Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja: Młodzi na rynku pracy- wyzwania i instrumenty wsparcia „Nowe instrumenty rynku pracy w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja: Młodzi na rynku pracy- wyzwania i instrumenty wsparcia „Nowe instrumenty rynku pracy w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja: Młodzi na rynku pracy- wyzwania i instrumenty wsparcia „Nowe instrumenty rynku pracy w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy„

2 BONY REFUNDACJA SŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (osób do 30 r. ż) GRANT NA TELEPRACĘ ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE NOWE FORMY WSPARCIA SKIEROWANE DO OSÓB MŁODYCH

3 NOWE FORMY WSPARCIA BONY STAŻOWY SZKOLENIOWY ZATRUDNIENIOWY ZASIEDLENIOWY

4 Wsparcie dla osób do 30 r. życia i na wniosek osoby BON STAŻOWY gwarantuje staż na okres 6 miesięcy część bonu-wypełnia pracodawca gwarancja pracy po stażu: 6 miesięcy premia dla pracodawcy: 1500 zł. (pomoc de minimis)

5 Wsparcie dla osób do 30 r. życia i na wniosek osoby BON SZKOLENIOWY pod gwarancję pracy bon ma okres ważności wypełnia go jednostka szkoleniowa wysokość dofinansowania: do 100% przeciętnego wynagrodzenia

6 Wsparcie dla osób do 30 r. życia i na wniosek osoby BON NA ZATRUDNIENIE refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne umowa pomiędzy PUP a pracodawcą zatrudnienie bezrobotnego w ramach umowy o pracę na okres 18 miesięcy (w tym 12 miesięcy -refundowanych)

7 Wsparcie dla osób do 30 r. życia i na wniosek osoby BON NA ZASIEDLENIE w związku podjęciem pracy poza miejscem zamieszkania odległość: co najmniej 80 km lub dojazd w obie strony ponad 3 h dziennie wymagany okres pracy: minimum 6 miesięcy kwota na pokrycie kosztów zamieszkania: max. 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę

8 REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA ZATRUDNIENIE OSOBY DO 30 R. ŻYCIA refundacja za zatrudnienie osoby, która podejmuje pracę po raz pierwszy okres refundacji: 12 miesięcy kwota refundacji: nie więcej niż ½ minimalnego wynagrodzenia (miesięcznie) - pomoc de minimis zobowiązanie do zatrudnienia po okresie refundacji: 6 miesięcy

9 Wsparcie dla osób, które powracają na rynek pracy po okresie opieki nad dzieckiem lub osobą zależną: Grant na teleprac ę Ś wiadczenie aktywizacyjne

10 GRANT NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY W FORMIE TELEPRACY zatrudnienie w formie telepracy na zatrudnienie osoby, która zrezygnowała z pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (w ciągu 3 ostatnich lat) kwota: nie większa niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązek utrzymania zatrudnienia:  12 m-cy (pełny etat)  18 m-cy (1/2 etatu)

11 ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE Przysługuje pracodawcy za zatrudnienie: bezrobotnego (rodzica) powracającego na rynek pracy bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną który w okresie 3 lat przed rejestracją w PUP zrezygnował z pracy z uwagi na konieczność wychowania dziecka lub opieki nad osobą zależną.

12 ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE Świadczenie przysługuje za okres: 12 m-cy w wysokości 1/2 minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie 18 m-cy w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie zobowiązanie: odpowiednio: 6 lub 9 miesięcy zatrudnienia

13 TRÓJSTRONNA UMOWA SZKOLENIOWA KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY POŻYCZKA NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA (za zatrudnienie osób 50+) Co jeszcze nowego w ustawie?

14 TRÓJSTRONNA UMOWA SZKOLENIOWA możliwość przeszkolenia 1 kandydata lub grupy osób bezrobotnych na wniosek pracodawcy koszta organizacji szkolenia: pomoc de minimis zobowiązanie: zatrudnienie na okres min. 6 miesięcy

15 POŻYCZKA NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY na wniosek podmiotu kwota: nie więcej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia udzielane przez pośredników finansowych wyłanianych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oprocentowanie: 0,7% spłata: okres do 3 lat wsparcie stanowi: pomoc de minimis

16 KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY możliwość kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców na wniosek podmiotu kwota: nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia na 1 uczestnika wkład własny: 20% kwoty szkolenia (nie dotyczy mikroprzedsiębiorstw) w 2014 / 2015r- skierowany do osób w wieku 45 + pomoc de minimis

17 DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE OSOBY 50+ kwota dofinansowania: nie więcej niż ½ minimalnego wynagrodzenia za pracę okres dofinansowania:  12 miesięcy w przypadku zatrudnienia osoby 50+  24 miesiące w przypadku osoby 60+ obowiązek kontynuacji zatrudnienia: 6 lub 12 m-cy

18 PRACE INTERWENCYJNE „czyli stare – po nowemu” od strony finansowej Porównanie kosztów zatrudnienia BEZ REFUNDACJI Z REFUNDACJĄ MINIMALNE WYNAGRODZENIE miesięcznie 1 750,00 zł 918,90 zł refundacja: 831,10 zł / 6 m-cy SKŁADKI ZUS miesięcznie 315,00 zł165,40 zł refundacja:149,60 zł / 6 m-cy Koszt zatrudnienia przez 9 m-cy 18 585 zł12 700 zł

19 Dziękuję za uwagę! Danuta Busłowicz - Kozłowska POWIATOWY URZĄD PRACY W BIELSKU PODLASKIM doradca zawodowy / doradca klienta


Pobierz ppt "Konferencja: Młodzi na rynku pracy- wyzwania i instrumenty wsparcia „Nowe instrumenty rynku pracy w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google