Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWIAT GARWOLIŃSKI Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWIAT GARWOLIŃSKI Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów."— Zapis prezentacji:

1 POWIAT GARWOLIŃSKI Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów w m. Miastków Kościelny z infrastrukturą towarzyszącą.

2 POWIAT GARWOLIŃSKI

3 POWIAT GARWOLIŃSKI

4 POWIAT GARWOLIŃSKI ZAKRES RZECZOWY WYKONANYCH ROBÓT DROGOWYCH
Roboty ziemne – 2713 m3 Podbudowa m2 Odwodnienie: przepusty skrzynkowe o wym. 1m x 1m w ilości 41 mb Nawierzchnia: beton asfaltowy w-wa wiążąca 7 cm beton asfaltowy w-wa ścieralna 5 cm w ilości 7475 m2 na długości 1240 mb Zatoki autobusowe 2 szt. o łącznej długości 223 mb

5 POWIAT GARWOLIŃSKI ZAKRES RZECZOWY WYKONANYCH ROBÓT DROGOWYCH
Chodniki - długość 1240 mb o szerokości zmiennej 1,5 – 2,0 m Przejścia dla pieszych – 3 szt. 8. Zjazdy do nieruchomości - 66 szt. 9. Oznakowanie grubowarstwowe poziome mb Oznakowanie pionowe - 31 szt.

6 POWIAT GARWOLIŃSKI ZAKRES FINANSOWY
Ogólna wartość wykonanych robót drogowych ,90 zł w tym: dotacja celowa z budżetu państwa – ,00 zł środki własne powiatu garwolińskiego – ,90 zł środki Gminy Miastków Kościelny – ,00 zł

7 PARAMETRY I STAN TECHNICZNY DROGI PRZED PRZEBUDOWĄ
POWIAT GARWOLIŃSKI PARAMETRY I STAN TECHNICZNY DROGI PRZED PRZEBUDOWĄ

8

9

10 POWIAT GARWOLIŃSKI PARAMETRY I STAN TECHNICZNY DROGI PRZED PRZEBUDOWĄ
szer. pasa drogowego – 16 m szer. jezdni – 4,5–5,0 m istniejące urządzenia podziemne: - sieć telefoniczna - sieć energetyczna - wodociąg - kanalizacja sanitarna konstrukcja jezdni: - bruk 15 cm - beton asfaltowy 2-4 cm

11 POWIAT GARWOLIŃSKI PARAMETRY I STAN TECHNICZNY DROGI PRZED PRZEBUDOWĄ
zinwentaryzowane uszkodzenia nawierzchni: - miejscowe wykruszenia wzdłuż krawędzi jezdni, - pojedyncze, głębokie ubytki na małej pow. pasa ruchu, - duża ilość spękań siatkowych o dużej szkodliwości, - duża ilość wybojów, również głębokie ubytki przy krawędzi jezdni, - ubytki ziaren i lepiszcza, - bardzo słaby stan podbudowy, - zbyt mała grubość warstw bitumicznych,

12 POWIAT GARWOLIŃSKI PARAMETRY I STAN TECHNICZNY DROGI PO PRZEBUDOWIE
przekrój uliczny: - jezdnia szerokości 6,0 m, - chodnik obustronny o szer. 1,5-2,0 m, - rowy odwadniające o szer. 2,0-2,5 m, - ściek przykrawężnikowy (lokalnie), - ścieki podchodnikowe do rowów, przekrój szlakowy: - szer. jezdni 6,0 m, - szer. poboczy 1,0 m,

13 POWIAT GARWOLIŃSKI PARAMETRY I STAN TECHNICZNY DROGI PO PRZEBUDOWIE

14 POWIAT GARWOLIŃSKI PARAMETRY I STAN TECHNICZNY DROGI PO PRZEBUDOWIE

15 POWIAT GARWOLIŃSKI PARAMETRY I STAN TECHNICZNY DROGI PO PRZEBUDOWIE

16 POWIAT GARWOLIŃSKI PARAMETRY I STAN TECHNICZNY DROGI PO PRZEBUDOWIE

17 POWIAT GARWOLIŃSKI PARAMETRY I STAN TECHNICZNY DROGI PO PRZEBUDOWIE

18 POWIAT GARWOLIŃSKI PARAMETRY I STAN TECHNICZNY DROGI PO PRZEBUDOWIE

19 POWIAT GARWOLIŃSKI PARAMETRY I STAN TECHNICZNY DROGI PO PRZEBUDOWIE

20 POWIAT GARWOLIŃSKI PARAMETRY I STAN TECHNICZNY DROGI PO PRZEBUDOWIE

21 POWIAT GARWOLIŃSKI PARAMETRY I STAN TECHNICZNY DROGI PO PRZEBUDOWIE

22 POWIAT GARWOLIŃSKI PARAMETRY I STAN TECHNICZNY DROGI PO PRZEBUDOWIE

23 POWIAT GARWOLIŃSKI WNIOSKI KOŃCOWE
poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej, zwiększenie płynności ruchu, ułatwienie transportu ludzi, surowców i materiałów, zmniejszenie kosztów utrzymania drogi, zwiększenie bezpieczeństwa pieszych poprzez wybudowane chodniki, zmniejszenie ryzyka wypadków poprzez wybudowane zatoki autobusowe, zwiększenie bezpieczeństwa poprzez wycinkę drzew, dzięki której oznakowanie pionowe jest lepiej widoczne, zwiększenie bezpieczeństwa poprzez zastosowanie oznakowania poziomego (lepsza widoczność w porze nocnej) skrócony czas przejazdu zmniejszenie zużycia paliwa i emisji spalin do atmosfery

24 POWIAT GARWOLIŃSKI - Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "POWIAT GARWOLIŃSKI Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google