Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

18.04.2005Warszawa Pezentacja projektu i Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Analiza przypadku Definiowanie i planowanie projektów IW EQUAL zgodnie z metodologią.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "18.04.2005Warszawa Pezentacja projektu i Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Analiza przypadku Definiowanie i planowanie projektów IW EQUAL zgodnie z metodologią."— Zapis prezentacji:

1 18.04.2005Warszawa Pezentacja projektu i Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Analiza przypadku Definiowanie i planowanie projektów IW EQUAL zgodnie z metodologią PCM/LOGFRAME Warszawa 18-20 kwietnia 2005

2 18.04.2005Warszawa EUROSTER Partnerstwo na rzecz zdolności adaptacyjnych pracowników przemysłu okrętowego Temat F Wspieranie zdolności adaptacyjnej firm i pracowników do podjęcia strukturalnych zmian gospodarczych oraz wykorzystania informatyki, a także innych nowych technologii

3 18.04.2005Warszawa Partnerstwona rzecz zdolności adaptacyjnych pracowników przemysłu okrętowego Partnerstwo na rzecz zdolności adaptacyjnych pracowników przemysłu okrętowego

4 18.04.2005Warszawa Agenda Prezentacja Partnerów Problemy przemysłu okrętowego Drzewo problemów Cele Partnerstwa Drzewo celów Matryca logiczna Wykres Gantta

5 18.04.2005Warszawa Specyfika przebiegu procesu produkcyjnego Organizacja przemysłu wiele małych satelitarnych firm Zapotrzebowanie na pracowników posiadających więcej niż jeden zawód Niskie kwalifikacje Problemy przemysłu okrętowego

6 18.04.2005Warszawa Specyfika przebiegu procesu produkcyjnego Organizacja przemysłu wiele małych satelitarnych firm Zapotrzebowanie na pracowników posiadających więcej niż jeden zawód Niskie kwalifikacje nierównomierne zapotrzebowanie na określone zawody i kwalifikacje w trakcie budowy statku okresowe kumulacje popytu na pracę bądź brak zapotrzebowania na określony rodzaj prac zmienność wzmacniana stanami koniunktury w branży Problemy przemysłu okrętowego

7 18.04.2005Warszawa Specyfika przebiegu procesu produkcyjnego Organizacja przemysłu wiele małych satelitarnych firm Zapotrzebowanie na pracowników posiadających więcej niż jeden zawód Niskie kwalifikacje wysokie uzależnienie od zleceń stoczni brak elastyczności w działaniu i niski poziom przedsiębiorczości wysokie koszty pracy Problemy przemysłu okrętowego

8 18.04.2005Warszawa Specyfika przebiegu procesu produkcyjnego Organizacja przemysłu wiele małych satelitarnych firm Zapotrzebowanie na pracowników posiadających więcej niż jeden zawód Niskie kwalifikacje konieczność zapewnienia ciągłej pracy, bez względu na przebieg procesu produkcyjnego i następowanie kolejnych faz wymagających specyficznych umiejętności Problemy przemysłu okrętowego

9 18.04.2005Warszawa Specyfika przebiegu procesu produkcyjnego Organizacja przemysłu wiele małych satelitarnych firm Zapotrzebowanie na pracowników posiadających więcej niż jeden zawód Niskie kwalifikacje które pozwalałyby na sprawne posługiwanie się narzędziami teleinformatycznymi, niezbędnymi w procesie nowoczesnej edukacji dorosłych i sprawnego poruszania się na rynku pracy Problemy przemysłu okrętowego

10 18.04.2005Warszawa Drzewo problemów Specyfika przebiegu procesu produkcyjnego Organizacja przemysłu wiele małych satelitarnych firm Zapotrzebowanie na pracowników posiadających więcej niż jeden zawód Niskie kwalifikacje zmienność wzmacniana stanami koniunktury w branży konieczność zapewnienia ciągłej pracy Trudności z adaptacją pracowników i firm przemysłu okrętowego do zmienności gospodarki rynkowej wysokie koszty pracy brak elastyczności w działaniu i niski poziom przedsiębiorczości wysokie uzależnienie od zleceń stoczni nierównomierne zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w trakcie budowy statku okresowe kumulacje popytu na pracę, bądź brak zapotrzebowania na określony rodzaj prac brak sprawnego posługiwania się narzędziami teleinformatycznymi, niezbędnymi w procesie nowoczesnej edukacji dorosłych brak sprawnego poruszania się na rynku pracy

