Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia przysz ł ego studenta To To jest mój ostatni ostatni rok w szkole. szkole. Musz ę Musz ę my ś le ć my ś le ć o uniwersytecie. To To by ł o by.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia przysz ł ego studenta To To jest mój ostatni ostatni rok w szkole. szkole. Musz ę Musz ę my ś le ć my ś le ć o uniwersytecie. To To by ł o by."— Zapis prezentacji:

1

2 Historia przysz ł ego studenta

3 To To jest mój ostatni ostatni rok w szkole. szkole. Musz ę Musz ę my ś le ć my ś le ć o uniwersytecie. To To by ł o by ł o by ś wietnie ś wietnie studiowa ć studiowa ć w Polsce.

4 Wiele Charkowian corocznie jadą studiować do Polski. Polacy są gościnnymi i przyjaznymi ludźmi. To jest świetnie!

5 Polska edukacja jest cenna w ca ł ej Europie. Polskie miasto Kraków jest jest edukacyjnym i kulturalnym centrum Polski.

6 Krakowska Krakowska Akademia im.Modrzewskiego jest s ł awn ą s ł awn ą ucielni ą ucielni ą wy ż sz ą wy ż sz ą Polski. Corocznie Corocznie tam zje ż d ż a zje ż d ż a si ę si ę wiele cudzoziemskich studentów. W Charkowie tak ą ś wi ą tyni ą wiedzy jest W Charkowie tak ą ś wi ą tyni ą wiedzy jest Charkowski Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Karazina

7 Przeczyta ł em Przeczyta ł em du ż o du ż o broszur i ksi ąż ek ksi ąż ek o edukacji w Polsce. Kiedy jedziesz studiowa ć za granic ę, to jest obowi ą zkowo. Zacz ął em przygotowywa ć si ę do odjazdu.

8 Uczy ł em Uczy ł em si ę si ę j ę zyka j ę zyka polskiego, bo on jest jest kluczykiem do drzwi ś wiata ś wiata Polaków.

9 Czyta łе m Czyta łе m polskie ksi ąż ki ksi ąż ki i ogl ą da ł am ogl ą da ł am filmy. Wis ł awa Szymborska i Adam Mickiewicz są są są są genialne. Kiedy chcesz dobrze mówi ć po polsku, du ż o czytaj i s ł uchaj.

10 Polskie potrawy są są są są bardzo smaczne. Bigos jest znany na ca ł y ca ł y ś wiat. A zupa pomidorova jest podobna do naszego ukrai ń skiego ukrai ń skiego barszczu.

11 Od Charkowa do Krakowa jest daleko!

12 Charków i Kraków s ą podobne Ko ś ció ł Mariacki, Kraków Dom z iglic ą, Charków

13 Charków i Kraków s ą podobne. Stare Miasto, Kraków Ulica Sumska, Charków

14 Charków i Kraków s ą podobne. Ko ś ció ł Mariacki, Kraków Sobór Zwiastowania, Charków

15 Ta podróż jest najlepsza!

16 Polska czeka! Idziemy od Charkowa do Krakowa, do swojego marzenia razem.

17


Pobierz ppt "Historia przysz ł ego studenta To To jest mój ostatni ostatni rok w szkole. szkole. Musz ę Musz ę my ś le ć my ś le ć o uniwersytecie. To To by ł o by."

Podobne prezentacje


Reklamy Google