Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szymanik Elżbieta Witam Państwa. Od 2007 jestem wicedyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Od tego czasu powiat ciechanowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szymanik Elżbieta Witam Państwa. Od 2007 jestem wicedyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Od tego czasu powiat ciechanowski."— Zapis prezentacji:

1 Szymanik Elżbieta Witam Państwa. Od 2007 jestem wicedyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Od tego czasu powiat ciechanowski pozyskał kwotę ponad 221 mln zł na realizację 76 projektów skierowanych na poprawę rozwoju regionalnego naszego powiatu. Pieniądze zostały przeznaczone głównie na:

2  rozwój gospodarki, w tym gospodarki opartej na wiedzy i rozwój społeczeństwa informacyjnego  poprawę i uzupełnienie istniejącej infrastruktury drogowej  podniesienie standardów warunkujących rozwój kapitału ludzkiego w regionie  poprawę opieki zdrowotnej  zakup specjalistycznego sprzętu dla służb ratunkowych Szczególnie cieszą mnie pozyskane środki na: Inwestycje w regionie ciechanowskim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

3 Rewitalizację Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie – projekt obejmuje szeroki zakresie prac konserwatorskich w obrębie obu wież zamkowych, muru południowego, muru wschodniego i zachodniego (do fasady Domu Dużego). Przeprowadzona będzie konserwacja murów i baszt. Będą one poddane czyszczeniu, uzupełnieniu ubytków oraz wzmocnieniu. Zostanie także przeprowadzona impregnacja oraz izolacja fundamentów oraz naprawa i ochrona odsłoniętej korony murów wraz z odprowadzeniem wody z platformy widokowej i blankowania na wieżach. Prace budowlane w postaci infrastruktury technicznej i toalet pod dziedzińcem zamkowym oraz budowę Domu Małego. W obrębie Domu Małego o kubaturze 2052 m3 i powierzchni użytkowej 421,47 m2 znajdą miejsce: Ośrodek Badania Kultur Pogranicza, E- kawiarenka z pełnym programem edukacji historycznej dotyczącej zamku miasta i Ziemi Ciechanowskiej, kawiarenka dla turystów z pełnym zapleczem sanitarnym oraz recepcja i sklep z pamiątkami. Wartość dofinansowania to 8 339 494,5 zł. Stworzenie Międzynarodowego Ośrodka Edukacji i Dziedzictwa Kulturowego w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - dzięki środkom unijnym zabytkowy park w zespole pałacowo-parkowym Muzeum w Opinogórze odzyska dawny blask. Powstanie nowy Zespół Gospodarczo-Folwarczny z Wozownią i Ptaszarnią – „Folwark”. Prace obejmą także park. Przeprowadzona zostanie selekcja drzewostanu, oczyszczenie terenu z samosiewów, zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne. Przybędzie także nowej zieleni – krzewów i roślin pachnących. Elementy małej architektury powrócą także na dawne miejsca. Tak stanie się np. z Fontanną z tarasu przed Zameczkiem. W parku pojawią się także ławki i nowe lampy. W ramach projektu wybudowane zostaną także drogi dojazdowe i chodniki wokół Folwarku oraz plac zabaw dla dzieci. Wartość dofinansowania to 10 347 594,96 zł. Inwestycje w regionie ciechanowskim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

