Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mechanizm Finansowy EOG PRIORYTET Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mechanizm Finansowy EOG PRIORYTET Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach."— Zapis prezentacji:

1 Mechanizm Finansowy EOG PRIORYTET Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej wraz z wspierającymi procesami demokratycznymi

2 Mechanizm Finansowy EOG CEL 1 Wzmocnienie merytoryczne i funkcjonalne jednostek samorządu terytorialnego poprzez poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych kadry administracji samorządowej na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym

3 Mechanizm Finansowy EOG CEL 2 Wzmocnienie instytucjonalne społeczeństwa obywatelskiego poprzez wsparcie działalności sektora pozarządowego ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zasady równego statusu kobiet i mężczyzn

4 Mechanizm Finansowy EOG Rodzaje kwalifikujących się projektów (1) przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, wspieranie doradztwa i informacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji samorządowych, wspieranie współpracy władz lokalnych z organizacjami pozarządowymi,

5 Mechanizm Finansowy EOG Rodzaje kwalifikujących się projektów (2) modernizacja usług administracji centralnej i samorządowej oraz poprawa wydajności i wdrażanie najlepszych praktyk poprzez wykorzystanie najnowszego oprogramowania i technologii informatycznych, opracowanie programów szkoleniowych w oparciu o zidentyfikowane zadania administracji samorządowej, w tym działania dotyczące równego statusu kobiet i mężczyzn,

6 Mechanizm Finansowy EOG Rodzaje kwalifikujących się projektów (3) promowanie szkoleń zawodowych dla szerokiej grupy pracowników administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, sporządzenie standardów kompetencyjnych w zakresie integracji z UE, opracowanie odpowiednich instrumentów edukacyjnych oraz promowanie partnerstw lokalnych.

7 Mechanizm Finansowy EOG Projektodawcy jednostki administracji publicznej rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy

8 Mechanizm Finansowy EOG Przykładowe koszty kwalifikowalne wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia, badania i przygotowujących ekspertyzy, koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkoleń, koszty organizacji szkoleń, koszt zakupu i wdrożenia oprogramowania i technologii informatycznych, koszty bankowe, księgowe, administracyjno- biurowe.


Pobierz ppt "Mechanizm Finansowy EOG PRIORYTET Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google