Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRACA NIEREJESTROWANA W BUDOWNICTWIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRACA NIEREJESTROWANA W BUDOWNICTWIE"— Zapis prezentacji:

1 PRACA NIEREJESTROWANA W BUDOWNICTWIE
NATIONAL SEMINAR OF ILO/ACTRAV Project, POLAND JUNE 2006, BOCHNIA PRACA NIEREJESTROWANA W BUDOWNICTWIE Źródła, przyczyny, struktura, formy,podmioty, efekty i perspektywy... Jakub Kus Sekretarz Krajowy Związek Zawodowy „Budowlani”

2 Historyczne uwarunkowania pracy niedeklarowanej w Polsce
Alternatywna struktura gospodarcza w XIX wieku; Okupacja w latach ; Gospodarka „niezależna” w latach ; „Bogaćcie się”, czyli czas bez reguł po 1989; Wieś i gospodarka „autarkiczna”;

3 Definicje... Praca niedeklarowana czy nierejestrowana?
Definicja Rady Europy; Polska definicja pracy nierejestrowanej; Czy nierejestrowana zawsze jest nielegalna; Nierejestrowana praca a nierejestrowana firma

4 Regulacje prawne Kodeks pracy - ogólne warunki;
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy- warunki legalnego zatrudnienia; Ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych - uelastycznienie rynku? Ustawa o cudzoziemcach - rynek zamknięty... Ustawa o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej a samozatrudnienie; Ustawa o zamówieniach publicznych - drogowskaz dla rynku...

5 Budownictwo, rolnictwo, prace domowe
Charakter pracy nierejestrowanej w budownictwie, rolnictwie i usługach domowych; Nierejestrowane usługi, produkcja i praca w budownictwie; Cechy charakterystyczne i skala zjawiska;

6 Czynniki decydujące o poziomie niedeklarowanego zatrudnienia w budownictwie
Koniunktura i stopa inwestycji; Koszty pracy; Zamówienia i procedury przetargowe; Odpowiedzialność klienta i wykonawcy; Umowy cywilnoprawne i samozatrudnienie; Bezrobocie?

7 Kontrola legalności zatrudnienia w budownictwie
Służby kontroli legalności zatrudnienia Państwowa Inspekcja Pracy Urzędy Celne Straż Graniczna Zakład Ubezpieczeń Społecznych Urzędy Skarbowe

8 Efekty pracy niedeklarowanej w budownictwie
Ludzie; Wolumen produkcji budowlano - montażowej; Struktura sektora; Zasady uczciwej konkurencji; Podatki; Erozja systemu zabezpieczenia społecznego; Odbiór społeczny;

9 Struktura rynku pracy niedeklarowanej w budownictwie
Konserwacja i remonty a inne podsektory; Małe czy duże firmy? Wielkość zamówień; Niedeklarowane zawody? Bezrobotni pracują w budownictwie; Pracownicy zagraniczni;

10 Imigracja zarobkowa Wielkość imigracji zarobkowej w budownictwie;
„Międzynarodowe” podsektory; Poszukiwane zawody; „Zaporowe” regulacje prawne; Opinie partnerów społecznych i stanowisko rządu;

11 Zasady rekrutacji Zlecenia indywidualne; Rekrutacja na wsi;
Rekrutacja bezrobotnych; Rekrutacja dużych grup pracowników; Rekrutacja cudzoziemców; Regiony przygraniczne; Agencje zatrudnienia; Nieformalne sieci i agencje; Rola mediów;

12 Praca niedeklarowana a polityka państwa
Brak koncepcji? Przeciwdziałanie czy legalizacja? Liberalizacja dobra na wszystko? Dobre praktyki rządu...? Dobre praktyki partnerów...

13 Rekomendacje - co robić na rynku pracy?
Po pierwsze - czy wiemy o czym mówimy? Po drugie - ograniczać czy nie ograniczać? Po trzecie - „głowa w piasek” czy czytelna polityka państwa? Czy w Polsce są ludzie niepotrzebni? Otwarte, czy zamknięte granice?

14 Co dalej? - rekomendacje dla budownictwa
Partnerzy społeczni: ograniczać! Przeciwko dalszej deregulacji sektora... Promocja uczciwej konkurencji; Potrzeba regulacji prawnych i układowych; Klucz: sezonowość; Klucz: zamówienia publiczne; Spór wokół pracy cudzoziemców; Niższe koszty pracy?

15 Dziękuję za uwagę i zapraszam do dyskusji...
Jakub A. Kus


Pobierz ppt "PRACA NIEREJESTROWANA W BUDOWNICTWIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google