Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RPO 2014-2020 dla Mazowsza #RPO2014+. wyjście z grupy regionów słabiej rozwiniętych silne zróżnicowania wewnętrzne Szczególna sytuacja województwa mazowieckiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RPO 2014-2020 dla Mazowsza #RPO2014+. wyjście z grupy regionów słabiej rozwiniętych silne zróżnicowania wewnętrzne Szczególna sytuacja województwa mazowieckiego."— Zapis prezentacji:

1 RPO 2014-2020 dla Mazowsza #RPO2014+

2 wyjście z grupy regionów słabiej rozwiniętych silne zróżnicowania wewnętrzne Szczególna sytuacja województwa mazowieckiego 2

3 Nowy REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY dla województwa mazowieckiego na lata 2014-2020 ROZWOJOWY PROSPOŁECZNY PROEKOLOGICZNY

4 RPO WM na najbliższe lata to 2 mld euro na tzw. projekty twarde i miękkie Dotacje będą mogły pokryć maksymalnie 80 proc. kosztów inwestycji (dotychczas było to maks. 85 proc.)

5 RPO WM 2014-2020 = EFRR + EFS *(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) *(Europejski Fundusz Społeczny)

6 OP I. Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce OP II. Wzrost e-potencjału Mazowsza OP III. Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości OP IV. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną OP V. Gospodarka przyjazna środowisku OP VII. Rozwój regionalnego systemu transportowego 6 Obszary wsparcia w ramach w ramach EFRR OP VI. Jakość życia

7 7 Obszary wsparcia w ramach EFS OP VIII. Rozwój rynku pracy OP IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem OP X. Edukacja dla rozwoju regionu

8 Osie Priorytetowe w RPO WM 2014-2020 Oś I: Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Oś II: Wzrost e-potencjału Mazowsza Oś III: Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Oś IV: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Oś V: Gospodarka przyjazna środowisku Oś VI: Jakość życia Oś VII: Rozwój regionalnego systemu transportowego Oś VIII: Rozwój rynku pracy Oś IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Oś X: Edukacja dla rozwoju regionu

9 Na co środki w RPO WM 2014-2020? 348 mln euro gospodarka niskoemisyjna, w tym gospodarka odpadami komunalnymi (budowa i rozbudowa infrastruktury odnawialnych źródeł energii, termomodernizacje budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowej inwestycje w RIPOKi, PSZOKi) 278 mln euro badania i rozwój (B+R) (środki dla instytucji, konsorcjów, przedsiębiorstw na innowacyjne badania, których wyniki znajdą zastosowanie w gospodarce) 232 mln euro infrastruktura drogowa (drogi wojewódzkie, a także niektóre drogi lokalne - drogi, które zwiększą dostęp do transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T))

10 213 mln euro rozwój przedsiębiorczości (dotacje na nowe firmy, wzmacnianie tzw. start-upów, inkubatory przedsiębiorczości, ale to też środki również na przygotowania terenów inwestycyjnych) 153 mln euro e-rozwój Mazowsza (kompleksowa informatyzacja m.in. placówek ochrony zdrowia, urzędów, szkół, instytucji kultury) 135 mln euro infrastruktura kolejowa ( budowa nowych połączeń, modernizacje starych linii kolejowych, zakup nowoczesny taboru dla KM)

11 108 mln euro ochrona zdrowia (dotacje na placówki zajmujące się zaburzeniami i chorobami psychicznymi (Drewnica), chorobami układu kostno-stawowo- mięśniowego, a także układu krążenia, oddechowego i nowotwory; remonty, modernizacje, zakup specjalistycznego sprzętu medycznego ) 37,5 mln euro kultura (ochrona obiektów kultury, remonty i adaptacje, ale także eksponaty wystawiennicze)

12 12


Pobierz ppt "RPO 2014-2020 dla Mazowsza #RPO2014+. wyjście z grupy regionów słabiej rozwiniętych silne zróżnicowania wewnętrzne Szczególna sytuacja województwa mazowieckiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google