Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ARCHITEKTURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ. misja domena przewaga otoczenie Techn - ekonom społeczna organiza cyjna informacyjna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ARCHITEKTURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ. misja domena przewaga otoczenie Techn - ekonom społeczna organiza cyjna informacyjna."— Zapis prezentacji:

1 ARCHITEKTURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

2 misja domena przewaga otoczenie Techn - ekonom społeczna organiza cyjna informacyjna

3 ISTOTA ARCHITEKTURY ORGANIZACJI Cel: dopasowanie sposobów działania do realizacji celów strategicznych; Model jej funkcjonowania wewnętrznego (układ organizacyjny, finansowy, społeczny, techniczno - ekonomiczny) i zewnętrznego (relacje z kontrahentami, system dostarczania produktów); Wyjście od ogółu do szczegółu (jak architekci).

4 CZYNNIKI DECYDUJĄCE O WADZE ARCHITEKTURY ORGANIZACJI Umiejętność organizacji do formułowania celów; Wzrost skali działania; Wzrost elastyczności; Złożoność otoczenia.

5 RODZAJE ARCHITEKTURY (1) Wewnętrzna – stosunki z pracownikami i między nimi; Zewnętrzna – stosunki z otoczeniem; Sieci – stosunki w ramach współpracujących grup organizacji.

6 RODZAJE ARCHITEKTURY (2) Techniczno – ekonomiczna; Społeczna; Organizacyjna Informacyjna; Finansowa.

7 ARCHITEKTURA TECHNICZNO - EKONOMICZNA Powiązania techniczno – ekonomiczne – sekwencja działań prowadząca do powstania produktu / usługi: Decyzje w sferach: Badania i rozwój – czy i jak prowadzić? Zakupy – relacje z kontrahentami Produkcja – jaka technologia, ile samemu, ile na zewnątrz, ograniczanie siły roboczej Sprzedaż – formy dystrybucji.

8 DOSKONALENIE KONFIGURACJI TECHNICZNO – EKONOMICZNEJ (1) 1. Skracanie faz cyklu i obniżanie kosztów Który element tworzy wartość dla klienta?  Większość faz cyklu jest niezbędna, ale klientowi na nich nie zależy. Logistyka, dystrybucja – zbędne – najlepiej bezpośrednio do klienta;  Czy musi być siedziba?

9 DOSKONALENIE KONFIGURACJI TECHNICZNO – EKONOMICZNEJ (2) 2. Kupić czy robić samemu? Wymiar cenowy; Wymiar strategiczny – czy można zlecić komuś wybieranie dla nas produktów? 3. Współdziałanie między fazami cyklu technicznego Zespoły międzyfunkcjonalne; Skracanie czasu udoskonaleń i nowych produktów.

10 ARCHITEKTURA SPOŁECZNA Wszystko zależy od pracowników; Podstawowy zasób firmy; Najtrudniejszy do zarządzania.

11 OPISYWANIE ARCHITEKTURY SPOŁECZNEJ 1. Typ relacji między uczestnikami a organizacją. Wzajemne i długoterminowe? 2. Typ relacji między uczestnikami. Jedna wielka rodzina? Konformizm? 3. Zarządzanie personelem Czy przełożeni są trenerami? Przejrzystość systemu płac i ocen; Co się liczy najbardziej; Bogactwo palety kar i nagród.

12 TEORIE MODELI SPOŁECZNYCH (1) 1. Teoria X Ludzie są leniwi, nie lubią pracować; Konieczne są kary i nagrody, aby wiedzieli co mają robić; Nie są ambitni, nie lubią odpowiedzialności ani wyzwań; 2. Teoria Y Praca jest czymś naturalnym; Ludzie akceptują odpowiedzialność i jej szukają; Są zdolni do formułowania celów i samokontroli

13 TEORIE MODELI SPOŁECZNYCH (2) 3. Teoria Z Podstawą jest zaufanie; Bliskość relacji międzyludzkich.

14 Model budowy lojalności pracowników (Pascale) Analiza potrzeb personalnych Staranna selekcja pracowników Uczenie pokory nowych pracowników Chrzest bojowy Spójny system kontroli i wynagradzania Rozbudowa folkloru organizacyjnego Spójne wzorcowe role – lokalni Bohaterowie organizacji

15 Budowa lojalności pracowników 1. Analiza potrzeb – przyjąć tych, których naprawdę potrzebujemy; 2. Selekcja pracowników – lepiej się rozstać wcześniej niż później, starannie przeprowadzać testy; 3. Uczenie pokory – potrzebujemy zwykłych ludzi (nie gwiazd), ale zaangażowanych – na początek dużo, łatwej roboty; 4. Chrzest bojowy – poznać pracę na każdym stanowisku;

16 5. System kontroli i wynagradzania: 6. Nie wystarczy pensja; 7. Spójność – o to samo chodzi we wszystkich elementach; 8. Prosty system – nie więcej niż trzy wskaźniki; 9. Folklor i bohaterowie – wspieranie oczekiwanych zachowań poprzez przykład i analogie.

17 ARCHITEKTURA ORGANIZACYJNA Takie struktury i procedury, które umożliwią realizację strategii (celów). Elementy: Grupowanie czynności; Stopień centralizacji i formalizacji; Sposoby koordynacji.

18 RODZAJE STRUKTUR Funkcjonalna (ustabilizowana technologia i masowa produkcja); Dywizjonalna (przy różnorodnych rynkach); Procesowa (pozioma, koordynacja wokół procesu); Macierzowa (połączenie funkcjonalnej i procesowej / zadaniowej).

19 ARCHITEKTURA INFORMACYJNA Zestaw zasad, wskazówek, schematów, standardów i reguł określających sposób, w jaki organizacja nabywa, tworzy, modyfikuje i wiąże zasoby TI w przedsiębiorstwie. Cel: Świadome zarządzanie informacją - dopasowane do strategii i potrzeb użytkowników.

20 ZAKRES ARCHITEKTURY INFORMACYJNEJ Organizacyjny – struktury i procesy wspomagania procesów obliczeniowych i komunikacyjnych; Aplikacje – oprogramowanie, jego wytworzenie i utrzymywanie; Narzędzia – oprogramowanie narzędziowe umożliwiające tworzenie aplikacji; Informacje zgromadzone przez organizację; Infrastruktura techniczna – sprzęt, oprogramowanie systemowe, łącza

21 Tworzenie architektury informacyjnej

22 ARCHITEKTURA FINANSOWA System pozyskiwania i angażowania kapitałów; Adekwatna do celów organizacji; Wymaga oceny zalet i wad różnych rozwiązań finansowych.

23 OBSZARY DECYZJI FINANSOWYCH Struktura kapitału (własny, obcy; stały, obrotowy); Sposób pozyskiwania kapitału obcego; Okres zaangażowania kapitału (długo, krótko); Wybór gwarancji prawnych (zabezpieczenie kredytu, leasingu).

24 CZYNNIKI WARUNKUJĄCE DECYZJE FINANSOWE Strategia, cele organizacji; Ocena ryzyka; Określenie korzyści i kosztów działań.

25 Ćwiczenie Zaplanuj jeden z wymiarów architektury organizacji (organizacyjny, społeczny, informacyjny), tak by jego funkcjonowanie pomogło niwelować zdefiniowane problemy sklepu „Smyk”.


Pobierz ppt "ARCHITEKTURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ. misja domena przewaga otoczenie Techn - ekonom społeczna organiza cyjna informacyjna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google