Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co przyczyni się do mojego sukcesu w FM GROUP?. Po co tu jestem? Dlaczego prowadz ę ten biznes? Jaki wpływ na moje ż ycie b ę dzie b ę dzie miało osi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co przyczyni się do mojego sukcesu w FM GROUP?. Po co tu jestem? Dlaczego prowadz ę ten biznes? Jaki wpływ na moje ż ycie b ę dzie b ę dzie miało osi."— Zapis prezentacji:

1 Co przyczyni się do mojego sukcesu w FM GROUP?

2 Po co tu jestem? Dlaczego prowadz ę ten biznes? Jaki wpływ na moje ż ycie b ę dzie b ę dzie miało osi ą gni ę cie sukcesu w tym biznesie? Czy sukces w tym biznesie pozwoli mi na realizacj ę moich marze ń i celów ż yciowych?

3 Cel, dla którego zrealizujesz ten biznes Silny powód – silniejszy ni ż ka ż da napotkana przeszkoda

4 Pracowa ć m ą drze – nie ci ęż ko Mie ć komfort pracy Mie ć czas na realizacj ę moich pasji Mie ć czas dla swoich bliskich Pomaga ć ludziom którzy chcieliby, ale nie wiedz ą jak zarabia ć pieni ą dze – dawa ć im szans ę Mie ć prawo wyboru ka ż dego dnia – to moje ż ycie Pracowa ć dla siebie By ć niezale ż ny finansowo Mieszka ć w pi ę knym, komfortowym domu Mie ć zabezpieczenie na przyszło ść By ć wolnym

5 Aby mojej rodzinie czegokolwiek brakowało Martwi ć si ę, ż e zabraknie mi pieni ę dzy do 1ego Mie ć obci ąż e ń zwi ą zanych z tradycyjnym biznesem Odkłada ć na samochód Pracowa ć dla kogo ś, nie chc ę aby kto ś mi rozkazywał, ile czasu w tygodniu mam pracowa ć Aby mój pracodawca zabierał mi cza, który mog ę po ś wieci ć swoim bliskim / pasjom / marzeniom Aby kto ś m mówił kiedy mog ę odpocz ąć Aby kto ś decydował kiedy i ile potrwaj ą moje wakacje By ć kontrolowany, ubezwłasnowolniony By ć czyj ąś marionetk ą

6 Wejd ź w biznes na długi czas Zespół jest Twoim odzwierciedleniem, jest na ś ladowc ą swojego lidera, powiela Twoje poczynania Chcesz aby: - Twój zespół był bardzo dobry w pozyskiwaniu klientów i przedstawicieli - Ludzie z Twojego zespołu nauczali innych jak to robi ć - Na spotkaniach pojawiały si ę nowe osoby - Ludzie z Twojego zespołu robili list ę kontaktów - Twój zespół promował szkolenia… itd. Poka ż wszystkim jak Ty to robisz !!!!

7 Mo ż esz sp ę dza ć długie godziny na nauczaniu innych, ale nie b ę dzie miało to wi ę kszego znaczenia, dopóki sam nie b ę dziesz robi ć tego, czego uczysz innych Musisz sam wykona ć poszczególne kroki w tym biznesie – tylko wtedy zrozumiesz w pełni jak to robi ć i b ę dziesz mógł przekaza ć to innym Post ę pujesz wła ś ciwie => zespół post ę puje wła ś ciwie => => Twój biznes nabiera rozp ę du => Twój sukces nadchodzi szybko !!


Pobierz ppt "Co przyczyni się do mojego sukcesu w FM GROUP?. Po co tu jestem? Dlaczego prowadz ę ten biznes? Jaki wpływ na moje ż ycie b ę dzie b ę dzie miało osi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google