Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Początki Matematyka w ż yciu codziennym Jakub Polanowski Marek Łuczak IIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Początki Matematyka w ż yciu codziennym Jakub Polanowski Marek Łuczak IIE."— Zapis prezentacji:

1

2 Początki Matematyka w ż yciu codziennym Jakub Polanowski Marek Łuczak IIE

3 . Matematyka – jedna z najstarszych dziedzin wiedzy ludzkiej, dawniej rozumiana jako nauka o liczbach i figurach geometrycznych. Matematyk ę charakteryzuje szybko rosn ą cy zasi ę g zastosowa ń.

4 W życiu codziennym matematyka mówi o wielkościach, stosunkach ilościowych i formach przestrzennych

5 Jest widoczna i niezbędna w:

6 PRZYRODZIE Ka ż da budowa organizmu oparta jest na symetrii

7 TECHNICE

8 ARCHITEKTURZE Zarówno staro ż ytne jak i współczesne budowle zadziwiaj ą symetryczno ś ci ą i kształtem, dzi ę ki dokładnym obliczeniom matematycznym. Zarówno staro ż ytne jak i współczesne budowle zadziwiaj ą symetryczno ś ci ą i kształtem, dzi ę ki dokładnym obliczeniom matematycznym.

9

10

11

12 INFORMATYCE

13 Ż YCIU CODZIENNYM Pieni ą dze, gospodarka, ekonomia, geodezja, matematyka daje prac ę

14 Matematyka oznacza te ż ciekawo ść, abstrakcyjno ść, teori ę i praktyk ę. Bez umiej ę tno ś ci liczenia nie mogliby ś my przewidywa ć, gospodarzy ć, budowa ć i logicznie my ś le ć Logika uczy nas jasno, ś ci ś le i sensownie formu ł owa ć my ś li. Przydaje si ę to w szkole, pracy i ż yciu codziennym


Pobierz ppt "Początki Matematyka w ż yciu codziennym Jakub Polanowski Marek Łuczak IIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google