Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jakość systemów informacyjnych (aspekt eksploatacyjny)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jakość systemów informacyjnych (aspekt eksploatacyjny)"— Zapis prezentacji:

1 Jakość systemów informacyjnych (aspekt eksploatacyjny)

2 LITERATURA Pańkowska M.: Zarządzanie zasobami informatycznymi. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002. Literatura z zakresu inżynierii oprogramowania Norma ISO 27001 Dokumentacja ITIL Dokumentacja COBIT Akty prawne

3 Jakość eksploatacyjna Co to jest jakość? Jakość w różnych fazach życia systemu informacyjnego Punkt widzenia różnych udziałowców

4 Jakość a funkcje zarządzania Planowanie Organizowanie Motywowanie Kontrolowanie

5 Identyfikacja zasobów IT Zasoby sprzętowe Zasoby programowe Zasoby infrastruktury Ludzie Dane, informacje Wiedza Inne

6 Identyfikacja procesów Procesy zachodzące w przedsiębiorstwie Procesy obecnie wspomagane przez narzędzia informatyczne Procesy, które mają być wspomagane w przyszłości Zastosowanie (nowych, innych, lepszych?) technologii i narzędzi informatycznych JAKOŚĆ EKSPLOATACYJNA

7 Jakość eksploatacyjna – perspektywa użytkownika

8 Sprzęt i oprogramowanie Sprzęt można określić jest jako zbiór wszystkich urządzeń technicznych niezbędnych do funkcjonowania technicznego systemu informatycznego Oprogramowanie (nazywane też produktem programowym) definiowane jest przez Normę ISO 9000-3 jako kompletny zestaw programów komputerowych, procedur dokumentów związanych oraz danych, dostarczany użytkownikowi

9 Oprogramowanie Powszechnie spotykane jest, zawężanie pojęcia system informatyczny do jego części składowej – oprogramowania. (Jest postrzegane jako odrębny system.) Definicje systemu System – zbiór elementów wyróżnionych ze względu na zachodzące między nimi powiązania. [Encyklopedia Multimedialna 1998] System może być zdefiniowany jako spójny zbiór niezależnych składowych, które istnieją w jakimś celu, mają pewną stabilność i mogą być przydatne przy ich łącznym rozpatrywaniu. [Beynon-Davies 1999]

10 Znaczenie systemów krytycznych Wyselekcjonowanie procesów krytycznych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, Powiązanie procesów kluczowych zachodzących w przedsiębiorstwie z wykorzystywanym oprogramowaniem, Określenie wymagań wobec oprogramowania krytycznego, Określenie wymagań wobec sprzętu używanego w systemach krytycznych.

11 Systemy pozostałe Usystematyzowanie procesów według ich istotności dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, Powiązanie procesów mniej istotnych zachodzących w przedsiębiorstwie z wykorzystywanym oprogramowaniem, Określenie wymagań wobec oprogramowania i sprzętu.

12 Cykl życia systemów informatycznych (SI) – ujęcie jakościowe Pojawienie się potrzeby Dobór / Produkcja Wdrożenie Eksploatowanie Likwidacja

13 Klasyfikacja systemów informatycznych (SI) Systemy wspomagania zarządzania (SIZ), Systemy wspomagające projektowanie i wytwarzanie, Aplikacje domowe, biurowe, rozrywkowe, Systemy wbudowane, Systemy zarządzania komputerem.

14 Klasyfikacja SIZ – wykorzystanie w przedsiębiorstwach Systemy transakcyjne – otrzymywane z nich informacje dotyczą zaszłości gospodarczych (ewidencjonowanie i sprawozdawczość). Systemy informowania kierownictwa – agregują, selekcjonują i kierują informacje do decydenta. Systemy automatyzacji biura. Systemy wspomagania decyzji – wykorzystują metody symulacji oraz metody rachunku optymalizacyjnego, umożliwiają wielowariantowe przedstawianie rozwiązań. Systemy wspomagania zarządu – są połączeniem systemów informowania kierownictwa oraz systemów wspomagania decyzji.

15 Funkcje wsparcia użytkownika w przedsiębiorstwie Obsługiwanie (administrowanie) Wdrażanie Szkolenie Doradzanie

16 Jakość wsparcia użytkownika Organizowanie wsparcia Rodzaje wsparcia Centralizacja kontra lokalizacja wsparcia Pomiar jakości wsparcia – ankietowanie, wywiady

17 Idealny dział/zespół wsparcia? Oczekiwane cechy: Elastyczność, Odpowiedzialność, Poczucie wspólnego celu, Uwzględnianie potrzeb ze strony klienta wewnętrznego - użytkownika. Możliwości: Zachowanie balansu pomiędzy potrzebami a możliwościami, Styl zarządzania w przedsiębiorstwie.


Pobierz ppt "Jakość systemów informacyjnych (aspekt eksploatacyjny)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google