Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Konferencja otwierająca 15 maja 2009 SGGW w Warszawie Cele, zadania i spodziewane rezultaty Projektu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Konferencja otwierająca 15 maja 2009 SGGW w Warszawie Cele, zadania i spodziewane rezultaty Projektu."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Konferencja otwierająca 15 maja 2009 SGGW w Warszawie Cele, zadania i spodziewane rezultaty Projektu

3 Plan prezentacji 1.Geneza Projektu 2.Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 3.Cele Projektu 4.Grupy docelowe 5.Działania 6.Rezultaty Projektu 7.Zarządzanie Projektem 3

4 1. Geneza Projektu 1.Rok 2006: Projekt E-Rolnictwo 2.Rok 2007: Edu-NET – nauczanie na odległość na wsiach 3.Rok 2008: e-Learning czyli Program unowocześnienia kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów 4

5 2. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 1.Powiązanie oferty uczelni z zapotrzebowaniem rynku: Studenci: wykorzystanie ICT Pracodawcy: profilowanie programów 2.Wymagania rynku wobec absolwentów 3.Konieczności podniesienia kwalifikacji nauczycielski Nowe metody nauczania Wyrównie szans Problemy wynikają z innego modelu kształcenia i małej ilości środków na kształcenie w porównaniu z potrzebami 5

6 3. Cele Projektu 1/3 Cel główny Zwiększenie potencjału rozwojowego uczelni w kierunku zastosowania technologii ICT i dostosowanie kształcenia do potrzeb studentów, rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy 6

7 3. Cele Projektu 2/3 Cele szczegółowe 1 1.Wdrożenie kształcenia na odległość na kierunku rolnictwo 2.Podniesienie kompetencji kadry akademickiej 3.Wdrożenie dobrych praktyk z zagranicznych uczelni w zakresie zastosowania ICT w nauczaniu 7

8 3. Cele Projektu 3/3 Cele szczegółowe 2 4.Stworzenie absolwentom możliwości zdobycia praktyki 5.Wsparcie studentów i absolwentów w aktywnym wejściu na rynek pracy 6.Podjęcie współpracy z przedsiębiorstwami przy opracowywaniu programów nauczania Cele są zgodne z PO KL, Strategią Rozwoju Kraju, Strategią Lizbońską, prawem polskim i Unii Europejskiej 8

9 4. Grupy docelowe 1/2 Grupy docelowe czyli tzw BO – Beneficjenci Ostateczni Ogółem w projekcie będą uczestniczyły 2 483 osoby: Kadra akademicka –201 osób – nauczyciele akademiccy, –200 osób z kadry kierowniczej Uczestnikami mogą być pracownicy wszystkich Uczelni Partnerskich 9

10 4. Grupy docelowe 2/2 Uczestnicy zajęć wyrównawczych 900 studentów Studenci E-Rolnictwa 60 osób studia 1. stopnia 30 osób studia 2. stopnia 30 osób Stażyści : 48 osoby – absolwenci studiów 1. i 2. stopnia Absolwenci – uczestnicy szkoleń przygotowujących do wejścia na rynek pracy: 450 osób 10

11 5. Działania 1/3 Zajęcia wyrównawcze dla studentów 1. roku Szkolenia Kadry: 1)Wdrażanie technologii e-learningowej 2)Zaawansowanej obsługi oprogramowania komputerowego 3)ECDL – European Computer Driving Licence 4)Pracownicy SGGW wobec studentów niepełnosprawnych 11

12 5. Działania 2/3 Wizyty studyjne i spotkania panelowe Studia E-Rolnictwo Staże 3 miesięczne –8 godzin przez 5 dni w tygodniu u pracodawców z branży rolno – spożywczej i informatycznej Wsparcie Biura Karier: –Szkolenia dla absolwentów –Budowa portalu 12

13 5. Działania 3/3 Ewaluacja Ocena realizacji działań projektu w czasie ich trwania oraz po zakończeniu. Po zakończeniu cyklu badań ewaluacyjnych raporty z wynikami i ocena rezultatów Promocja i rekrutacja Narzędzia promocyjne, foldery, strony internetowe, radio, telewizja, prasa, wideokonferencje z partnerami w Polsce i za granicą – ELLS, ICA, wizyty studyjne 13

14 6. Rezultaty projektu Rezultaty twardeRezultaty twarde –900 uczestników zajęć wyrównawczych –201 przedstawicieli kadry dydaktycznej –200 przedstawicieli kadry kierowniczej –48 studentów kończących staż –60 studentów E-Rolnictwa –10 zagranicznych wizyt studyjnych dla 20 osób –450 uczestników szkoleń –1 portal wspierający działalność Biura Karier Weryfikacja: umowy o udziale w stażach, szkoleniach, wpisy na studia, listy obecności, statystyki logowań na platformę, zaświadczenia o ukończeniu staży, certyfikaty, dyplomy studiów 14

15 6. Rezultaty projektu Rezultaty miękkieRezultaty miękkie –Umiejętności kadry akademickiej –Wzrost poziomu wykorzystania technologii ICT w nauczaniu –Wzrost praktycznych umiejętności absolwentów –Wzrost prestiżu uczelni stosującej nowoczesne metody kształcenia –Wzrost wiedzy uczestników zajęć wyrównawczych –Łatwiejsze wejście absolwentów na rynek pracy –Wykorzystanie poznanych metod w uczelniach zagranicznych Weryfikacja na podstawie ankiet, certyfikatów, wyników testów, ocen z przedmiotów, liczby przedmiotów nauczanych e-leariningowo. 15

16 7. Zarządzanie Projektem 1/2 Wartość Projektu 12 110 412,25 zł. Okres realizacji 01.03.2009 – 31.12.2013 Partnerzy projektu: SGGW, Koordynator UP Wrocław, Partner wiodący UP Lublin, Partner UR Kraków, Partner UP Poznań, Partner IMM Warszawa Partner 16

17 7. Zarządzanie Projektem 1/2 Rada Koordynacyjna, Kierownik Projektu, Zastępca ds. merytorycznych, Zastępca ds. administracyjno - finansowych, Zastępca ds. ewaluacji, Biuro centralne projektu w SGGW Biura projektów u Partnerów Koordynatorzy Działań merytorycznych Wykonawcy poszczególnych zadań 17

18 Dziękuję za uwagę Ewa Mochtak 18

19 Oby nam si ę uda ł o Dr inż. Ewa Bieńkowska – Mochtak E-mail: ewa_ bienkowska_mochtak@sggw.pl 19


Pobierz ppt "1. Konferencja otwierająca 15 maja 2009 SGGW w Warszawie Cele, zadania i spodziewane rezultaty Projektu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google