4 Budowę obwodnicy Ciechanowa - w ramach projektu do 2014 roku w Ciechanowie zbudowana zostanie ponad 13-kilometrowa pętla łącząca drogi krajowe nr 50 i 60, drogi wojewódzkie nr 617 i 615 oraz siedem dróg powiatowych. Realizacja tej inwestycji nie tylko odciąży zakorkowane centrum, ale przede wszystkim pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy na obrzeża miasta. Wartość dofinansowania to 102 000 000 zł. Rozbudowę systemu wodociągów i kanalizacji w Gminie Glinojeck - budowa 99 km sieci kanalizacyjnej z której będzie mogło korzystać ok. 3 000 osób. Dzięki realizacji inwestycji aglomeracja Glinojeck zostanie wyposażona w ponad 65,9% w kanalizację sanitarną. Modernizację krytej pływalni „Kombatant” w Ciechanowie - efektem inwestycji będzie poprawa dostępności mieszkańców i osób niepełnosprawnych z lokalnego środowiska do rehabilitacji w basenie, poprawa warunków użytkowych pływalni, wymierne korzyści z obniżenia kosztów energii elektrycznej i cieplnej i zlikwidowanie przecieków niecki basenowej. Wartość projektu to 1 065 087,4 zł. Modernizację obiektu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - celem projektu jest zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń medycznych w zakresie rehabilitacji w stosunku do dużych miast i stworzenie warunków dla prowadzenia i rozszerzenia gamy zabiegów rehabilitacyjnych poprzez modernizację pomieszczeń Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie przy ul. Okrzei 8. Wartość dofinansowania to 5 578 776,97 zł. Wsparcie techniczne dla KP PSP w Ciechanowie do prowadzenia akcji ratowniczych - zakres projektu to zakup: ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem, ciężkiego samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego z wyposażeniem; sprzętu dla grupy wodno-nurkowej służący do prowadzenia działań podwodnych oraz na powierzchni zbiorników wodnych. Wartość dofinansowania to 2 039 377,54 zł. Inwestycje w regionie ciechanowskim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

5 Przebudowę drogi powiatowej na odcinku Ciechanów-Modła - inwestycja ta objęła: poszerzenie istniejącej jezdni i wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku o długości 9,93 km, wybudowanie 1,59 km chodników, wybudowanie 12 zatok autobusowych oraz wybudowanie 171 zjazdów. Wartość dofinansowania to 2 963 259,09 zł. Przebudowę drogi powiatowej na odcinku Ojrzeń – Gąsocin - projekt dotyczy przebudowy drogi powiatowej na odcinku Ojrzeń - Gąsocin o długości 13,160 km, przebiegającym przez teren gmin Ojrzeń i Sońsk. Poszerzenie istniejącej jezdni, wybudowanie chodników, zatok autobusowych, przebudowanie ronda w Gąsocinie, remont mostu w miejscowości Łopacin, oraz wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego. Wartość dofinansowania to 6 647 330,84 zł. Przebudowę drogi powiatowej na odcinku Wróblewo-Pałuki - inwestycja ta objęła: poszerzenie istniejącej jezdni i wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku o długości 3,8 km, wybudowanie 0,94 km chodników, wybudowanie 46 zjazdów oraz wybudowanie zatoki autobusowej. Przebudowa spowoduje poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na tym odcinku oraz zwiększy komfort jazdy. Wartość dofinansowania to 832 633,46 zł. Przebudowę dróg gminnych i drogi powiatowej pomiędzy Gminą Grudusk a Gminami Szydłowo i Dzierzgowo - Inwestycja zlokalizowana jest w północnej części Gminy Grudusk w powiecie ciechanowskim w województwie mazowieckim. Wartość dofinansowania 1 401 286,14 zł. E-usługi w Ciechanowskiej Policji - przedsięwzięcie dotyczyło udostępnienia szerokopasmowego Internetu dla komend powiatowych i miejskich województwa mazowieckiego oraz stworzenia punktów publicznego dostępu do Internetu dla obywateli w każdej z tych komend. Wartość dofinansowania to 1 464 550 zł.

6 Bardzo dziękuję za poświęcony czas i zapraszam na moją stronę internetową www.elaszymanik.pl oraz blog www.funduszemazowsze.blog.onet.plwww.elaszymanik.plwww.funduszemazowsze.blog.onet.pl Z wyrazami szacunku Szymanik Elżbieta Dziękuję


Pobierz ppt "Szymanik Elżbieta Witam Państwa. Od 2007 jestem wicedyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Od tego czasu powiat ciechanowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google