Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Społeczna odpowiedzialność MŚP w budowaniu trwałych relacji z konsumentami Maciej Bieńkiewicz, 15 marca 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Społeczna odpowiedzialność MŚP w budowaniu trwałych relacji z konsumentami Maciej Bieńkiewicz, 15 marca 2012."— Zapis prezentacji:

1 Społeczna odpowiedzialność MŚP w budowaniu trwałych relacji z konsumentami Maciej Bieńkiewicz, 15 marca 2012

2 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. Źródło: Komisja Europejska; A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility; COM (2011) 681 Odpowiedzialność za całokształt oddziaływania firmy na społeczeństwo Odpowiedzialność względem społeczeństwa odnosi się do wszystkich obszarów prowadzonej działalności CSR powinien stanowić integralny element strategii zarządzania firmą

3 Poszanowanie przez firmę prawa i wzajemnych umów pomiędzy partnerami społecznymi jest wstępnym warunkiem dla społecznej odpowiedzialności. CSR odnosi się przede wszystkim do głównego obszaru prowadzonej działalności lub tego, poprzez który przedsiębiorstwo w największym stopniu oddziałuje na otoczenie. Zaangażowanie w przedsięwzięcia niezwiązane lub znacznie wykraczające swoim zakresem poza podstawową aktywność gospodarczą przedsiębiorstwa (np. działalność charytatywna, filantropia, itp.) nie powinno stanowić trzonu strategii CSR firmy. Złożoność przyjmowanych rozwiązań w zakresie zarządzania społeczną odpowiedzialnością zależy od takich czynników jak wielkość firmy czy charakter prowadzonej działalności. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji -

4 CSR w strategii budowy trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku CSR może pozytywnie oddziaływać na główne czynniki determinujące konkurencyjność firmy m.in.: strukturę kosztów (np. efektywniejsze gospodarowanie zasobami firmy); zasoby ludzkie (np. większa motywacja, zaangażowanie, ograniczona rotacja); relacje z klientami i partnerami (np. zaakcentowanie wartości o kluczowym znaczeniu dla tych grup; ich większa lojalność); zarządzanie ryzykiem i reputacją firmy (np. lepsze identyfikowanie zagrożeń i szans rynkowych, wzmocnienie wizerunku); innowacyjność (np. nowe produkty, poprawa jakości, dostęp do nowych rynków zbytu); wynik finansowy (np. łatwiejszy dostęp do zewnętrznych źródeł kapitału).

5 Konsumenci kupują od tych producentów, których lubią i do których mają zaufanie. Jeśli nasza marka nie jest znana, lub nie stoją za nią konkretne wartości, to… …jak można jej zaufać? Budowa trwałych relacji z klientami

6 To, jak konsumenci oceniają reputację firm, zależy przede wszystkim od: -jakości oferowanych produktów i świadczonych przez nie usług – 69% wskazań; -przejrzystości i uczciwości stosowanych praktyk biznesowych oraz zaskarbionego wcześniej zaufania - 65% wskazań; -przyjaznej pracownikom polityki personalnej przedsiębiorstwa – 63% wskazań. [więcej: 2011 Edelman Trust Barometer Findings; http://www.edelman.com/trust/2011/uploads/Edelman%20Trust%20Barometer%20Global%20Deck. pdf] http://www.edelman.com/trust/2011/uploads/Edelman%20Trust%20Barometer%20Global%20Deck. pdf Budowa trwałych relacji z klientami

7 Społeczna odpowiedzialność tworzy doskonały pretekst do zaakcentowania i zakomunikowana konsumentom wartości, które biorą (chcemy, aby się brali) pod uwagę przy wyborze produktów, np.: -wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów; -warunków w jakich powstaje produkt (m.in. relacje z pracownikami); -procesów produkcji (np. tradycyjny; ekologiczny, itp.); -walorów smakowych; -pochodzenia (produkt z regionu vs. import) -itp.

8 Budowa trwałych relacji z klientami Społecznie odpowiedzialne podejście do zarządzania firmą Zwiększa lojalność wobec marki … a kilka razy taniej jest utrzymać klienta niż pozyskać nowego!

9 Budowa trwałych relacji z klientami Gdy firma nie cieszy się zaufaniem Gdy firma cieszy się zaufaniem w negatywną informację na jej temat uwierzy od razu (po jedno- lub dwukrotnym zasłyszeniu) 57 % 15 % zaś w pozytywną 25 % 51 %


Pobierz ppt "Społeczna odpowiedzialność MŚP w budowaniu trwałych relacji z konsumentami Maciej Bieńkiewicz, 15 marca 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google