Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dostosowanie oferty usług Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach do potrzeb partnerów biznesowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dostosowanie oferty usług Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach do potrzeb partnerów biznesowych."— Zapis prezentacji:

1

2 Dostosowanie oferty usług Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach do potrzeb partnerów biznesowych

3  sprawne przygotowanie rezerw kadrowych o odpowiednich kwalifikacjach,  dofinansowanie szkoleń pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego,  dofinansowanie nowych stanowisk pracy,  sprawne pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe,  rzetelny i szybki przekaz informacji na temat sytuacji na rynku pracy i przedsięwzięć inicjowanych ze strony PUP Chojnice,

4  edukacja w zakresie procedur i zasad organizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia – zajęcia warsztatowe,  karta członkowska – TOP Partner, jako gwarancja „dobrej i rzetelnej marki”,  bonifikaty punktowe – Top Partner – zwiększenie dostępności do programów finansowanych ze środków FP i EFS,  zbudowanie stałej platformy kooperacyjnej – baza zidentyfikowanych w PUP partnerów – doradców klienta instytucjonalnego

5  możliwość dostosowania oferty szkoleniowej do faktycznych potrzeb pracodawców,  odpowiedni - gwarantujący osiągnięcie wysokiego wskaźnika efektywności zatrudnieniowej - dobór pracodawców realizujących programy na rzecz promocji zatrudnienia,  rzetelny i szybki przekaz informacji nt sytuacji kadrowej w firmach partnerskich,

6  pozyskanie partnerów do udziału w przedsięwzięciach organizowanych na rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy,  sprawne monitorowanie wybranych branż, gwarantujące zwiększenie jakości pracy pracowników urzędu pracy poprzez odpowiednie dopasowanie narzędzi i metod działań do bieżących wyzwań rynku pracy,  zbudowanie stałej platformy kooperacyjnej – baza zidentyfikowanych przedstawicieli firm współpracujących z PUP.

7  Pracodawcy, którzy wywiązali się z dotychczasowej współpracy z PUP,  Pracodawcy zamierzający podjąć współpracę z PUP,  Pracodawcy opierający swoją działalność na wysokiej kulturze organizacji. Nabór do projektu prowadzony będzie w pierwszym kwartale każdego roku.

8 1. Szkolenia osób bezrobotnych i pracowników: szkolenia grupowe, szkolenia indywidualne, trójstronne umowy szkoleniowe, Krajowy Fundusz Szkoleniowy – procedury i zasady dofinansowania w 2015 roku. Pomoc publiczna – de minimis 2. Zatrudnienie subsydiowane: prace interwencyjne, refundacja składki ZUS, grant na telepracę, świadczenie aktywizacyjne, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, programy stażowe. Pomoc publiczna – de minimis

9 3. Wsparcie aktywizacji zawodowej wybranych kategorii osób bezrobotnych:  aktywizacja zawodowa rodziców powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka (grant na telepracę, świadczenie aktywizacyjne),  aktywizacja osób powyżej 50 roku życia (dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+, zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zatrudnionych bezrobotnych 50+),

10  aktywizacja osób do 30 roku życia (bon szkoleniowy, bon stażowy, bon zatrudnieniowy, bon na zasiedlenie, refundacja składki ZUS, zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zatrudnionych bezrobotnych do 30 r.ż.) Pomoc publiczna – de minimis. 4. Usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego (w tym: procedura składania ofert, zatrudnianie cudzoziemców, organizowanie Giełdy Pracy, uczestnictwo w Targach Pracy, poradnictwo zawodowe świadczone na rzecz pracodawców),

11

12  spotkania w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 1 x w kwartale – prezentacja wzajemnych działań i osiągnięć.

13  siedziba urzędu

14  strona internetowa urzędu www.pupchojnice.pl

15  zaproszenia kierowane do pracodawców

16  Magdalena Reszka Specjalista ds. rozwoju zawodowego Pokój nr 27 (I piętro) tel. 52 39 50 726 e-mail: m.reszka@pupchojnice.pl

17


Pobierz ppt "Dostosowanie oferty usług Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach do potrzeb partnerów biznesowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google