11 18.04.2005Warszawa Drzewo problemów Specyfika przebiegu procesu produkcyjnego Organizacja przemysłu wiele małych satelitarnych firm Zapotrzebowanie na pracowników posiadających więcej niż jeden zawód Niskie kwalifikacje nierównomierne zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w trakcie budowy statku okresowe kumulacje popytu na pracę, bądź brak zapotrzebowania na określony rodzaj prac zmienność wzmacniana stanami koniunktury w branży wysokie uzależnienie od zleceń stoczni brak elastyczności w działaniu i niski poziom przedsiębiorczości wysokie koszty pracy brak sprawnego poruszania się na rynku pracy brak sprawnego posługiwania się narzędziami teleinformatycznymi, niezbędnymi w procesie nowoczesnej edukacji dorosłych konieczność zapewnienia ciągłej pracy Trudności z adaptacją pracowników i firm przemysłu okrętowego do zmienności gospodarki rynkowej przyczyny skutki

12 18.04.2005Warszawa Problemy Cel Specyfika przebiegu procesu produkcyjnego Organizacja przemysłu wiele małych satelitarnych firm Zapotrzebowanie na pracowników posiadających więcej niż jeden zawód Niskie kwalifikacje wypracowanie mechanizmów i metod pozwalających na wzrost adaptacyjności na rynku pracy pracowników stoczni i firm MSP „okołostoczniowych”

13 18.04.2005Warszawa Problemy Cele Specyfika przebiegu procesu produkcyjnego Organizacja przemysłu wiele małych satelitarnych firm Zapotrzebowanie na pracowników posiadających więcej niż jeden zawód Niskie kwalifikacje Opracowanie modelu kształcenia ustawicznego Pozyskiwanie niezbędnych zasobów ludzkich w ramach elastycznych form zatrudnienia Opracowanie modelu motywacyjnego systemu wynagradzania Usprawnienie zarządzania wiedzą i procesami poprzez wykorzystanie IT

14 18.04.2005Warszawa Drzewo celów Rozwój zdolności adaptacyjnych firm i pracowników przemysłu okrętowego Opracowanie modelu kształcenia ustawicznego Pozyskiwanie niezbędnych zasobów ludzkich w ramach elastycznych form zatrudnienia Opracowanie modelu motywacyjnego systemu wynagradzania Usprawnienie zarządzania wiedzą i procesami poprzez wykorzystanie IT Zasady certyfikacji System organizacji szkolenia Standardy edukacyjne Dostosowanie elastycznych form zatrudnienia do procesów produkcyjnych Zwiększenie wydajności i efektywności pracy Stworzenie systemu organizacji zatrudnienia Model systemu wynagradzania możliwy do adaptacji Motywacyjne elementy uzupełniające system wynagradzania Wdrożenie modelu zarządzania wiedzą Wdrożenie modelu zarządzania procesami Wdrożenie zintegrowanego portalu branżowego

15 18.04.2005Warszawa Drzewo celów Rozwój zdolności adaptacyjnych firm i pracowników przemysłu okrętowego Opracowanie modelu kształcenia ustawicznego Pozyskiwanie niezbędnych zasobów ludzkich w ramach elastycznych form zatrudnienia Usprawnienie zarządzania wiedzą i procesami poprzez wykorzystanie IT Zasady certyfikacji System organizacji szkolenia Standardy edukacyjne Dostosowanie elastycznych form zatrudnienia do procesów produkcyjnych Zwiększenie wydajności i efektywności pracy Stworzenie systemu organizacji zatrudnienia Model systemu wynagradzania możliwy do adaptacji Motywacyjne elementy uzupełniające system wynagradzania Wdrożenie modelu zarządzania wiedzą Wdrożenie modelu zarządzania procesami Wdrożenie zintegrowanego portalu branżowego Opracowanie modelu motywacyjnego systemu wynagradzania

16 18.04.2005Warszawa PCM/LOGFRAME

17 18.04.2005Warszawa Matryca logiczna Cele nadrzędne Cele projektu Rezultaty Działania Opis projektu Obiektywnie weryfikowane wskaźniki Źródła weryfikacji Założenia Środki Koszt Czas Założenia wstępne

18 18.04.2005Warszawa Matryca logiczna Cele nadrzędne Cele projektu Rezultaty Działania Opis projektu Obiektywnie weryfikowane wskaźniki Źródła weryfikacji Założenia Środki Koszt Czas Założenia wstępne

