Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja uzgodnieniowa Indykatywny Wykaz Indywidualnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja uzgodnieniowa Indykatywny Wykaz Indywidualnych"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja uzgodnieniowa Indykatywny Wykaz Indywidualnych
Projektów Kluczowych RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata działanie 3.1 Z-ca Dyrektora DSDiK Ds. środków pomocowych Roman Głowaczewski Joanna Jarocka Agata Adamczyk Wrocław, Maj 2009 r. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

2 (Zadania ujęte w WPI na lata 2007-2013)
6.1 7.3 2.1 1.1 1.4 4.1 6.2 5.4 10.2 6.4 5.3 Projekty zgłoszone na Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych (Zadania ujęte w WPI na lata )

3 1.1 Budowa drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie – Siechnice (od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94) Środki wg. WPI – zł Kwota dofinansowania z RPO – zł Cel projektu Łącznik aglomeracyjny A4-S8 (tzw. wschodnia obwodnica Wrocławia) jest nowoprojektowaną drogą wojewódzką, której zbudowanie ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej (połączenie gmin: Św. Katarzyna, Czernica, Długołęka i Wrocław z istniejącym układem komunikacyjnym). Rezultaty wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i stworzenie lepszych warunków do rozwoju społeczno-ekonomicznego tej części regionu. poprawa infrastruktury drogowej poprawa bezpieczeństwa ruchu na odcinkach dróg, które obecnie znajdują się w obszarze planowanej do wybudowania drogi poprawa dostępności transportowej Wrocławia

4 1.4 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku od ronda w miejscowości Żerniki Wrocławskie do węzła autostradowego Wrocław-Wschód w miejscowości Krajków Środki wg. WPI – zł Kwota dofinansowania z RPO – zł Cel projektu poprawa stanu infrastruktury drogowej na Dolnym Śląsku Rezultaty poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego poprzez zmniejszenie jego natężenia i budowę infrastruktury ulicznej m.in. chodników, zatok autobusowych poprawę dostępności transportowej Wrocławia – odciążenie węzła bielańskiego i ul. Karkonoskiej

5

6

7

8

9

10 10. 2 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 376 w m
10.2 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 376 w m. Jabłów na odcinku od km do km z przebudową mostu Środki wg. WPI – ,01 zł Kwota dofinansowania z RPO – zł Cel projektu Zmniejszenie zagrożenia wystąpienia wypadków dzięki separacji ruchu pojazdów i pieszych, co zapewni budowa chodnika, zatok autobusowych, poszerzenie istniejącej jezdni, wycinka drzew rosnących w skrajni jezdni Rezultaty zwiększenie atrakcyjności turystycznej subregionu wałbrzyskiego (modernizacja trasy turystycznej prowadzącej do klasztoru cysterskiego w Krzeszowie

11 6.2 Budowa obejścia miejscowości Mysłakowice i Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 na odcinku Głębock – Kowary   Środki wg. WPI – zł Kwota dofinansowania z RPO – zł Cel projektu Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 366 na odcinku Piechowice-Kostrzyca w południowej części kotliny jeleniogórskiej oraz wyprowadzenia tranzytowego ruchu gospodarczego z przebiegu Drogi Śródsudeckiej planuje się obejście miejscowości Mysłakowice, Miłków i Kostrzyca. Rezultaty redukcja uciążliwych oddziaływań ruchu pojazdów ciężkich w miejscowościach Miłków, Kowary i Kostrzyca

12 6.4 Budowa obwodnicy Nowej Rudy ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 – Etap III
 Środki wg WPI – zł Kwota dofinansowania z RPO – zł Cel projektu Poprawa stanu infrastruktury drogowej na Dolnym Śląsku Rezultaty wyprowadzenie tranzytu poza granice Nowej Rudy zmniejszenie uciążliwości spowodowanych ruchem samochodowym: wibracji, spalin, hałasu oraz utrudnień komunikacyjnych na obszarze zabudowanym zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Miasta i Gminy Nowa Ruda

