Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tytuł: Wstępna analiza proekologicznych uwarunkowań budowy statku o konstrukcji sandwiczowej Projekt: INCOWATRANS E!3065 Mgr inż. Zbigniew Górski, Dr inż.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tytuł: Wstępna analiza proekologicznych uwarunkowań budowy statku o konstrukcji sandwiczowej Projekt: INCOWATRANS E!3065 Mgr inż. Zbigniew Górski, Dr inż."— Zapis prezentacji:

1 Tytuł: Wstępna analiza proekologicznych uwarunkowań budowy statku o konstrukcji sandwiczowej Projekt: INCOWATRANS E!3065 Mgr inż. Zbigniew Górski, Dr inż. Mohamed Behilil Temat: Charakterystyka technologiczna śródlądowego statku ze stalowych paneli typu I-CORE

2 2 Projekt EUREKA: INCOWATRANS E!3065 Ochrona środowiska Filozofia zrównoważonego rozwoju a koncepcje marketingu: 1.ekologicznego, 2.społecznego, odzwierciedlające proekologiczne dążenia producentów i odbiorców. Kapitał przyrodniczy [1]

3 3 Projekt EUREKA: INCOWATRANS E!3065 Ochrona środowiska Zarządzanie środowiskowe – Systemy: ISO 14000, ISO 14000, EMAS, EMAS, Odpowiedzialność i Troska Odpowiedzialność i Troska Czysta Produkcja Czysta Produkcja [1]

4 4 Proces planowania systemu zarządzania środowiskowego: Projekt EUREKA: INCOWATRANS E!3065 Ochrona środowiska POLITYKA CELE PROGRAMY Uwarunkowania biznesowe Zainteresowane strony Znaczące aspekty Wymagania prawne ZADANIA

5 5 Projekt EUREKA: INCOWATRANS E!3065 Ochrona środowiska Faza projektowania statku DFE – Design for Environment – Green Design Faza budowy statku: LCA- Life Cycle Analysis LCI – Life Cycle Inventory

6 6 Projekt EUREKA: INCOWATRANS E!3065 Ochrona środowiska Schemat drzewka LCA za [2]

7 7 Projekt EUREKA: INCOWATRANS E!3065 Ochrona środowiska Zagrożenie dla środowiska Gleba Woda Atmosfera Człowieka Obszary zagrożeń środowiskowych w stoczni

8 8 Projekt EUREKA: INCOWATRANS E!3065 Ochrona środowiska TAK Stocznia Analiza czy istnieje zagrożenia w stosunku do środowiska ? NIE Koniec Diagnoza - rodzaj zagrożenia ? - gdzie występuje ? - inne… Przyczyny zagrożenia TAK NIE Koniec Kontrola (normy przekroczenia) czynnik C X, w stosunku do normie C Y Proponowane rozwiązania Badania Analiza wyników Zastosowanie W terenie Sposób działania w celu zapobieganie zagrożeniu zanieczyszczenia środowiska

9 9 Projekt EUREKA: INCOWATRANS E!3065 Ochrona środowiska

10 10 Projekt EUREKA: INCOWATRANS E!3065 Ochrona środowiska Odpady niebezpieczne wytwarzane i zbierane w stoczniach to między innymi: odpady z usuwania farb i lakierów; odpady z usuwania farb i lakierów; emulsje odpadowe z obróbki metali; emulsje odpadowe z obróbki metali; oleje hydrauliczne, silnikowe, przekładniowe i smarowe; oleje hydrauliczne, silnikowe, przekładniowe i smarowe; oleje zęzowe z nabrzeży i statków; oleje zęzowe z nabrzeży i statków; paliwa, oleje opałowe i napędowe; paliwa, oleje opałowe i napędowe; płyny hamulcowe, transformatory, płyny hamulcowe, transformatory, chemikalia, chemikalia, baterie i akumulatory, baterie i akumulatory, materiały zaw. azbest. materiały zaw. azbest. inne. inne.

11 11 Projekt EUREKA: INCOWATRANS E!3065 Ochrona środowiska Etapy działań systemowych do celów ograniczenia zagrożeń w Stoczni:. odpowiednie działanie od etapu projektowania do etapu wytwarzania produkcji aż do wodowania jednostki i próby na morzu, odpowiednie działanie od etapu projektowania do etapu wytwarzania produkcji aż do wodowania jednostki i próby na morzu, przegląd i ocenę stosowanych w stoczni technologii wytwarzania produkcji w świetle wymogów z zakresu ochrony środowiska i człowieka przegląd i ocenę stosowanych w stoczni technologii wytwarzania produkcji w świetle wymogów z zakresu ochrony środowiska i człowieka stosowanie istniejących lub opracowanie nowych technologii wykonywania prac w sposób ekologiczny, stosowanie istniejących lub opracowanie nowych technologii wykonywania prac w sposób ekologiczny, efektywne metody zapobiegania emisji do środowiska naturalnego zanieczyszczeń powstających w procesie technologicznym wytwarzania jednostki pływających efektywne metody zapobiegania emisji do środowiska naturalnego zanieczyszczeń powstających w procesie technologicznym wytwarzania jednostki pływających składowanie i utylizacja odpadów, powstałych podczas całego procesu technologicznego wytwarzania produkcji, składowanie i utylizacja odpadów, powstałych podczas całego procesu technologicznego wytwarzania produkcji, odpowiednie zapisy dotyczące zakresu działania stoczni zgodne z zasadami ochrony środowiska i człowieka, powinny znajdować się w dokumentach systemu jakości obowiązującego w stoczni, odpowiednie zapisy dotyczące zakresu działania stoczni zgodne z zasadami ochrony środowiska i człowieka, powinny znajdować się w dokumentach systemu jakości obowiązującego w stoczni, podstawowym warunkiem uzyskania adekwatnych do nakładów, wysokich efektów ekologicznych jest opracowanie właściwego dla każdej stoczni systemu organizacji, w którym działalność proekologiczna wpisana byłaby integralnie w codzienną działalność stoczni w całym procesie realizacji prac wytwarzania produkcji, podstawowym warunkiem uzyskania adekwatnych do nakładów, wysokich efektów ekologicznych jest opracowanie właściwego dla każdej stoczni systemu organizacji, w którym działalność proekologiczna wpisana byłaby integralnie w codzienną działalność stoczni w całym procesie realizacji prac wytwarzania produkcji,


Pobierz ppt "Tytuł: Wstępna analiza proekologicznych uwarunkowań budowy statku o konstrukcji sandwiczowej Projekt: INCOWATRANS E!3065 Mgr inż. Zbigniew Górski, Dr inż."

Podobne prezentacje


Reklamy Google