Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRACA NIEREJESTROWANA W BUDOWNICTWIE Źródła, przyczyny, struktura, formy,podmioty, efekty i perspektywy... Jakub Kus Sekretarz Krajowy Związek Zawodowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRACA NIEREJESTROWANA W BUDOWNICTWIE Źródła, przyczyny, struktura, formy,podmioty, efekty i perspektywy... Jakub Kus Sekretarz Krajowy Związek Zawodowy."— Zapis prezentacji:

1

2 PRACA NIEREJESTROWANA W BUDOWNICTWIE Źródła, przyczyny, struktura, formy,podmioty, efekty i perspektywy... Jakub Kus Sekretarz Krajowy Związek Zawodowy Budowlani NATIONAL SEMINAR OF ILO/ACTRAV Project, POLAND JUNE 2006, BOCHNIA

3 Historyczne uwarunkowania pracy niedeklarowanej w Polsce n Alternatywna struktura gospodarcza w XIX wieku; n Okupacja w latach ; n Gospodarka niezależna w latach ; n Bogaćcie się, czyli czas bez reguł po 1989; n Wieś i gospodarka autarkiczna;

4 Definicje... n Praca niedeklarowana czy nierejestrowana? n Definicja Rady Europy; n Polska definicja pracy nierejestrowanej; n Czy nierejestrowana zawsze jest nielegalna; n Nierejestrowana praca a nierejestrowana firma

5 Regulacje prawne n Kodeks pracy - ogólne warunki; n Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy- warunki legalnego zatrudnienia; n Ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych - uelastycznienie rynku? n Ustawa o cudzoziemcach - rynek zamknięty... n Ustawa o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej a samozatrudnienie; n Ustawa o zamówieniach publicznych - drogowskaz dla rynku...

6 Budownictwo, rolnictwo, prace domowe n Charakter pracy nierejestrowanej w budownictwie, rolnictwie i usługach domowych; n Nierejestrowane usługi, produkcja i praca w budownictwie; n Cechy charakterystyczne i skala zjawiska;

7 Czynniki decydujące o poziomie niedeklarowanego zatrudnienia w budownictwie n Koniunktura i stopa inwestycji; n Koszty pracy; n Zamówienia i procedury przetargowe; n Odpowiedzialność klienta i wykonawcy; n Umowy cywilnoprawne i samozatrudnienie; n Bezrobocie?

8 Kontrola legalności zatrudnienia w budownictwie n Służby kontroli legalności zatrudnienia n Państwowa Inspekcja Pracy n Urzędy Celne n Straż Graniczna n Zakład Ubezpieczeń Społecznych n Urzędy Skarbowe

9 Efekty pracy niedeklarowanej w budownictwie n Ludzie; n Wolumen produkcji budowlano - montażowej; n Struktura sektora; n Zasady uczciwej konkurencji; n Podatki; n Erozja systemu zabezpieczenia społecznego; n Odbiór społeczny;

10 Struktura rynku pracy niedeklarowanej w budownictwie n Konserwacja i remonty a inne podsektory; n Małe czy duże firmy? n Wielkość zamówień; n Niedeklarowane zawody? n Bezrobotni pracują w budownictwie; n Pracownicy zagraniczni;

11 Imigracja zarobkowa n Wielkość imigracji zarobkowej w budownictwie; n Międzynarodowe podsektory; n Poszukiwane zawody; n Zaporowe regulacje prawne; n Opinie partnerów społecznych i stanowisko rządu;

12 Zasady rekrutacji n Zlecenia indywidualne; n Rekrutacja na wsi; n Rekrutacja bezrobotnych; n Rekrutacja dużych grup pracowników; n Rekrutacja cudzoziemców; n Regiony przygraniczne; n Agencje zatrudnienia; n Nieformalne sieci i agencje; n Rola mediów;

13 Praca niedeklarowana a polityka państwa n Brak koncepcji? n Przeciwdziałanie czy legalizacja? n Liberalizacja dobra na wszystko? n Dobre praktyki rządu...? n Dobre praktyki partnerów...

14 Rekomendacje - co robić na rynku pracy? n Po pierwsze - czy wiemy o czym mówimy? n Po drugie - ograniczać czy nie ograniczać? n Po trzecie - głowa w piasek czy czytelna polityka państwa? n Czy w Polsce są ludzie niepotrzebni? n Otwarte, czy zamknięte granice?

15 Co dalej? - rekomendacje dla budownictwa n Partnerzy społeczni: ograniczać! n Przeciwko dalszej deregulacji sektora... n Promocja uczciwej konkurencji; n Potrzeba regulacji prawnych i układowych; n Klucz: sezonowość; n Klucz: zamówienia publiczne; n Spór wokół pracy cudzoziemców; Niższe koszty pracy?

16 Dziękuję za uwagę i zapraszam do dyskusji... Jakub A. Kus


Pobierz ppt "PRACA NIEREJESTROWANA W BUDOWNICTWIE Źródła, przyczyny, struktura, formy,podmioty, efekty i perspektywy... Jakub Kus Sekretarz Krajowy Związek Zawodowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google