Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja: Młodzi na rynku pracy- wyzwania i instrumenty wsparcia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja: Młodzi na rynku pracy- wyzwania i instrumenty wsparcia"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja: Młodzi na rynku pracy- wyzwania i instrumenty wsparcia
„Nowe instrumenty rynku pracy w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy„

2 SKIEROWANE DO OSÓB MŁODYCH
NOWE FORMY WSPARCIA SKIEROWANE DO OSÓB MŁODYCH BONY REFUNDACJA SŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (osób do 30 r. ż) GRANT NA TELEPRACĘ ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE

3 BONY NOWE FORMY WSPARCIA
STAŻOWY SZKOLENIOWY ZATRUDNIENIOWY ZASIEDLENIOWY

4 Wsparcie dla osób do 30 r. życia i na wniosek osoby BON STAŻOWY
gwarantuje staż na okres 6 miesięcy część bonu-wypełnia pracodawca gwarancja pracy po stażu: 6 miesięcy premia dla pracodawcy: 1500 zł. (pomoc de minimis)

5 Wsparcie dla osób do 30 r. życia i na wniosek osoby BON SZKOLENIOWY
pod gwarancję pracy bon ma okres ważności wypełnia go jednostka szkoleniowa wysokość dofinansowania: do 100% przeciętnego wynagrodzenia

6 umowa pomiędzy PUP a pracodawcą
Wsparcie dla osób do 30 r. życia i na wniosek osoby BON NA ZATRUDNIENIE refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne umowa pomiędzy PUP a pracodawcą zatrudnienie bezrobotnego w ramach umowy o pracę na okres 18 miesięcy (w tym 12 miesięcy -refundowanych)

7 Wsparcie dla osób do 30 r. życia i na wniosek osoby BON NA ZASIEDLENIE
w związku podjęciem pracy poza miejscem zamieszkania odległość: co najmniej 80 km lub dojazd w obie strony ponad 3 h dziennie wymagany okres pracy: minimum 6 miesięcy kwota na pokrycie kosztów zamieszkania: max. 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę

8 REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA ZATRUDNIENIE OSOBY DO 30 R. ŻYCIA
refundacja za zatrudnienie osoby, która podejmuje pracę po raz pierwszy okres refundacji: 12 miesięcy kwota refundacji: nie więcej niż ½ minimalnego wynagrodzenia (miesięcznie) - pomoc de minimis zobowiązanie do zatrudnienia po okresie refundacji: 6 miesięcy

9 Świadczenie aktywizacyjne
Wsparcie dla osób, które powracają na rynek pracy po okresie opieki nad dzieckiem lub osobą zależną: Grant na telepracę Świadczenie aktywizacyjne

10 GRANT NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY W FORMIE TELEPRACY
zatrudnienie w formie telepracy na zatrudnienie osoby, która zrezygnowała z pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (w ciągu 3 ostatnich lat) kwota: nie większa niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązek utrzymania zatrudnienia: 12 m-cy (pełny etat) 18 m-cy (1/2 etatu)

11 ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE
Przysługuje pracodawcy za zatrudnienie: bezrobotnego (rodzica) powracającego na rynek pracy bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną który w okresie 3 lat przed rejestracją w PUP zrezygnował z pracy z uwagi na konieczność wychowania dziecka lub opieki nad osobą zależną.

12 ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE
Świadczenie przysługuje za okres: 12 m-cy w wysokości 1/2 minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie 18 m-cy w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie zobowiązanie: odpowiednio: 6 lub 9 miesięcy zatrudnienia

13 Co jeszcze nowego w ustawie?
TRÓJSTRONNA UMOWA SZKOLENIOWA KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY POŻYCZKA NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA (za zatrudnienie osób 50+)

14 TRÓJSTRONNA UMOWA SZKOLENIOWA
możliwość przeszkolenia 1 kandydata lub grupy osób bezrobotnych na wniosek pracodawcy koszta organizacji szkolenia: pomoc de minimis zobowiązanie: zatrudnienie na okres min. 6 miesięcy

15 POŻYCZKA NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY
na wniosek podmiotu kwota: nie więcej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia udzielane przez pośredników finansowych wyłanianych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oprocentowanie: 0,7% spłata: okres do 3 lat wsparcie stanowi: pomoc de minimis

16 KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY
możliwość kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców na wniosek podmiotu kwota: nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia na 1 uczestnika wkład własny: 20% kwoty szkolenia (nie dotyczy mikroprzedsiębiorstw) w 2014 / 2015r- skierowany do osób w wieku 45 + pomoc de minimis

17 DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE OSOBY 50+
kwota dofinansowania: nie więcej niż ½ minimalnego wynagrodzenia za pracę okres dofinansowania: 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia osoby 50+ 24 miesiące w przypadku osoby 60+ obowiązek kontynuacji zatrudnienia: 6 lub 12 m-cy

18 PRACE INTERWENCYJNE „czyli stare – po nowemu” od strony finansowej
Porównanie kosztów zatrudnienia BEZ REFUNDACJI Z REFUNDACJĄ MINIMALNE WYNAGRODZENIE miesięcznie 1 750,00 zł 918,90 zł refundacja: 831,10 zł / 6 m-cy SKŁADKI ZUS 315,00 zł 165,40 zł refundacja:149,60 zł / 6 m-cy Koszt zatrudnienia przez 9 m-cy

19 Dziękuję za uwagę! Danuta Busłowicz - Kozłowska
POWIATOWY URZĄD PRACY W BIELSKU PODLASKIM doradca zawodowy / doradca klienta


Pobierz ppt "Konferencja: Młodzi na rynku pracy- wyzwania i instrumenty wsparcia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google