Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja w Burkina Faso. Wyró ż niamy tu 3 strefy „A” „B” i „C”. Północna cz ęść Burkina Faso znajduje si ę na Sahelu. Pod wzgl ę dem edukacji jest to.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja w Burkina Faso. Wyró ż niamy tu 3 strefy „A” „B” i „C”. Północna cz ęść Burkina Faso znajduje si ę na Sahelu. Pod wzgl ę dem edukacji jest to."— Zapis prezentacji:

1 Edukacja w Burkina Faso

2 Wyró ż niamy tu 3 strefy „A” „B” i „C”. Północna cz ęść Burkina Faso znajduje si ę na Sahelu. Pod wzgl ę dem edukacji jest to strefa „C”, czyli strefa, gdzie jest najtrudniejszy dost ę p do nauki. Cz ę sto rodzice posyłaj ą dzieci do pracy w czasie zbiorów plonów zamiast do szkoły. Jedynie 10% ludno ś ci Burkina Faso potrafi czyta ć i pisa ć. Problemy z edukacj ą

3 Funkcjonowanie szkół w Burkinie Faso W Burkina Faso ucz ą wolontariusze lub misjonarze/ misjonarki przyje ż d ż aj ą cy z innych krajów. Dost ę p do nauki jest trudny, poniewa ż rodziców cz ę sto nie sta ć na posyłanie dzieci do normalnych szkół.

4 Szkoła w Nababulli Nababulia to bardzo mała wioska w Burkina Faso. Budynek szkoły (je ś li mo ż na to nazwa ć budynkiem) jest w kiepskim stanie. Poza dziurawym dachem i niestabilnymi ś cianami ze słomy, doskwiera tam ogromny głód oraz nieustanny brak wody.

5 Rodziców posyłaj ą cych dzieci do szkół jest coraz wi ę cej, lecz szkoła jest zbyt mała, aby wszystkie dzieci si ę w niej zmie ś ciły. Wi ę kszo ść dzieci uczy si ę na ś wie ż ym powietrzu. Nie jest to najlepsze rozwi ą zanie, poniewa ż trudno jest wytłumaczy ć np. matematyk ę bez napisania przykładu. Bior ą c pod uwag ę fakt, i ż jest tam bardzo gor ą co, a nie ma wody, jest to bardzo ci ęż kie. Szkoła bez szkoły

6 Z ż ycia ucznia w Burkina Faso Dzieci do szkoły wstaj ą wcze ś nie rano nawet o 6:30, a ko ń cz ą o 18:00. Ucz ą si ę tu francuskiego, angielskiego oraz matematyki, geografii. Mimo, ż e s ą tu problemy z ż ywno ś ci ą oraz wod ą, nauczyciele staraj ą si ę wy ż ywi ć dzieci oraz zapewni ć im dost ę p do wody. W pierwszej kolejno ś ci jedzenie oraz wod ę dostarczaj ą dla najmłodszych dzieci, a potem dla starszych.

7 Dzi ę kujemy za uwag ę Agata Syrewicz Emilia Nied ź wiecka Natalia Morawska Gabriela Łazarczyk Jacek Syrewicz


Pobierz ppt "Edukacja w Burkina Faso. Wyró ż niamy tu 3 strefy „A” „B” i „C”. Północna cz ęść Burkina Faso znajduje si ę na Sahelu. Pod wzgl ę dem edukacji jest to."

Podobne prezentacje


Reklamy Google