Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt: INCOWATRANS E!3065

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt: INCOWATRANS E!3065"— Zapis prezentacji:

1 Projekt: INCOWATRANS E!3065
Temat: Charakterystyka technologiczna śródlądowego statku ze stalowych paneli typu I-CORE Tytuł: Wstępna analiza proekologicznych uwarunkowań budowy statku o konstrukcji sandwiczowej Mgr inż. Zbigniew Górski, Dr inż. Mohamed Behilil

2 Projekt EUREKA: INCOWATRANS E!3065 Ochrona środowiska
Filozofia zrównoważonego rozwoju a koncepcje marketingu: ekologicznego, społecznego, odzwierciedlające proekologiczne dążenia producentów i odbiorców. Kapitał przyrodniczy [1]

3 Projekt EUREKA: INCOWATRANS E!3065 Ochrona środowiska
Zarządzanie środowiskowe – Systemy: ISO 14000, EMAS, Odpowiedzialność i Troska Czysta Produkcja [1]

4 Projekt EUREKA: INCOWATRANS E!3065 Ochrona środowiska
Proces planowania systemu zarządzania środowiskowego: Znaczące aspekty Wymagania prawne POLITYKA CELE Uwarunkowania biznesowe Zainteresowane strony ZADANIA PROGRAMY

5 Projekt EUREKA: INCOWATRANS E!3065 Ochrona środowiska
Faza projektowania statku DFE – Design for Environment – Green Design Faza budowy statku: LCA- Life Cycle Analysis LCI – Life Cycle Inventory

6 Projekt EUREKA: INCOWATRANS E!3065 Ochrona środowiska
Schemat drzewka LCA za [2]

7 Projekt EUREKA: INCOWATRANS E!3065 Ochrona środowiska
Zagrożenie dla środowiska Gleba Woda Atmosfera Człowieka Obszary zagrożeń środowiskowych w stoczni

8 Projekt EUREKA: INCOWATRANS E!3065 Ochrona środowiska
TAK Stocznia Analiza czy istnieje zagrożenia w stosunku do środowiska ? NIE Koniec Diagnoza - rodzaj zagrożenia ? - gdzie występuje ? - inne… Przyczyny zagrożenia Kontrola (normy przekroczenia) czynnik CX, w stosunku do normie CY Proponowane rozwiązania Badania wyników Zastosowanie W terenie Sposób działania w celu zapobieganie zagrożeniu zanieczyszczenia środowiska

9 Projekt EUREKA: INCOWATRANS E!3065 Ochrona środowiska

10 Projekt EUREKA: INCOWATRANS E!3065 Ochrona środowiska
Odpady niebezpieczne wytwarzane i zbierane w stoczniach to między innymi: odpady z usuwania farb i lakierów; emulsje odpadowe z obróbki metali; oleje hydrauliczne, silnikowe, przekładniowe i smarowe; oleje zęzowe z nabrzeży i statków; paliwa , oleje opałowe i napędowe; płyny hamulcowe, transformatory, chemikalia, baterie i akumulatory, materiały zaw. azbest. inne.

11 Projekt EUREKA: INCOWATRANS E!3065 Ochrona środowiska
Etapy działań systemowych do celów ograniczenia zagrożeń w Stoczni:. odpowiednie działanie od etapu projektowania do etapu wytwarzania produkcji aż do wodowania jednostki i próby na morzu, przegląd i ocenę stosowanych w stoczni technologii wytwarzania produkcji w świetle wymogów z zakresu ochrony środowiska i człowieka stosowanie istniejących lub opracowanie nowych technologii wykonywania prac w sposób ekologiczny, efektywne metody zapobiegania emisji do środowiska naturalnego zanieczyszczeń powstających w procesie technologicznym wytwarzania jednostki pływających składowanie i utylizacja odpadów, powstałych podczas całego procesu technologicznego wytwarzania produkcji, odpowiednie zapisy dotyczące zakresu działania stoczni zgodne z zasadami ochrony środowiska i człowieka, powinny znajdować się w dokumentach systemu jakości obowiązującego w stoczni, podstawowym warunkiem uzyskania adekwatnych do nakładów, wysokich efektów ekologicznych jest opracowanie właściwego dla każdej stoczni systemu organizacji, w którym działalność proekologiczna wpisana byłaby integralnie w codzienną działalność stoczni w całym procesie realizacji prac wytwarzania produkcji,


Pobierz ppt "Projekt: INCOWATRANS E!3065"

Podobne prezentacje


Reklamy Google