Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych. Radziejów, 15 listopada 2010 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych. Radziejów, 15 listopada 2010 roku."— Zapis prezentacji:

1 Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych. Radziejów, 15 listopada 2010 roku.

2 16 lipca 2009 weszły w życie, zmiany do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zmiany te wprowadziły do polskiego porządku prawnego, możliwość stosowania klauzul społecznych przewidzianych prawem wspólnotowym. Radziejów, 15 listopada 2010 roku.

3 Klauzule społeczne to instrumenty polityki społecznej, które dają możliwość instytucją zamawiającym usługi do określenia w specyfikacji dodatkowych wymagań dotyczących realizacji zamówienia o charakterze społecznym lub środowiskowym.

4 Zgodnie z nowym art. 29 ust. 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące: I.zatrudnienia osób II.utworzenia lub zwiększenia wpłat pracodawców na rzecz funduszu szkoleniowego Radziejów, 15 listopada 2010 roku.

5 Wymagania w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę następujących grup: osób bezrobotnych; młodocianych w celu przygotowania zawodowego; osób niepełnosprawnych; osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym. Radziejów, 15 listopada 2010 roku.

6 Wymagania w zakresie szkoleniowym Odnoszą się do utworzenia lub zwiększenia wpłat na fundusz szkoleniowy przez wykonawcę. Zakładowy fundusz szkoleniowy może być tworzony przez więcej niż jednego pracodawcę na zasadzie porozumienia. Jest on przeznaczony na finansowanie lub współfinansowanie kosztów kształcenia pracowników i pracodawców. Dochodami funduszu są: wpłaty pracodawców w wysokości nie niższej niż 0,25% funduszu płac; inne wpływy. Radziejów, 15 listopada 2010 roku.

7 Na wniosek pracodawcy, który skieruje pracownika na trwające co najmniej 22 dni robocze szkolenie i udzieli mu na ten okres płatnego urlopu szkoleniowego, a na okres szkolenia tego pracownika zatrudni bezrobotnego skierowanego przez PUP, starosta refunduje z funduszu pracy: koszty szkolenia pracownika - do wysokości 80% przeciętnego wynagrodzenia na jednego pracownika; wynagrodzenie osoby skierowanej przez PUP - do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia za każdego skierowanego. Radziejów, 15 listopada 2010 roku.

8 Procedura określenia wymagań w klauzulach społecznych Zamawiający, w przypadku umieszczenia w specyfikacji dodatkowego zapisu o zatrudnieniu lub utworzeniu funduszu szkoleniowego powinien wskazać: liczbę osób i okres wymaganego zatrudnienia tych osób; okres wymagany przez zamawiającego nie może być dłuższy niż okres realizacji zamówienia; sposób dokumentowania zatrudnienia osób lub utworzenia albo zwiększenia funduszu szkoleniowego; uprawnienia w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań. Radziejów, 15 listopada 2010 roku.

9 Dziękuję za uwagę Agnieszka Makowska Radziejów, 15 listopada 2010 roku.


Pobierz ppt "Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych. Radziejów, 15 listopada 2010 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google