Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 EkoInnowacje na terenach cennych Bogdan Kępka Prezes Eko Marketing.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 EkoInnowacje na terenach cennych Bogdan Kępka Prezes Eko Marketing."— Zapis prezentacji:

1 1 EkoInnowacje na terenach cennych Bogdan Kępka Prezes Eko Marketing

2 2 Bogdan Kępka Prezes firmy Eko Marketing Wieloletnie doświadczenie trenerskie Obszary działań: - clustering, - Innowacje i ekoinnowacje, - transfer technologii

3 3 Co to są ekoInnowacje? nowe usługi i produkty nowe procesy – produkcja przyjaźniejsza dla środowiska nowe metody zarządzania Nowy produkt lub proces, który zapewnia wartość dla klienta oraz dla biznesu i jednocześnie znacząco obniża negatywny wpływ na środowisko. Peter James

4 4 EkoInnowacje Koncepcja nowości w zakresie: Innowacje produktowe Innowacje procesowe Innowacje organizacyjne Innowacje marketingowe Innowacje technologiczne http://moredoubts.files.wordpress.c om/2008/05/innovation.jpg

5 5 Dlaczego ekoInnowacje? pozytywny wizerunek troska o środowisko i społeczeństwo status lidera, pioniera, innowatora konkurencyjność napędzanie gospodarki bo to się opłaca dywersyfikacja oferty poprawa jakości oferowanych usług poszerzenie oferty realizacja pomysłów i pasji wymagania publiczne (ustawy, zarządzenia etc.)

6 6 Po co nam ekoInnowacje? Czynniki biznesowe: Mam z czymś problem, Jest taka potrzeba, Jest to pomysł na biznes. http://www.smartpassiveincome.com/wp-content/uploads/2009/05/outsourcing-projects-for-succedd.jpg

7 7 Po co nam ekoInnowacje? Czynniki społeczne: Chcę być modny, Chcę cos zrobić dla regionu ( dla ludzi tu żyjących i dla środowiska, w którym żyję), Jest to moja pasja. http://www.askmario.com/backtalk/backtalk_puzzle.ph

8 8 Po co nam ekoInnowacje? Czynniki środowiskowe Chcę pomóc w rozwiązaniu problemów: niekorzystne zmiany klimatu, zmniejszanie się zasobów naturalnych, utrata różnorodności biologicznej, zanieczyszczenie powietrza, gospodarowanie odpadami i ściekami, recykling, wysoki poziom CO 2.

9 9 EkoProdukcja Uwzględnianie kwestii środowiskowych na wszystkich etapach powstawania produktu w celu wytwarzania dóbr o możliwie najmniejszym wpływie na środowisko na każdym etapie cyklu życia. http://www.askjustinburns.com/images/stories/become_a_ global_citizen_global_mindset_of_possibility.jpg

10 10 EkoWdrażanie import (eko) innowacji pozwala tylko na dorównanie do poziomu rynków zachodnich transfer technologii i rozwiązań z nauki do biznesu podstawa budowania przewagi konkurencyjnej, napędzacz gospodarki eksport rozwiązań i myśli technologicznej sprzedaż licencji jako źródło środków finansowych na kolejne badania, napędzacz gospodarki

11 11 Sytuacja Polski Firmy uznane za innowacyjne

12 12 % innowacji produktowych Sytuacja Polski

13 13 % innowacji procesowych Sytuacja Polski

14 14 http://www.wildpoland.org/pliki/obszary1.jpg

15 15 http://wiking.edu.pl/upload/geografia/images/obsz ary_chronione_europe.jpg

16 16 http://www.ios.edu.pl/biodiversity/images/econet_m apa.jpg

17 17 Problemy Zmienność koniunktury gospodarczej, Brak zainteresowania przez inwestorów, Brak skutecznej polityki strukturalnej, Niewystarczająca promocja. http://www.reklamagratis.pl/_mm/_d/_ ext2/45645/big_masz%20problem01.j pg

