Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koszt pieniądza dla samorządów dziś i jutro Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 6-7 października 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koszt pieniądza dla samorządów dziś i jutro Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 6-7 października 2009."— Zapis prezentacji:

1 Koszt pieniądza dla samorządów dziś i jutro Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 6-7 października 2009

2 2 Potrzeby pożyczkowe samorządów w 2009 roku znacząco wzrosną, lecz deficyt najprawdopodobniej nie osiągnie planowanego poziomu 26 mld zł. Poniżej dane w mld złotych.

3 3 Znaczący wzrost marż kredytów JST w 2009 roku jest konsekwencją równoczesnego zwiększenia popytu, jak i spadku podaży kredytu

4 4 Wysokość kosztu finansowania samorządów w ostatnich latach w większym stopniu zależała od poziomu stawki bazowej, niż od poziomu marży * szacunek BGK 2010 ?

5 Realny koszt finansowania (w stosunku do aktualnej inflacji) najprawdopodobniej wciąż będzie rósł w 2010 roku * Prognoza BGK 5

6 6 Podsumowanie Zmiany kosztów pieniądza w sektorze bankowym wpływają na koszty finansowania samorządów tak samo, jak dzieje się to w przypadku firm. Koszt finansowania JST wyrażony w postaci marży kredytowej wzrósł w 2009 roku do poziomu niespotykanego w ostatnich latach. Szybki powrót wysokości marż do poziomów obserwowanych jeszcze w 2008 roku jest mało prawdopodobny – nawet w przypadku scenariusza przyśpieszenia gospodarczego. Prawdopodobnie nie nastąpi dalszy wzrost marż kredytowych dla samorządów. Decydujący wpływ na cenę finansowania samorządów w kolejnych latach będą miały: - wielkość deficytu sektora finansów publicznych, - wysokość inflacji, a co za tym idzie wysokość stóp procentowych. W 2010 roku skala spadku oprocentowania długu JST może być niższa niż spadek inflacji, w efekcie czego realny koszt finansowania wzrośnie.

7 7 Dziękuję za uwagę Bank Gospodarstwa Krajowego


Pobierz ppt "Koszt pieniądza dla samorządów dziś i jutro Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 6-7 października 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google