Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategie innowacji i imitacji Tadeusz Baczko Polskie towarzystwo Ekonomiczne Warszaw, 26 luty 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategie innowacji i imitacji Tadeusz Baczko Polskie towarzystwo Ekonomiczne Warszaw, 26 luty 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Strategie innowacji i imitacji Tadeusz Baczko Polskie towarzystwo Ekonomiczne Warszaw, 26 luty 2015 r.

2 Granice wzrostu- 40 rocznica w 2012 r. Model na WNE UW - presja polityczna, struktura społeczna i ekologia Badania 1975-1981, PTE’1981,1983-2013 nad wykorzystaniem danych jednostkowych firm dla rozwoju gospodarczego Publiczne produkty informacyjne: Lista 500, 200, 300, 400, 50, 50 Znaczenie informacji jednostkowej o firmach innowacyjnych dla budowy SIP, SIE https://www.youtube.com/watch?v=4iHr9mzLEZU 2

3 Warsaw 26-27 February 2015 EU-17 nie doznały kryzysu, ale tempo konwergencji osłabło (G.Gorzelak). Importujemy innowacje ale stopień upowszechnienia nie wystarczający (G.Gorzelak) Wpływ funduszy na poziom życia bez efektu w sferze konkurencyjności do efektów spójności gospodarczej i nasilenia napływu FDI Spójność przez konkurencyjność (R.Capello) Przewaga przedsiębiorczości imitacyjnej (S. Radosevic) Procesy konwergencji wysępują w sferze wiedzy ale dystans istnieje(A.Olechnicka, A.Płoszaj)

4 Badania sektora innowacyjnego w Polsce Badania statystyczne GUS, Eurostat, OECD - NSI Rankingi - EU R&D Scoreboard, Lista inwestorów w B+R, Lista firm patentujących, Lista innowacyjnych produktów, Lista 45 Rzeczpospolitej, Innowatory Lista 500 NIP--- uwzględnienie w Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki zatwierdzonej przez RM Badania ankietowe firm, badania rejestrów, struktury wiedzy (firmy, samorządy, instytuty) Badania bibliometryczne – różnice i proces konwergencji Badania forsightowe - ponad 40 Modele ekonometryczne

5 Sektor innowacyjny w Polsce Dominują innowacje imitacyjne ale są i własne rynkowe i produktowe Przejawy współpracy z sektorem nauki Nakłady na B+R większy wpływ na przychody niż inwestycje w środki trwałe Większa rola B+R w MŚP -przychody ze sprzedaży w MŚP są mocniej zdeterminowane przez nakłady w B+R i zatrudnienie

6 Propozycje firm innowacyjnych Zmniejszenie biurokratyzacji w tym wprowadzenie sprawozdawczości elektronicznej Ograniczenie niejednoznaczności Wyeliminowanie różnych form ingerencji w działania innowacyjne Uwzględnienie dorobku w sferze działalności innowacyjnej m.in. w systemie podatkowym Źródło: opracowanie E.Puchała-Krzywina

7 Niska skala i rozproszenie w sferze własności intelektualnej Zatwierdzone Patenty Patenty krajowe Patenty europejskie USPTO MŚP0,460,490,03 Duże1,531,470,125 Wzornictwo przemysłow e Zastrzeżone wzory przemysłowe Sprzedane licencje Normy MŚP0,180,1012,510,62 Duże0,18 90,750,56 Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych do badania Listy 500 NIP

8 Obszary badań w latach 2005 - 2013 4i indywidualne integrowane indykatory innowacyjności System 5A do oceny firm innowacyjnych MŚP i duże firmy innowacyjne TB, TP Innowacyjne firmy rodzinne ACH Bariery innowacyjności i propozycje EPK User driven innovation NK Ekoinnowacje MHH Innowacyjne produkty zespół Inwestycje w B+R -w tym na GPW (TB, EP, MSz, TP,) Firmy patentujące EL Możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji dla potrzeb wskaźników 4i (TB,JK,SZ)

9 Wyniki badań przy udziale studentów MŚP i ich bariery (TB, EPK, MN, studenci ALK) Przedsiębiorstwa rodzinne i wykorzystanie technologii ICT (TB,Studenci Vistula) Na uczelni są innowacyjne firmy w których uczestniczą studenci (TB, EPK, Studenci WSISiZ) Możliwości wykorzystania obecności TNC dla budowy modeli biznesowych (TB,Studenci WSISiZ) Udział w dyskusji publicznej nad Zieloną księgą dla Strategii Europa 2020 (TB,Studenci WSISiZ)

10 Instrumenty Strategii Mikroindykatory typu 4i oraz mapy Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji Społeczny proces identyfikacji firm innowacyjnych Modele dla potrzeb badań biotechnologicznych World Innovation Strategy for Human czy World Innovation Strategy for Enterprises?

11 Główni aktorzy WISH Organizacje międzynarodowe Instytucje rządowe Korporacje i firmy transnarodowe Samorządy i organizacje z sektora NGO Firmy lokalne Dobra lokalne i globalne Odbiorcy, prosumenci, pracownicy, społeczności bez wykluczenia

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Strategie innowacji i imitacji Tadeusz Baczko Polskie towarzystwo Ekonomiczne Warszaw, 26 luty 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google