18 18 Silne strony Znaczny udział terenów chronionych na terenie Polski, Duża różnorodność biologiczna i krajobrazowa, Rosnące zainteresowanie różnych ośrodków badawczych, Rosnący popyt na turystykę. Wg. Witold Lenart, Uniwersytet Warszawski http://is3.okcupid.com/users/156/198/157 19879104138658287/mt1109793848.jpg

19 19 Słabe strony Granice administracyjne, utrudniające logiczne i spójne działania, Słaba sieć powiązań ekologicznych obszarów chronionych, Niski poziom rzeczywistej ochrony cennych obszarów, Niska świadomość ekologiczna, Niewystarczająco rzetelna ocena wartości terenów http://broszka.pl/upload/Image/_met/terapia/ni emoc.jpg

20 20 Szanse Duża mobilizacja do działania, Ochrona przyrody, Rosnąca świadomość potrzeby działania, Możliwości wdrożenia nowych rozwiązań i technologii, Wzrastające wymogi unijne, krajowe i regionalne, Kontakty naukowców. http://www.adx.ae/Style%20Library/ADSM_Images/e n-US/innovation.jpg

21 21 Zagrożenia Rozwój bez ustanowienia standardów ekologicznych, Duże wydatki, aby sprostać wszelkim wymogom (np. unijnym), Zbyt małe środki wsparcia, Często brak racjonalnych rozwiązań. http://img.webme.com/pic/s/sebomat/ryzyko.png

22 22 Działania proekologiczne Dwa nurty: przeciwdziałanie zagrożeniom globalnym (wyczerpywanie się zasobów planety, bezpieczeństwo ekologiczne), świadomość ekologiczna jednostki.

23 23 Gospodarka odpadami, Minimalizowanie wpływu działalności gospodarczej na środowisko, Zrównoważona gospodarka wód, Gospodarowanie i planowanie przestrzenne, Oddziaływanie produktów i usług na środowisko. Program LIFE

24 24 Gospodarka odpadami Ponowne wykorzystanie szlamu ściekowego pochodzącego z produkcji, Testy przydatności szlamu ściekowego i kanalizacyjnego jako surowca do produkcji innych materiałów (np. izolacyjnych), Możliwości recyklingu odpadów ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego, Utylizacja odpadów, Recykling baterii litowo-jonowych stosowanych w telefonach komórkowych, komputerach przenośnych, aparatach fotograficznych.

25 25 Gospodarka odpadami Recykling materiałów: ulepszenie procesu sortowania odpadów, innowacyjne produkty w zakresie recyklingu, nowe rozwiązania w rolnictwie i rybołówstwie, podniesienie konkurencyjności w branży recyklingu; http://www.esquire.com/cm/esquire/images/ecology-concept- 0309-lg-67276657.jpg

26 26 Oddziaływanie przedsiębiorstw na środowisko naturalne Zastosowanie innowacyjnych „bio-osłon” obniżających emisje gazów cieplarnianych na wysypiskach, Korzyści środowiskowe, komercyjne i poprawa bezpieczeństwa prototypowych systemów (np. chłodniczego dla supermarketów wykorzystującego jako czynnik chłodniczy dwutlenek węgla), Przetwarzanie produktów ubocznych czy odpadowych na surowce wtórne, także produkcja biogazu,

27 27 Zmniejszenie ilości CO 2 emitowanego w procesach technologicznych, Zmniejszenie ilości odpadów, Badanie przepływu materiałów i energii w ramach działań przemysłowych i konsumenckich, wpływu tych procesów na środowisko, Wykorzystanie i transformacja naturalnych zasobów. Oddziaływanie przedsiębiorstw na środowisko naturalne

28 28 Sektor spożywczy: innowacyjne ekologiczne procesy produkcyjne, wykorzystanie materiałów nieprzetworzonych, redukcja organicznych i nieorganicznych odpadów, technologie wodooszczędne; http://www.e-kefirek.pl/images/1.jpg Oddziaływanie przedsiębiorstw