19 18.04.2005Warszawa Matryca logiczna – logika interwencji Cele nadrzędne Cele projektu Rezultaty Działania Opis projektu Środki

20 18.04.2005Warszawa Matryca logiczna – logika interwencji Cele nadrzędne Cele projektu Rezultaty Działania Usprawnienie zarządzania wiedzą i procesami poprzez wykorzystanie IT Wdrożenie modelu zarządzania wiedzą Rozwój zdolności adaptacyjnych firm i pracowników przemysłu okrętowego Pozyskiwanie niezbędnych zasobów ludzkich w ramach elastycznych form zatrudnienia Dostosowanie elastycznych form zatrudnienia do procesów produkcyjnych Opracowanie modelu motywacyjnego systemu wynagradzania Opracowanie modelu kształcenia ustawicznego Zwiększenie wydajności i efektywności pracy Stworzenie systemu organizacji zatrudnienia Model systemu wynagradzania możliwy do adaptacji Wdrożenie modelu zarządzania procesami Wdrożenie zintegrowanego portalu branżowego Motywacyjne elementy uzupełniające system wynagradzania Zasady certyfikacji System organizacji szkolenia Standardy edukacyjne Kryterium doboru ucz. Rekrutacja Bilans kompetencji Opracowanie szkoleń Przepr. szkoleń Przepr. staży i praktyk Analiza efektów działań Ewaluacja Analiza procesów prod. Wybór testowanego obszaru Analiza istn. zasobów ludzkich Ocena poziomu niezb. z. ludzkich Opr. kryteriów doboru zatr. Wybór elastycznych form zatr. Zbadanie satysfakcji osób pracujących w ramach elastycznych form zatr. Opr. nazewnictwa stanowisk pracy, Przepr. wartościowania stanowisk pracy, Opr. taryfikatorów stan., Opr. modelu siatki płac, Opr. s.ocen okresowych, Opr. regulaminów dot. zadaniowych form zatr. i wynagradzania. Opr. modeli zarz. wiedzą i procesami Opr. architektury i założeń funkcjonalnych portalu Wybór i opr. narzędzi IT Impl. prototypu portalu Zaangażowanie Partnerów Test. rozw. prototypowych Wdrożenie modeli i portal Monitoring i ewaluacja

21 18.04.2005Warszawa Matryca logiczna – obiektywnie weryfikowane wskaźniki Cele nadrzędne Cele projektu Rezultaty Działania Obiektywnie weryfikowane wskaźniki Środki

22 18.04.2005Warszawa Matryca logiczna obiektywnie weryfikowane wskaźniki Cele nadrzędne Cele projektu Rezultaty Działania Badania, partnerzy, którzy mogą użyczyć drogiego oprogramowania i sprzętu. Zasoby niezbędne do wdrożenia działań: Badania, Partnerzy: agencje pracy tymczasowej, org. pracowników, związki zawodowe, samorządy terytorialne, posłowie Badania, Pozyskanie partnerów, w tym: partnerów zagr. - Zagr. instyt. szkoleniowe, Uniwersytet Jagielloński. Wskaźniki mierzące działania: liczba podmiotów stosujących modele liczba procesów liczba transakcji liczba dokumentów ilość danych ocena poziomu przydatności modeli i portalu liczba podmiotów stosujących wdrożone narzędzia procent podmiotów pozytywnie oceniających przydatność wdrożonych narzędzi ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

23 18.04.2005Warszawa Matryca logiczna obiektywnie weryfikowane wskaźniki Działania Badania, partnerzy, którzy mogą użyczyć drogiego oprogramowania i sprzętu. Zasoby niezbędne do wdrożenia działań: Badania, Partnerzy: agencje pracy tymczasowej, org. pracowników, związki zawodowe, samorządy terytorialne, posłowie Badania, Pozyskanie partnerów, w tym: partnerów zagr. - Zagr. instyt. szkoleniowe, Uniwersytet Jagielloński. ilość stanowisk/zawodów w których w Stoczni elastyczne formy zatrudnienia mogą mieć zastosowanie, wyznaczenie stanowisk, które wezmą udział w testowaniu na podstawie określenia potrzeb pracodawcy, opracowanie/przedstawienie planu naboru zasobów ludzkich w badanych obszarach w kontekście elastycznych form zatrudnienia, przeprowadzenie ankiety wśród osób pracujących w elastycznych formach zatrudnienia. liczba opracowanych modeli zatwierdzony projekt lista zaakceptowanych narzędzi IT lista opracowanych narzędzi ocena zgodności prototypu z projektem liczba zaangażowanych osób Wskaźniki mierzące działania (1/4, 2/4, 3/4): ? redukcja liczebności stanowisk (o 10-15%) w stosunku do obecnie obowiązującego w Stoczni systemu wynagradzania, wyrażenie opinii i akceptacja przedstawicieli organizacji związkowych dla projektowanej wartości (porównawczej) poszczególnych stanowisk pracy, wyrażenie opinii przez przedstawicieli organizacji związkowych na temat merytorycznej treści arkuszy ocennych, będących zasadniczą częścią systemu ocen okresowych, opinia przedstawicieli związków zawodowych dla projektów regulaminów dot. zadaniowych form zatrudniania w obszarach możliwych do objęcia taką formą wynagradzania.

