Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szymanik Elżbieta Witam Państwa. Od 2007 jestem wicedyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Od tego czasu powiat ciechanowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szymanik Elżbieta Witam Państwa. Od 2007 jestem wicedyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Od tego czasu powiat ciechanowski."— Zapis prezentacji:

1 Szymanik Elżbieta Witam Państwa. Od 2007 jestem wicedyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Od tego czasu powiat ciechanowski pozyskał kwotę ponad 221 mln zł na realizację 76 projektów skierowanych na poprawę rozwoju regionalnego naszego powiatu. Pieniądze zostały przeznaczone głównie na:

2  rozwój gospodarki, w tym gospodarki opartej na wiedzy i rozwój społeczeństwa informacyjnego  poprawę i uzupełnienie istniejącej infrastruktury drogowej  podniesienie standardów warunkujących rozwój kapitału ludzkiego w regionie  poprawę opieki zdrowotnej  zakup specjalistycznego sprzętu dla służb ratunkowych Szczególnie cieszą mnie pozyskane środki na: Inwestycje w regionie ciechanowskim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

3 Rewitalizację Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie – projekt obejmuje szeroki zakresie prac konserwatorskich w obrębie obu wież zamkowych, muru południowego, muru wschodniego i zachodniego (do fasady Domu Dużego). Przeprowadzona będzie konserwacja murów i baszt. Będą one poddane czyszczeniu, uzupełnieniu ubytków oraz wzmocnieniu. Zostanie także przeprowadzona impregnacja oraz izolacja fundamentów oraz naprawa i ochrona odsłoniętej korony murów wraz z odprowadzeniem wody z platformy widokowej i blankowania na wieżach. Prace budowlane w postaci infrastruktury technicznej i toalet pod dziedzińcem zamkowym oraz budowę Domu Małego. W obrębie Domu Małego o kubaturze 2052 m3 i powierzchni użytkowej 421,47 m2 znajdą miejsce: Ośrodek Badania Kultur Pogranicza, E- kawiarenka z pełnym programem edukacji historycznej dotyczącej zamku miasta i Ziemi Ciechanowskiej, kawiarenka dla turystów z pełnym zapleczem sanitarnym oraz recepcja i sklep z pamiątkami. Wartość dofinansowania to ,5 zł. Stworzenie Międzynarodowego Ośrodka Edukacji i Dziedzictwa Kulturowego w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - dzięki środkom unijnym zabytkowy park w zespole pałacowo-parkowym Muzeum w Opinogórze odzyska dawny blask. Powstanie nowy Zespół Gospodarczo-Folwarczny z Wozownią i Ptaszarnią – „Folwark”. Prace obejmą także park. Przeprowadzona zostanie selekcja drzewostanu, oczyszczenie terenu z samosiewów, zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne. Przybędzie także nowej zieleni – krzewów i roślin pachnących. Elementy małej architektury powrócą także na dawne miejsca. Tak stanie się np. z Fontanną z tarasu przed Zameczkiem. W parku pojawią się także ławki i nowe lampy. W ramach projektu wybudowane zostaną także drogi dojazdowe i chodniki wokół Folwarku oraz plac zabaw dla dzieci. Wartość dofinansowania to ,96 zł. Inwestycje w regionie ciechanowskim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

4 Budowę obwodnicy Ciechanowa - w ramach projektu do 2014 roku w Ciechanowie zbudowana zostanie ponad 13-kilometrowa pętla łącząca drogi krajowe nr 50 i 60, drogi wojewódzkie nr 617 i 615 oraz siedem dróg powiatowych. Realizacja tej inwestycji nie tylko odciąży zakorkowane centrum, ale przede wszystkim pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy na obrzeża miasta. Wartość dofinansowania to zł. Rozbudowę systemu wodociągów i kanalizacji w Gminie Glinojeck - budowa 99 km sieci kanalizacyjnej z której będzie mogło korzystać ok osób. Dzięki realizacji inwestycji aglomeracja Glinojeck zostanie wyposażona w ponad 65,9% w kanalizację sanitarną. Modernizację krytej pływalni „Kombatant” w Ciechanowie - efektem inwestycji będzie poprawa dostępności mieszkańców i osób niepełnosprawnych z lokalnego środowiska do rehabilitacji w basenie, poprawa warunków użytkowych pływalni, wymierne korzyści z obniżenia kosztów energii elektrycznej i cieplnej i zlikwidowanie przecieków niecki basenowej. Wartość projektu to ,4 zł. Modernizację obiektu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - celem projektu jest zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń medycznych w zakresie rehabilitacji w stosunku do dużych miast i stworzenie warunków dla prowadzenia i rozszerzenia gamy zabiegów rehabilitacyjnych poprzez modernizację pomieszczeń Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie przy ul. Okrzei 8. Wartość dofinansowania to ,97 zł. Wsparcie techniczne dla KP PSP w Ciechanowie do prowadzenia akcji ratowniczych - zakres projektu to zakup: ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem, ciężkiego samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego z wyposażeniem; sprzętu dla grupy wodno-nurkowej służący do prowadzenia działań podwodnych oraz na powierzchni zbiorników wodnych. Wartość dofinansowania to ,54 zł. Inwestycje w regionie ciechanowskim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

5 Przebudowę drogi powiatowej na odcinku Ciechanów-Modła - inwestycja ta objęła: poszerzenie istniejącej jezdni i wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku o długości 9,93 km, wybudowanie 1,59 km chodników, wybudowanie 12 zatok autobusowych oraz wybudowanie 171 zjazdów. Wartość dofinansowania to ,09 zł. Przebudowę drogi powiatowej na odcinku Ojrzeń – Gąsocin - projekt dotyczy przebudowy drogi powiatowej na odcinku Ojrzeń - Gąsocin o długości 13,160 km, przebiegającym przez teren gmin Ojrzeń i Sońsk. Poszerzenie istniejącej jezdni, wybudowanie chodników, zatok autobusowych, przebudowanie ronda w Gąsocinie, remont mostu w miejscowości Łopacin, oraz wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego. Wartość dofinansowania to ,84 zł. Przebudowę drogi powiatowej na odcinku Wróblewo-Pałuki - inwestycja ta objęła: poszerzenie istniejącej jezdni i wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku o długości 3,8 km, wybudowanie 0,94 km chodników, wybudowanie 46 zjazdów oraz wybudowanie zatoki autobusowej. Przebudowa spowoduje poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na tym odcinku oraz zwiększy komfort jazdy. Wartość dofinansowania to ,46 zł. Przebudowę dróg gminnych i drogi powiatowej pomiędzy Gminą Grudusk a Gminami Szydłowo i Dzierzgowo - Inwestycja zlokalizowana jest w północnej części Gminy Grudusk w powiecie ciechanowskim w województwie mazowieckim. Wartość dofinansowania ,14 zł. E-usługi w Ciechanowskiej Policji - przedsięwzięcie dotyczyło udostępnienia szerokopasmowego Internetu dla komend powiatowych i miejskich województwa mazowieckiego oraz stworzenia punktów publicznego dostępu do Internetu dla obywateli w każdej z tych komend. Wartość dofinansowania to zł.

6 Bardzo dziękuję za poświęcony czas i zapraszam na moją stronę internetową oraz blog Z wyrazami szacunku Szymanik Elżbieta Dziękuję


Pobierz ppt "Szymanik Elżbieta Witam Państwa. Od 2007 jestem wicedyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Od tego czasu powiat ciechanowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google