Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 O elastyczności popytu na usługi telekomunikacyjne dr inż. Sylwester Laskowski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 O elastyczności popytu na usługi telekomunikacyjne dr inż. Sylwester Laskowski"— Zapis prezentacji:

1 1 O elastyczności popytu na usługi telekomunikacyjne dr inż. Sylwester Laskowski

2 2 Mantra rynku telekomunikacyjnego Stawki rozliczeniowe oparte o koszty Metody kalkulacji kosztów Minimalizacja kosztów Rachunkowość regulacyjna Long Run Incremental Cost Fully Distributed Cost Embedded Cost Short Run Marginal Cost Stand Alone Cost Koszty,koszty, koszty…

3 3 Źródło kłopotu Popyt

4 4 Cel prezentacji Popyt Elastyczność popytu

5 5 Agenda Definicja elastyczności popytu Implikacje dla operatorów i regulatora rynku Źródła pozyskiwania informacji

6 6 Intuicyjna definicja Elastyczność popytu – to miara wrażliwości nabywców usługi na zmianę określonego czynnika. X Elastyczny popyt

7 7 Przykłady Elastyczność cenowa popytu Elastyczność mieszana popytu Elastyczność dochodowa popytu Cena usługi A Cena usługi B Dochód abonentów Popyt na usługę A X=

8 8 Elastyczność cenowa popytu Legenda: D – popyt P – cena ε DP – elastyczność cenowa popytu

9 9 Elastyczność jest tym większa, im: mniejsza jest natarczywość potrzeby, którą zaspokoić ma dana usługa, usługa jest mniej unikalna, użytkownicy są bardziej świadomi istnienia bliskich i dalekich substytutów usługi, łatwiej użytkownicy mogą porównać jakość danej usługi z innymi podobnymi usługami, większa część dochodów użytkowników stanowi wydatek na daną usługę w dłuższym czasie, większy jest wydatek na daną usługę w stosunku do kosztu pakietu usług, w ramach którego usługa jest oferowana, większą część ceny usługi użytkownicy ponosić muszą osobiście, mniejsze są możliwości korzystania z danej usługi w połączeniu z już uprzednio nabytymi, dana usługa jawi się jako mniej ekskluzywna i przynosząca mniejszy prestiż, łatwiej odłożyć skonsumowanie usługi na później.

10 10 Funkcja popytu Założenie: ε DP = const.

11 11 Funkcja popytu Założenie:

12 12 Elastyczność mieszana popytu Legenda: D A – popyt na usługę A P – cena usługi B ε DAPB – elastyczność mieszana popytu Usługi komplementarne: ε DAPB < 0 Usługi substytucyjne: ε DAPB > 0

13 13 Elastyczność dochodowa popytu Legenda: D – popyt R – cena ε DR – elastyczność dochodowa popytu

14 14 Funkcja popytu Założenie: ε DP = const. ε DAPB = const. ε DR = const.

15 15 Implikacje dla operatorów ε = ?

16 16 Elastyczność cenowa popytu (ε DP ) Wyznaczenie optymalnego kierunku zmiany cen z punktu widzenia maksymalizacji przychodów. If ε < 1 then P + + if ε > 1 then P - - Czy oby na pewno popyt na usługi telekomunikacyjne jest nieelastyczny?

17 17 Elastyczność mieszana (ε DAPB ) Wyłonienie usług komplementarnych i substytucyjnych Optymalizacja działań marketingowych

18 18 Elastyczność mieszana (ε DAPB ) Prawidłowy dobór proporcji cen pomiędzy oferowanymi produktami Maksymalizacja całkowitego dochodu

19 19 Elastyczność mieszana (ε DAPB ) Ocena wpływu polityki taryfowej konkurentów na własne wyniki finansowe I vice versa…

20 20 Elastyczność dochodowa (ε DR ) Ocena wpływu zmiany zamożności abonentów na wyniki finansowe operatora

21 21 Implikacje dla regulatora rynku X Popyt

22 22 Elastyczność cenowa (ε DP ) Klasyfikacja usługi jako powszechna

23 23 Elastyczność mieszana (ε DAPB ) Ocena wpływu regulacji na danym rynku na rynki powiązane

24 24 Elastyczność dochodowa (ε DR ) Ocena wpływu zmiany poziomu gospodarczego regionu na ogólną sytuację w branży

25 25 Źródła pozyskiwania informacji Analiza historyczna Przeszłość mówi o przyszłości Analiza porównawcza Inni mówią o nas Ankiety Abonenci mówią o sobie

26 26 Dziękuję za uwagę Sylwester Laskowski


Pobierz ppt "1 O elastyczności popytu na usługi telekomunikacyjne dr inż. Sylwester Laskowski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google