółem zbliży się do ok. 30 mln pas., i powinno to być 29,5-29,6 mln. Możemy oczekiwać dalszego wzrostu ruchu międzynarodowego, na poziomie 8-9%, który będzie przede wszystkim wynikiem większej aktywności LCCs. W dalszym ciągu powinien wzrastać ruch krajowy, choć skala tego wzrostu jest trudna do oszacowania, ze względu m.in. na zmiany po stronie podażowej; zamknięcie działalności przez EuroLOT i nie do końca sprecyzowane plany Ryanair. Jeszcze trudniejsza do przewidzenia jest prognoza w segmencie czarterowym; po gwałtownym wzroście w 2014 r. i niekorzystnych zmianach kursów walutowych, ale przy utrzymujących się niskich cenach paliwa także ten ruch może nieco wzrosnąć, ale raczej nie więcej niż o 3-4%

14 Prognoza na 2020 r Instytut Turystyki przewiduje, że w 2020 r. całkowity ruch pasażerski na polskich lotniskach wyniesie ok. 40 mln pasażerów. Oznacza to wzrost o ponad 10 mln w stosunku do przewidywań na 2015 r. i prawie 100% wzrostu wobec ruchu, jaki mieliśmy w 2010 r. Oznacza to także konieczność dostosowania infrastruktury lotniczej i lotniskowej do potrzeb obsługi zwiększonego ruchu. Dotyczy to szczególnie największych polskich portów. Ponieważ prace modernizacyjne trwają można spodziewać się, ze procesy te pozostaną zharmonizowane. Za wysoce prawdopodobny należy uznać nierównomierny wzrost w poszczególnych portach. Zdecydowanie większa część wzrostu przypadać będzie na duże lotniska (tj. największe porty regionalne i obsługujące aglomerację warszawską).

15 Rynek polski w kontekście rynku europejskiego
Obecnie brak jest podstaw aby oczekiwać przesłanek wyraźnego europejskiego ożywienia gospodarczego. Skutkować to będzie w najbliższych latach stosunkowo umiarkowanym wzrostem przewozów lotniczych w Europie. Wzrost ruchu w Polsce bazować raczej będzie na wewnętrznej sile popytu rynku polskiego. Może on być istotnie wspomożony przez zdynamizowanie ruchu tranzytowego (szczególnie przez hub w WAW) i dalszy rozwój połączeń LCCs. Nie można także wykluczyć dalszej ekspansji przewoźników spoza UE, ale skala wpływu tych działań na wolumen ruchu w Polsce jest niezwykle trudna do oszacowania (ruch nowy, ruch przejęty, ruch sztucznie kreowany poprzez nadzwyczajne oferty cenowe itp).

16 Bariery Rynek lotniczy Koszty nawigacji Koszty ekologii Infrastruktura
paliwa Pazerność władzy Koszty bezpiecz. Koniunktura Prawo Rynek lotniczy

17 Impulsy rozwoju Rynek lotniczy koszty wewnętrzne infrastruktury
Niższe koszty wewnętrzne Niższe koszty zewnętrzne Dobra koniunktura Deregulacja I liberalizacja Poprawa infrastruktury

18 Kontakt z autorem: td@intur.com.pl
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Kontakt z autorem:

19


Pobierz ppt "Aktualna sytuacja na rynku lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google