24 18.04.2005Warszawa Matryca logiczna obiektywnie weryfikowane wskaźniki Działania Badania, partnerzy, którzy mogą użyczyć drogiego oprogramowania i sprzętu. Zasoby niezbędne do wdrożenia działań: Badania, Partnerzy: agencje pracy tymczasowej, org. pracowników, związki zawodowe, samorządy terytorialne, posłowie Badania, Pozyskanie partnerów, w tym: partnerów zagr. - Zagr. instyt. szkoleniowe, Uniwersytet Jagielloński. dobór 10 firm z sektora MSP dobór 100 beneficjentów (4 grupy: Stocznia:pracownicy:2x15, i średnia kadra zarządzająca i 2x20; MSP: pracownicy 15 i średnia kadra zarządzająca15) zbadanie poziomu motywacji do podjęcia działań rozwojowych (?) wypracowanie 4 modułów szkoleniowych adresowanych do poszczególnych szkoleń wybranie grupy (20?) osób na staże zagraniczne spośród grupy 100 przeszkolonych osób opracowanie zindywidualizowanych programów staży i praktyk opracowanie ankiet odnawiających szkolenia (trenerzy, osoby szkolone, pracodawcy) raporty sporządzone przez osoby wyjeżdżające na staże (x20) raport końcowy podsumowujący ankiety i raporty osób wracających ze staży Wskaźniki mierzące działania (4/4): ?

25 18.04.2005Warszawa Matryca logiczna – źródła weryfikacji Cele nadrzędne Cele projektu Rezultaty Działania Źródła weryfikacji Koszt

26 18.04.2005Warszawa Matryca logiczna - założenia Cele nadrzędne Cele projektu Rezultaty Działania Założenia Czas Założenia wstępne

27 18.04.2005Warszawa Matryca logiczna – logika interwencji Cele nadrzędne Cele projektu Rezultaty Działania Opis projektu Środki Cele nadrzędne Cele projektu Rezultaty Działania Usprawnienie zarządzania wiedzą i procesami poprzez wykorzystanie IT Rozwój zdolności adaptacyjnych firm i pracowników przemysłu okrętowego Pozyskiwanie niezbędnych zasobów ludzkich w ramach elastycznych form zatrudnienia Opracowanie modelu motywacyjnego systemu wynagradzania Opracowanie modelu kształcenia ustawicznego

28 18.04.2005Warszawa Wykres Gantta lp grupy działań z sierpnia 2004 badaniaopracowanietestowanieupowszechnianie 2005200620072008 341234123412 standardy doradztwa zawodowego systemy i programy szkoleń praktyki zawodowe motywacyjny system wynagradzania elastyczne formy zatrudniania wsparcie IT

29 18.04.2005Warszawa Komentarz – podręczniki i wsparcie http://www.bkkk-cofund.org.pl/index.php?gr=11 Podręcznik – Zarządzanie Cyklem Projektu, Komisja Europejska, Ministerstwo Gospodarki, maj 2004 0404 Zarządzanie Cyklem Projektu. Przewodnik metodyczny dla Partnerstw na rzecz Rozwoju Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Fundacja „Fundusz Współpracy”, Warszawa 2005 0505 Szkolenia – prezentacje SGH1 i SGH2SGH1SGH2


Pobierz ppt "18.04.2005Warszawa Pezentacja projektu i Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Analiza przypadku Definiowanie i planowanie projektów IW EQUAL zgodnie z metodologią."

Podobne prezentacje


Reklamy Google