Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.cofund.org.pl1 Założenia działalności Krajowej Instytucji Wspomagającej PO KL na lata 2008-2009 Beata Puszczewicz Fundacja Fundusz Współpracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.cofund.org.pl1 Założenia działalności Krajowej Instytucji Wspomagającej PO KL na lata 2008-2009 Beata Puszczewicz Fundacja Fundusz Współpracy."— Zapis prezentacji:

1 www.cofund.org.pl1 Założenia działalności Krajowej Instytucji Wspomagającej PO KL na lata 2008-2009 Beata Puszczewicz Fundacja Fundusz Współpracy

2 www.cofund.org.pl2 Wdrażanie projektów innowacyjnych i ponadnarodowych PO KL Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) odpowiada za system wdrażania i kontrolę Instytucje pośredniczące dokonują wyboru projektów, kontrolują, monitorują i rozliczają projekty Fundacja Fundusz Współpracy (Krajowa Instytucja Wspomagająca - KIW) zapewnia wsparcie szkoleniowo- doradcze dla instytucji pośredniczących, projektodawców i beneficjentów KIW nie ma uprawnień nadzorczych ani kontrolnych w odniesieniu do beneficjentów

3 www.cofund.org.pl3 Zadania Krajowej Instytucji Wspomagającej wsparcie realizacji projektów innowacyjnych wsparcie realizacji projektów współpracy ponadnarodowej wsparcie tworzenia i działania sieci tematycznych

4 www.cofund.org.pl4 Szkolenia i doradztwo Stworzenie i koordynacja systemu szkoleń dla: pracowników IP/IP2 ekspertów kadry ROEFS potencjalnych projektodawców (we współpracy z ROEFS, IP/IP2) realizatorów projektów (we współpracy z ROEFS, IP/IP2) PROJEKTYINNOWACYJNE

5 www.cofund.org.pl5 Szkolenia oraz konsultacje dla IP/IP2 oraz ROEFS przygotowanie dokumentacji konkursowej przygotowywanie planów działań planowanie, realizacja i monitorowanie projektów innowacyjnych monitorowanie i wspieranie procesu upowszechniania i mainstreamingu wypracowanych, innowacyjnych rezultatów zapoznanie się z dobrymi praktykami (wizyty studyjne) PROJEKTYINNOWACYJNE

6 www.cofund.org.pl6 Doradztwo merytoryczne dla IP/IP2 oraz ROEFS konsultacje telefoniczne z ekspertami KIW rekomendowanie ekspertów zewnętrznych wybranych przez MRR i KIW do współpracy prowadzenie internetowej bazy ekspertów oraz forum dyskusyjnego prowadzenie interaktywnego portalu internetowego fora dyskusyjne PROJEKTYINNOWACYJNE

7 www.cofund.org.pl7 Szkolenia dla ekspertów założenia PO KL i zasady oceny projektów innowacyjność w projektach PO KL monitorowanie i wspieranie procesu upowszechniania i mainstreamingu wypracowanych, innowacyjnych rezultatów PROJEKTYINNOWACYJNE

8 www.cofund.org.pl8 Szkolenia dla potencjalnych projektodawców i realizatorów zasady przygotowania projektów innowacyjnych specyfika realizacji projektów innowacyjnych mainstreaming – metodologia projektowania i prowadzenia kampanii promocyjnej, działań PR, relacji z mediami, wystąpień publicznych, rola KST PROJEKTYINNOWACYJNE

9 www.cofund.org.pl9 Promocja i mainstreaming. opracowanie strategii promocyjnej promocja działań innowacyjnych dostarczanie gotowych produktów dla IP do działań informacyjnych i promocyjnych (broszury, biuletyny, kompendia projektów) koordynacja działań promocyjnych prowadzonych przez IP PROJEKTYINNOWACYJNE

10 www.cofund.org.pl10 Promocja i mainstreaming. opracowywanie i publikacja broszur, biuletynów, analiz tematycznych, raportów opracowanie i przeprowadzenie konkursów na innowacje społeczne - Jaskółki Rynku Pracy opracowanie i prowadzenie portalu internetowego KIW opracowanie bazy rezultatów i ich wykorzystania promocja projektów innowacyjnych w mediach PROJEKTYINNOWACYJNE

11 www.cofund.org.pl11 Badania i analizy. opracowanie podręcznika realizacji projektów innowacyjnych opracowanie wytycznych konkursów monitorowanie realizacji projektów innowacyjnych analiza zakresu innowacji w projektach PO KL PROJEKTYINNOWACYJNE

12 www.cofund.org.pl12 Wsparcie projektów współpracy ponadnarodowej opracowanie wytycznych dokumentacji konkursowej oraz podręcznika realizacji projektów ponadnarodowych przygotowanie projektu wzorcowej umowy o współpracy ponadnarodowej zawierającej minimum wymogów (w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą) wsparcie dla IP w trakcie akceptacji umów o współpracy ponadnarodowej oraz akceptacji zmian w tych umowach WSPÓŁPRACAPONADANARODOWA

13 www.cofund.org.pl13 Wsparcie projektów współpracy ponadnarodowej wsparcie dla polskich projektodawców i beneficjentów w poszukiwaniu partnera do współpracy ponadnarodowej pomoc dla podmiotów z innych krajów w poszukiwaniu polskiego partnera prowadzenie bazy danych organizacji polskich i zagranicznych WSPÓŁPRACAPONADANARODOWA

14 www.cofund.org.pl14 Wsparcie projektów współpracy ponadnarodowej koordynacja współpracy pomiędzy IP w trakcie realizacji projektów wsparcie IP przy przygotowywaniu planów działań w zakresie współpracy ponadnarodowej bieżące informowanie IP o projektach współpracy ponadnarodowej realizowanych w PO KL i ich rezultatach W S P Ó Ł P R A C A P O N A D A N A R O D O W A –

15 www.cofund.org.pl15 Wsparcie tworzenia i działania KST wyłonienie sekretariatów KST przygotowanie wymogów i zakresu działań, monitorowanie i wsparcie prac Krajowych Sieci Tematycznych wykorzystanie doświadczeń z organizacji i prowadzenia sieci tematycznych w ramach IW EQUAL planowane jest utworzenie sieci – zatrudnienie i integracja społeczna, adaptacyjność, edukacja i szkolnictwo wyższe oraz good governance K R A J O W E S I E C I T E M A T Y C Z N E

16 www.cofund.org.pl16 Zadania KST analiza oraz ocena testowanych rozwiązań oraz osiągniętych rezultatów w projektach innowacyjnych współpraca ekspertów i praktyków współpraca pomiędzy środowiskiem naukowym a beneficjentami wypracowanie efektywnych form dialogu między beneficjentami, autorami polityk i decydentami K R A J O W E S I E C I T E M A T Y C Z N E

17 www.cofund.org.pl17 Krajowa Instytucja Wspomagająca Fundacja Fundusz Współpracy www.cofund.org.pl


Pobierz ppt "Www.cofund.org.pl1 Założenia działalności Krajowej Instytucji Wspomagającej PO KL na lata 2008-2009 Beata Puszczewicz Fundacja Fundusz Współpracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google