Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finanse publiczne w Polsce w okresie kryzysu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finanse publiczne w Polsce w okresie kryzysu"— Zapis prezentacji:

1 Finanse publiczne w Polsce w okresie kryzysu
14 marca 2012

2 Osiągnięcia

3 W ostatnich 4 latach skumulowany wzrost PKB w Polsce był zdecydowanie najwyższy w UE

4 Poziom inwestycji publicznych/PKB w Polsce jest najwyższy w UE

5 Silny wzrost inwestycji publicznych w czasie kryzysu

6 Fakty i mity

7 W Polsce bardzo silnie wzrosło zadłużenie w czasie kryzysu
MIT: W Polsce bardzo silnie wzrosło zadłużenie w czasie kryzysu

8 FAKT: Przyrost długu w Polsce w czasie kryzysu należał do najmniejszych w UE

9 Dług Polski jest wyjątkowo wysoki
MIT: Dług Polski jest wyjątkowo wysoki

10 Poziom długu/PKB jest w Polsce wyraźnie niższy niż w UE, szczególnie po uwzględnieniu kosztów reformy emerytalnej

11 Aż 30% długu publicznego w Polsce wynika z kosztów reformy emerytalnej

12 Rząd nie ogranicza wydatków, tylko podnosi podatki
MIT: Rząd nie ogranicza wydatków, tylko podnosi podatki

13 FAKT: Rekordowe ograniczenie wydatków w latach 2011- 2012
Stosowana przez KE miara do oceny polityki wydatkowej

14 Bardzo silny spadek wydatków/PKB w latach 2011-2012 – do jednego z najniższych poziomów w historii

15 Wydatki/PKB w Polsce niższe niż w wielu krajach UE, także po uwzględnieniu różnic w poziomie rozwoju gospodarek

16 Oszczędności są osiągane niemal wyłącznie poprzez wzrost podatków
MIT: Oszczędności są osiągane niemal wyłącznie poprzez wzrost podatków

17 FAKT: Działania podatkowe to mniej niż 1/3 wszystkich efektów konsolidacji

18 W Polsce obciążenia podatkowe są bardzo wysokie
MIT: W Polsce obciążenia podatkowe są bardzo wysokie

19 Fakt: obciążenia podatkowe w Polsce są zdecydowanie niższe niż średnio w UE!!!

20 Również po uwzględnieniu różnic w poziomie rozwoju gospodarczego obciążenia podatkowe w Polsce są znacznie niższe niż w wielu krajach UE

21 W Polsce tempo zmniejszania deficytu jest zbyt wolne
MIT: W Polsce tempo zmniejszania deficytu jest zbyt wolne

22 FAKT: W latach skala konsolidacji w Polsce największa w UE (z wyjątkiem niektórych krajów objętych programami pomocowymi)

23 Eliminacja nadmiernego deficytu w 2012 r
Eliminacja nadmiernego deficytu w 2012 r.  jeden z najlepszych wyników w historii.

24 Wyzwania

25 Osiągnięcie MTO (w 2015 r.) wymaga dalszego obniżania deficytu

26 Deficyt musi być obniżony nie do 3%, lecz 1% PKB (MTO - średniookresowy cel budżetowy): warunek stabilności finansowej i zabezpieczenia środków UE Saldo sektora w czasie ożywienia i spowolnienia gospodarczego MTO = -1% PKB W okresie spowolnienia Polska byłaby poddana procedurze nadmiernego deficytu  ryzyko utraty funduszy spójności

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Finanse publiczne w Polsce w okresie kryzysu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google