Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GIMNAZJUM SPOŁECZNE MTE W MILANÓWKU `

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GIMNAZJUM SPOŁECZNE MTE W MILANÓWKU `"— Zapis prezentacji:

1 GIMNAZJUM SPOŁECZNE MTE W MILANÓWKU `

2 REGULAMIN SZKOLNY

3 1. ORGANIZACJA SZKOŁY

4 Lekcje odbywają się zgodnie z tygodniowym planem zajęć
Godziny prowadzenia zajęć dodatkowych oraz pracy sekretariatu ustala Dyrektor szkoły.

5 Rodzice mają pełną kontrolę:
W internecie jest dziennik ze wszystkimi ocenami Zebrania odbywają się co półtora miesiąca Rodzice zawsze mogą zadzwonić do szkoły, telefon jest czynny wiele godzin...

6 2. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

7 Trzeba: być punktualnym przebywać na terenie szkolnym zmieniać buty
przynosić zwolnienia

8 Zasady: Szacunek dla nauczycieli Utrzymywanie porządku
Nie wolno przeklinać

9 Prawa uczniów: Rozwijanie siebie Godność i prywatność
Tworzenie organizacji młodzieżowych Wypoczynek (ferie) Znajomość swoich ocen Nieprzygotowania

10 Wygląd i strój Stosowny
Odpada: biżuteria, malowanie włosów, makijaż, odzież wydekoltowana i z obraźliwymi napisami Podczas uroczystości: na galowo

11 zawsze można ze szkoły wylecieć
! Pamiętaj, że zawsze można ze szkoły wylecieć

12 3. PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

13 Nauczyciele mają prawo do:
wykonywania swojej pracy organizowania wraz z uczniami zajęć pozalekcyjnych, wieczorków kulturalnych, dyskotek oraz wycieczek. dodatkowego wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dodatkowych. Nauczyciele mają prawo do:

14 Nauczyciele mają obowiązek:
przedstawić uczniom swoją koncepcję nauczania informować ucznia o postępach w nauce udzielić indywidualnej pomocy uczniowi zgłaszającemu trudności w opanowaniu materiału uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zebraniach z rodzicami sprecyzować kryteria oceniania i poprawiania ocen; udostępniać uczniom i rodzicom prace pisemne uczniów na określonych przez siebie zasadach; prowadzić dokumentację w dzienniku lekcyjnym, zarówno tradycyjnym , jak i elektronicznym dotyczącą ocen uczniowskich pełnić dyżury w czasie przerw między lekcjami

15 4. PRZEPISY KOŃCOWE

16 Każda zmiana Regulaminu jest uchwalana przez Radę Szkolną.
W części poświęconej prawom i obowiązkom ucznia wymagana jest konsultacja z przedstawicielami uczniów – członkami Samorządu Szkolnego. Regulamin obowiązuje od chwili uchwalenia. Regulamin jest podany do wiadomości członkom społeczności szkolnej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Regulamin szkoły powinien mieć akceptację zarządu organu prowadzącego.

17 Niniejszy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 12 marca 2001 r.


Pobierz ppt "GIMNAZJUM SPOŁECZNE MTE W MILANÓWKU `"

Podobne prezentacje


Reklamy Google