Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uczyć się przez całe życie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uczyć się przez całe życie"— Zapis prezentacji:

1 Uczyć się przez całe życie
ewolucja idei i praktyki dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK

2 Cykl kariery zawodowej a cykl życia
Źródło: M. Boni, Edukacja a rynek pracy, na:

3 Seneka: „żaden wiek nie jest za późny na uczenie się”
Starożytność Solon i Konfycjusz: konieczność ciągłego doskonalenia się i poznawania nowej wiedzy przez tych, którzy kierują państwem, sprawują dowództwo, pełnią funkcje administracyjne Hipokrates: stałe doskonalenie lekarzy Platon: pobudzanie samorozwoju oraz kształtowanie całej osobowości (Akademia Platońska) Seneka: „żaden wiek nie jest za późny na uczenie się”

4 Średniowiecze rozwój rzemiosła – od czeladnika do mistrza,
rozwój uniwersytetów.

5 Odrodzenie Jan Amos Komenski ( ) „Pampedia” – pierwsze dzieła pedagogiczne na temat uczenia się przez całe życie proces nauczania się nie może ograniczyć się do nauki w szkole i przygotowania do życia dorosłego; musi mieć charakter uniwersalny i ciągły „Tak przeto jak natura stale na wiosnę, w lecie, w jesieni i zimie jest czynna i pracuje, a nigdy nie odpoczywa, tak też i nasze życie może być, oczywiście pod dobrym kierownictwem, wypełnione pracą w ciągu wszystkich okresów i stopni swojej wędrówki, życie chce tego i tym się cieszy”.

6 Oświecenie przejście od idei do praktyki;
1851: Grundtvig i uniwersytety ludowe w Danii, Ruch Uniwersytetów Rozszerzonych w Wielkiej Brytanii 1773 – KEN – impuls do reformy oświaty 1815 – szkoły niedzielne 1870 – wyższe kursy dla kobiet 1890 – kursy korespondencyjne Polska Macierz Szkolna Uniwersytet dla Wszystkich; Uniwersytet Latający Ruch samokształceniowy

7 Brytyjskie koncepcje kształcenia ustawicznego
Raport 1919: kształcenie jest procesem całożyciowym (…) Edukacja dorosłych jest ustawiczną konicznością narodową, nieodłącznym składnikiem obywatelstwa i dlatego właśnie powinna być zarówno powszechna, jak i trwać przez całe życie”. 1929 „Lifelong Education”: integrowanie uczenia się z sytuacjami życiowymi w wymiarze horyzontalnym: w pracy, czasie wolnym oraz wertykalnym – od urodzenia do śmierci

8 Okres międzywojenny 1918r. - Centralne Biuro Kursów dla Dorosłych w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenie Publicznego Instytut Stanisława Staszica – Instytut Oświaty Dorosłych (badania naukowe) Wolna Wszechnica Polska (kształcenie nauczycieli) Powszechny Uniwersytet Korespondencyjny (kształcenie i doskonalenie nauczycieli)

9 UNESCO na rzecz edukacji ustawicznej
1949r. - I Światowa Konferencja UNESCO w Helsingor 1960 – II Światowa Konferencja UNESCO w Montrealu – edukacja ustawiczna jako zasad polityki oświatowej Rok 1970 – Rok edukacji ustawicznej Kolejne konferencje: 1972, 1985, 1997, 2009 Raport Faure’a i Raport Delorsa

10 UNIA EUROPEJSKA na rzecz edukacji ustawicznej
Gospodarka oparta na wiedzy 1995 r. Biała Księga „Na drodze do uczącego się społeczeństwa” 2000r. Memorandum o uczeniu się przez całe życie Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji

11 Polityka uczenia się przez całe życie
szanuje prawo każdego człowieka do zaspakajania aspiracji związanych z edukacją, znosi bariery w dostępie do edukacji wynikających z wieku, statusu społecznego, itd., pokonuje granice między edukacją formalną (podnoszenie poziomu wykształcenia), pozaformalną (doskonalenie/zmiana kwalifikacji w drodze kursów) i nieformalną (uczenie się w codzienności) poprzez budowanie w uczelni systemu uznawania kompetencji zdobytych różnymi drogami, integruje oraz wspiera rozwój różnych form edukacji przez całe życie w uczelni i we współpracy z partnerami  jej otoczenia, stoi na straż wysokiej jakości swojej oferty edukacyjnej.

12 ERK/KRK

13

14 Perspektywa LLL Dokument strategiczny opracowany przez Międzyresertowy zespół ds. LLL

15 Cel strategiczny

16 Zasady horyzontalne

17

18

19 UMK przez całe życie

20 Paradygmaty LLL uczące się społeczeństwo
samokształcenie/edukacja nieformalna E-learning uczenie się biograficzne

21 Edukacja ustawiczna przeszła ewolucję od idei poprzez praktykę edukacji dorosłych do polityki oświatowej/ Uczenie się przez całe życie jest nie tylko wyzwaniem oświatowym, ale także gospodarczym , społecznym i cywilizacyjnym. Uczenie się przez całe życie jako styl życia.

22 Dlaczego warto uczyć się przez całe życie z punktu widzenia jednostki?
ciągły rozwój naturalnych zdolności, stymulacja umysłu, otwartość na nowe poglądy, akceptacja nieuchronnych zmian, nowe znajomości i przyjaźnie, aktywność edukacyjna i społeczna warunkiem zdrowia


Pobierz ppt "Uczyć się przez całe życie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google