Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego - 2010. Projekt przebudowy obejmował ul. Wojska Polskiego od skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Armii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przebudowa ulicy Wojska Polskiego - 2010. Projekt przebudowy obejmował ul. Wojska Polskiego od skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Armii."— Zapis prezentacji:

1 Przebudowa ulicy Wojska Polskiego

2 Projekt przebudowy obejmował ul. Wojska Polskiego od skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej Przebudowa ulicy Wojska Polskiego

3 Projekt wykonały pracownie projektowe: Duet - branża drogowa – Janusz Szczepański i Maciej Rybarczyk MM - branża architektoniczna – Maria Krystyna Sobańska i Maciej Sobański Przebudowa ulicy Wojska Polskiego

4 Inwestycję realizowano od r. do r. Łączna wartość poniesionych wydatków zł Inwestycja była dofinansowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości – zł Przebudowa ulicy Wojska Polskiego

5 Partnerami projektu byli: Powiat Bytowski, Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bytowie - Społem, Bank Spółdzielczy w Bytowie, Wspólnota Mieszkaniowa Poczta Konna. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego

6 Parametry techniczne nawierzchnia asfaltowa 191,4m nawierzchnia kostki betonowej 67,6m ścieżka rowerowa – 191,4m ciąg pieszo rowerowy – 67,6m miejsca parkingowe – 22 Przebudowa ulicy Wojska Polskiego

7 Podstawowe cele przebudowy: zaprojektowano korekty układu drogowego z dostosowaniem jezdni i skrzyżowań do zakładanego natężenia ruchu drogowego, przebudowano istniejące uzbrojenie ulicy i dostosowano do nowego układu drogowego, połączono ciągi komunikacyjne ulic Wojska Polskiego i Armii Krajowej. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego

8 Poprawiono obsługę komunikacyjną śródmieścia Bytowa, Poprawiono dojazdy do znajdujących się w tym miejscu nieruchomości, Zwiększono dostęp do instytucji, firm gospodarczo – usługowych, Wykonano układ dróg z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, parkingami, zjazdami oraz elementami małej architektury. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego

9 Wprowadzono należytą funkcjonalności pasów drogowych poprzez czytelne wyodrębnienie wszystkich podstawowych funkcji użytkowych ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym pieszego, Przebudowano istniejące uzbrojenia ulicy, dostosowując je do nowego układu drogowego. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego

10 Podniesiono walory estetyczno - wizualne śródmieścia miasta, Usprawniono połączenia z drogą krajową nr 20 oraz drogami wojewódzkimi nr 209 i 212 oraz powiatową nr 1790 G, Utrzymano istniejący ciąg drzew, wprowadzono pojedyncze nasadzenia oraz niską zieleń. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego

11 brak wypełnienia istniejącej przestrzeni

12 Przebudowa ulicy Wojska Polskiego istniejąca pierzeja drzew

13 Przebudowa ulicy Wojska Polskiego niewykorzystana przestrzeń z namiastką zieleni

14 Przebudowa ulicy Wojska Polskiego wyłączno strefy z komunikacji

15 Przebudowa ulicy Wojska Polskiego wąski chodnik utrudniający ruch pieszych oraz strefa wyłączona z komunikacji

16 Przebudowa ulicy Wojska Polskiego układ komunikacyjny bez wyraźnego rozdziału drogi od parkingów

17 Przebudowa ulicy Wojska Polskiego wydzielenie poszczególnych ciągów komunikacyjnych

18 Przebudowa ulicy Wojska Polskiego wyeksponowano most poprzez ułożenie innej nawierzchni

19 Przebudowa ulicy Wojska Polskiego utrzymano istniejącą pierzeję drzew

20 Przebudowa ulicy Wojska Polskiego wykorzystano w pełni szerokość chodnika poszerzono chodnik i utworzono miejsca parkingowe

21 Przebudowa ulicy Wojska Polskiego poprawiono komunikację w ruchu pieszym i samochodowym

22 Przebudowa ulicy Wojska Polskiego Wprowadzono do istniejącego ciągu pieszego ścieżkę rowerową

23 Przebudowa ulicy Wojska Polskiego W ciągu ulicy wprowadzono elementy małej architektury


Pobierz ppt "Przebudowa ulicy Wojska Polskiego - 2010. Projekt przebudowy obejmował ul. Wojska Polskiego od skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Armii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google