13 Obwodnica Nowej Rudy

14 5.4 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów - Łagiewniki
Środki wg. WPI – zł Kwota dofinansowania z RPO – zł Cel projektu Poprawa dostępności komunikacyjnej Dzierżoniowa i Łagiewnik oraz szybsze i bezpieczniejsze połączenia z siecią dróg krajowych i międzynarodowych czy też między ośrodkami centralnymi i pozostałym obszarem województwa. Rezultaty poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 384 i dostosowanie modernizowanego odcinka do parametrów technicznych drogi klasy G wzrost aktywności turystycznej i gospodarczej w regionie (zmniejszenie bezrobocia) redukcja negatywnych oddziaływań ruchu samochodowego na środowisko naturalne

15 2. 1 Budowa mostu na rzece Odrze w m
2.1 Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi w ramach budowy Obwodnicy Aglomeracyjnej Wrocławia Środki wg. WPI – zł Kwota dofinansowania z RPO – zł Cel projektu Stworzenie nowego układu drogowego łączącego drogi wojewódzkie z drogami krajowymi poprzez budowę mostu na Odrze wraz z drogami dojazdowymi i połączenie drogi wojewódzkiej nr 340 w miejscowości Bukowice z drogą krajową nr 94 w Błoniach (część zachodnia odcinka Obwodnicy Aglomeracji Wrocławia) Rezultaty alternatywne połączenie Wrocławia z Brzegiem Dolnym nowa przeprawa mostowa przez Odrę, która skróci czas i koszty podróży użytkowników drogi wojewódzkiej 340 i 341 wyprowadzenie części ruchu tranzytowego z Wrocławia

16 6.1 Budowa obwodnicy Dobroszyc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340
Środki wg. WPI – zł Kwota dofinansowania z RPO – zł Cel projektu Stworzenie nowego połączenia drogowego poprawiającego bezpieczeństwo i komfort jazdy użytkowników drogi wojewódzkiej nr 340 oraz dróg krajowych nr 5 i 8, przy jednoczesnym skróceniu czasu przejazdu tymi drogami. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Dobroszyc. Rezultaty wyprowadzenie ruchu tranzytowego stworzenie nowego połączenia drogowego poprawiającego bezpieczeństwo i komfort jazdy użytkowników drogi wojewódzkiej nr 340 oraz dróg krajowych nr 5 i 8 i skrócenie czasu przejazdu poprawa komfortu i bezpieczeństwa życia mieszkańców Dobroszyc pozyskanie inwestorów i rozwój gospodarczy województwa

17 7.3 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 wraz z obwodnicą Bolesławca – Etap II
Środki wg. WPI – zł Kwota dofinansowania z RPO – zł Cel projektu Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów powiatu bolesławieckiego oraz szybsze i bezpieczniejsze połączenia z siecią dróg krajowych i międzynarodowych czy też między ośrodkami centralnymi i pozostałym obszarem województwa. Rezultaty poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 297 wzrost aktywności turystycznej i gospodarczej w regionie (zmniejszenie bezrobocia) redukcja negatywnych oddziaływań ruchu samochodowego na środowisko naturalne

18 5.3 Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w Zabkowicach Śląskich w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382
Środki wg. WPI – zł Kwota dofinansowania z RPO – zł Cel projektu Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów powiatu ząbkowickiego oraz szybsze i bezpieczniejsze połączenia z siecią dróg krajowych i międzynarodowych czy też między ośrodkami centralnymi i pozostałym obszarem województwa. Rezultaty poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 382 wzrost aktywności turystycznej i gospodarczej w regionie (zmniejszenie bezrobocia) redukcja negatywnych oddziaływań ruchu samochodowego na środowisko naturalne oraz zabytkową część Ząbkowic Śląskich

19 4.1 Budowa obwodnicy Szczawna Zdroju w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376
Środki wg. WPI – zł Kwota dofinansowania z RPO – zł Cel projektu Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu uzdrowiskowego – Szczawna Zdroju, co równocześnie oznacza szybsze i bezpieczniejsze połączenia do sieci dróg krajowych i międzynarodowych, między ośrodkami centralnymi i pozostałymi obszarami województwa Rezultaty wzrost aktywności turystycznej i gospodarczej redukcja negatywnych oddziaływań na środowisko w Szczawnie Zdroju tj. wibracji, zmniejszenie hałasu, wydzielanych spalin, wypadków drogowych

20 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Konferencja uzgodnieniowa Indykatywny Wykaz Indywidualnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google