Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZDW Kraków Orawska droga Maj 2011 r.. ZDW Kraków Projekt Orawska droga jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZDW Kraków Orawska droga Maj 2011 r.. ZDW Kraków Projekt Orawska droga jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego."— Zapis prezentacji:

1 ZDW Kraków Orawska droga Maj 2011 r.

2 ZDW Kraków Projekt Orawska droga jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013.

3 ZDW Kraków

4 Projekt Orawska droga jest realizowany wspólnie przez Województwo Małopolskie, Żyliński Kraj Samorządowy Gminę Bobrov

5 ZDW Kraków Okres realizacji Projektu: 01.2011 – 02.2013 Koszt całkowity Projektu 5.036.202,24 w tym: Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 4.280.771,90 Dofinansowanie z budżetu państwa Republiki Słowacji 262.520,79 Wkład własny Województwa Małopolskiego 361.649,15 Wkład własny Żylińskiego Kraju Samorządowego 96.521,49 Wkład własny Obec Bobrov 34.738,91

6 ZDW Kraków Projekt Orawska droga polega na modernizacji ciągu drogowego Jabłonka – Lipnica Wielka – Bobrov – Zubrohlava składającego się z: drogi wojewódzkiej nr 962 na terenie Polski przebiegającej od DK nr 7 przez miejscowości: Jabłonka, Lipnica Wielka do granicy państwa w Winiarczykówce drogi nr III/52013 na Słowacji przebiegającej od granicy państwa przez miejscowości: Bobrov i Zubrohlava do drogi wyższej kategorii

7 ZDW Kraków Realizacja projektu jest podzielona na części, za które odpowiadają poszczególni partnerzy: Województwo Małopolskie Żyliński Kraj Samorządowy Gmina Bobrov

8 ZDW Kraków Województwo Małopolskie będzie realizowało modernizację DW nr 962 Jabłonka - Lipnica Wielka - granica państwa, W ramach modernizacji drogi wojewódzkiej nr 962 planowany jest remont obiektów mostowych: na potoku Czarna Orawa w km 0+301; na potoku Sylec w km 2+663; na potoku Lipnica w km 4+339. na potoku Krzywań Bliższy w km 7+710,05 planuje się budowę nowego obiektu mostowego wraz z budową nowego odcinka drogi długości ok. 400 m,

9 ZDW Kraków Żyliński Kraj Samorządowy będzie realizował modernizację drogi nr III/52013, w ciągu której zostanie: zrekonstruowana nawierzchnia na odcinku od miejscowości Zubrohlava do granicy państwa (km 0+000 do 6+978) w km 2+614 drogi nr III/52013 zostanie wyremontowany most na potoku Bobroviec w miejscowości Bobrov oraz zostanie wybudowane skrzyżowanie typu małe rondo Gmina Bobrov będzie odpowiadać za budowę chodnika długości 2,0 km i kanalizacji deszczowej w miejscowości Bobrov

10 ZDW Kraków Realizacja projektu spowoduje wyeliminowanie wąskiego gardła w przygranicznej sieci komunikacyjnej o ponadregionalnym znaczeniu. Umożliwi to integrację społeczno - kulturową pomiędzy mieszkańcami miejscowości przygranicznych na Orawie. Zwiększy się atrakcyjność regionu dla inwestorów i turystów, co umożliwi lepsze wykorzystanie walorów przyrodniczych, turystycznych i kulturowych Orawy. Poprawa infrastruktury drogowej w połączeniu z planowanymi projektami z zakresu turystyki, np. Karpacki szlak architektury drewnianej ożywi ruch turystyczny i wypoczynkowy w tym rejonie.

11 ZDW Kraków Orawska droga – most na pot. Lipniczanka

12 ZDW Kraków Orawska droga – most na pot. Lipniczanka

13 ZDW Kraków Orawska droga – most na pot. Syhlec

14 ZDW Kraków Orawska droga – most na pot. Syhlec

15 ZDW Kraków Orawska droga – most na pot. Krzywoń

16 ZDW Kraków Orawska droga – most na pot. Krzywoń

17 ZDW Kraków Orawska droga – most na pot. Czarna Orawa

18 ZDW Kraków Orawska droga – most na pot. Czarna Orawa

19 Orawska droga


Pobierz ppt "ZDW Kraków Orawska droga Maj 2011 r.. ZDW Kraków Projekt Orawska droga jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google