Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego - 2010. Projekt przebudowy obejmował ul. Wojska Polskiego od skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Armii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przebudowa ulicy Wojska Polskiego - 2010. Projekt przebudowy obejmował ul. Wojska Polskiego od skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Armii."— Zapis prezentacji:

1 Przebudowa ulicy Wojska Polskiego - 2010

2 Projekt przebudowy obejmował ul. Wojska Polskiego od skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej Przebudowa ulicy Wojska Polskiego - 2010

3 Projekt wykonały pracownie projektowe: Duet - branża drogowa – Janusz Szczepański i Maciej Rybarczyk MM - branża architektoniczna – Maria Krystyna Sobańska i Maciej Sobański Przebudowa ulicy Wojska Polskiego - 2010

4 Inwestycję realizowano od 12.03.2010r. do 28.11.2010r. Łączna wartość poniesionych wydatków - 3 372 201 zł Inwestycja była dofinansowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości – 1 686 201 zł Przebudowa ulicy Wojska Polskiego - 2010

5 Partnerami projektu byli: Powiat Bytowski, Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bytowie - Społem, Bank Spółdzielczy w Bytowie, Wspólnota Mieszkaniowa Poczta Konna. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego - 2010

6 Parametry techniczne nawierzchnia asfaltowa 191,4m nawierzchnia kostki betonowej 67,6m ścieżka rowerowa – 191,4m ciąg pieszo rowerowy – 67,6m miejsca parkingowe – 22 Przebudowa ulicy Wojska Polskiego - 2010

7 Podstawowe cele przebudowy: zaprojektowano korekty układu drogowego z dostosowaniem jezdni i skrzyżowań do zakładanego natężenia ruchu drogowego, przebudowano istniejące uzbrojenie ulicy i dostosowano do nowego układu drogowego, połączono ciągi komunikacyjne ulic Wojska Polskiego i Armii Krajowej. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego - 2010

8 Poprawiono obsługę komunikacyjną śródmieścia Bytowa, Poprawiono dojazdy do znajdujących się w tym miejscu nieruchomości, Zwiększono dostęp do instytucji, firm gospodarczo – usługowych, Wykonano układ dróg z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, parkingami, zjazdami oraz elementami małej architektury. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego - 2010

9 Wprowadzono należytą funkcjonalności pasów drogowych poprzez czytelne wyodrębnienie wszystkich podstawowych funkcji użytkowych ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym pieszego, Przebudowano istniejące uzbrojenia ulicy, dostosowując je do nowego układu drogowego. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego - 2010

10 Podniesiono walory estetyczno - wizualne śródmieścia miasta, Usprawniono połączenia z drogą krajową nr 20 oraz drogami wojewódzkimi nr 209 i 212 oraz powiatową nr 1790 G, Utrzymano istniejący ciąg drzew, wprowadzono pojedyncze nasadzenia oraz niską zieleń. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego - 2010

11 brak wypełnienia istniejącej przestrzeni

12 Przebudowa ulicy Wojska Polskiego - 2010 istniejąca pierzeja drzew

13 Przebudowa ulicy Wojska Polskiego - 2010 niewykorzystana przestrzeń z namiastką zieleni

14 Przebudowa ulicy Wojska Polskiego - 2010 wyłączno strefy z komunikacji

15 Przebudowa ulicy Wojska Polskiego - 2010 wąski chodnik utrudniający ruch pieszych oraz strefa wyłączona z komunikacji

16 Przebudowa ulicy Wojska Polskiego - 2010 układ komunikacyjny bez wyraźnego rozdziału drogi od parkingów

17 Przebudowa ulicy Wojska Polskiego - 2010 wydzielenie poszczególnych ciągów komunikacyjnych

18 Przebudowa ulicy Wojska Polskiego - 2010 wyeksponowano most poprzez ułożenie innej nawierzchni

19 Przebudowa ulicy Wojska Polskiego - 2010 utrzymano istniejącą pierzeję drzew

20 Przebudowa ulicy Wojska Polskiego - 2010 wykorzystano w pełni szerokość chodnika poszerzono chodnik i utworzono miejsca parkingowe

21 Przebudowa ulicy Wojska Polskiego - 2010 poprawiono komunikację w ruchu pieszym i samochodowym

22 Przebudowa ulicy Wojska Polskiego - 2010 Wprowadzono do istniejącego ciągu pieszego ścieżkę rowerową

23 Przebudowa ulicy Wojska Polskiego - 2010 W ciągu ulicy wprowadzono elementy małej architektury


Pobierz ppt "Przebudowa ulicy Wojska Polskiego - 2010. Projekt przebudowy obejmował ul. Wojska Polskiego od skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Armii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google