29 29 pionowe ogrody na elewacjach, deszczówka do spłukiwania toalet, system zbudowany z paneli PCV, syntetyków i rur do rozprowadzania wody i substancji mineralnych, syntetyki zatrzymujące zanieczyszczenia powietrza; http://strefadesignu.blox.pl/resource/zielona_scina_3.jpg Oddziaływanie przedsiębiorstw - przypadki ekstremalne

30 30 Gospodarka wodna Regulacja gospodarki azotu i fosforu, Zintegrowana ochrona wód gruntowych i powierzchniowych, Zmniejszenie zanieczyszczenia wody pochodzące z pestycydów (np. poprawa praktyk ochrony upraw dzięki lepszemu sterowaniu ilością rozpryskiwanych pestycydów), Usprawnienie technologii oczyszczania ścieków (składniki organiczne z osadu kanalizacyjnego przekształcane w inne produkty), Ogrodnictwo (oszczędzanie wody), http://www.hydropure.com.pl/images/informacje/38_woda_kropla_1.jpg

31 31 Gospodarka, planowanie przestrzenne Audyty środowiskowe, Promowanie stałej mobilności - zarządzanie i promowanie transportu publicznego, korzystanie z rowerów i wspólnego wykorzystania samochodów, Integracja cieplarni z innymi budynkami, właściwa, bezstratna gospodarka energią, http://teslawski.wordpress.com/2009/07/05/trudny-los-stratega/

32 32 Oddziaływanie produktów i usług na środowisko wykrywanie i monitoring skażenia produktami GMO w produkcji rolnej – zachowanie czystości produktów niezawierających GMO w łańcuchu zaopatrzenia i produkcji żywności, http://images.clipartof.com/small/17023-Lime-Green-Man-Carrying-The-Blue- Planet-Earth-On-His-Shoulders-Symbolizing-Ecology-And-Going-Green- Clipart-Illustration.jpg

33 33 Możliwości Promocja nowego i zintegrowanego podejścia do innowacji Ekologiczne produkty, procesy i usługi Niwelowanie przeszkód dla szerszego stosowania ekologicznie innowacyjnych rozwiązań Tworzenie większego rynku dla takich produktów i usług Zwiększenie zdolności innowacyjnych MiŚP http://lifeshifting.files.wordpress.com/2009/0 3/doorway-to-possibility-2.jpg

34 34 Biomimikra Wykorzystanie przyrody jako źródła inspiracji, modelu, miernika i przewodnika inspirującego rozwój czystszych produktów, materiałów i procesów. http://lh5.ggpht.com/_HHejRId2h-U/Rjdc6v- H2PI/AAAAAAAAAkw/m_ROrFIegHc/mimikra.jpg http://onephoto.net/files/photos/567278.jpg

35 35 Zarządzanie środowiskowe Odpady i recykling Ziemia i wody podziemne Zdrowie i bezpieczeństwo Energia i źródła odnawialne Powietrze i klimat http://www.greenevo.gov.pl/ Woda i ścieki

36 36 Innowacyjność Innowacyjność= Przewaga Konkurencyjna http://innovation-manager.com/images/graph.jpg

37 37 Projektowanie prośrodowiskowe Oparte o zasoby odnawialne i niewyczerpywalne: słońce, wiatr, małe elektrownie wodne lub biomasę itd, Cykle oparte o materiały podatne na odzysk - odpady z jednego procesu stanowią surowce dla następnego, Substancje toksyczne - poszukiwanie substytutów; wykorzystywane w szczególnych okolicznościach, Odpowiedź na potrzeby bioregionu: projekt zintegrowany jest z lokalną glebą, roślinnością, kulturą, topografią,

38 38 Dziękuję za uwagę!

39 39 Siedziba: Ul. Marszałkowska 80 00-517 Warszawa Biuro: Wileńska 69 03-416 Warszawa


Pobierz ppt "1 EkoInnowacje na terenach cennych Bogdan Kępka Prezes Eko Marketing."

Podobne prezentacje


Reklamy Google