Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizowanego w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizowanego w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie."— Zapis prezentacji:

1 realizowanego w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Promocja projektu

2 PRZESŁANKI Pomysł na realizację projektu powstał przede wszystkim z: potrzeby wsparcia osób bezrobotnych (w wieku do 30 r.ż lub powyżej 50 r.ż) dzięki partnerskiej współpracy pomiędzy PUP w Białymstoku i PUP w Sokółce możliwości pozyskania większej ilości środków finansowych na aktywizację osób bezrobotnych, tak aby móc w jeszcze szerszym zakresie realizować misję urzędu jaką jest: pełne i skuteczne rozpoznawanie, przewidywanie oraz zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klientów

3 KONKURS Data ogłoszenia konkursu: 24.05.2013r. Pula środków: 9 000 000,00 PLN Nr podkonkursu: 1/POKL/6.1.1/2/2013 na realizację projektów skierowanych do osób zamieszkujących wyłącznie powiat m. Białystok, powiat białostocki oraz powiat sokólski

4 PARTNERSTWO Nawiązanie partnerskiej współpracy poprzez zawarcie wstępnej umowy partnerskiej: LIDER Powiat Białostocki / Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku PARTNER Powiat Sokólski / Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce

5 W ramach ogłoszonego podkonkursu do IP2 wpłynęło 39 projektów. Ocenę formalną pozytywnie przeszło 14 projektów, w tym projekt partnerski PUP Białystok i PUP Sokółka Wspólne działanie – jeden projekt. W wyniku oceny merytorycznej projekt zdobył 81,5 pkt i zajął 5 miejsce na liście rankingowej. RANKING

6 UMOWA Projekt będzie realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy województwem podlaskim/Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku a powiatem białostockim/Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku. Realizacja projektu obejmuje okres: 01.01.2014 – 28.02.2015

7 UMOWA Podstawą do realizacji projektu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce będzie umowa partnerska zawarta pomiędzy powiatem białostockim/Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku reprezentowanym przez Starostę i Wicestarostę Powiatu Białostockiego a powiatem sokólskim/Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce reprezentowanym przez Wicestarostę i Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce.

8 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku i w Sokółce. CEL GŁÓWNY

9 BENEFICJENCI PROJEKTU Grupę docelową przedsięwzięcia stanowią wyłącznie osoby bezrobotne w wieku do 30r.ż i powyżej 50r.ż

10 miasto Białystok – 38 os. powiat białostocki – 101 os. powiat sokólski – 120 os. OBSZAR DZIAŁANIA 259 os.

11 Planowane instrumentarium w ramach kompleksowego wsparcia beneficjentów z powiatu sokólskiego: 20 osób Poradnictwo zawodowe (IPD) Pośrednictwo pracy Szkolenia zawodowe (Operator sprzętu ciężkiego) 100 osób Poradnictwo zawodowe (IPD) Pośrednictwo pracy Staż

12 BUDŻET PROJEKTU Środki finansowe na lata 2014/2015: 2.013.240,20 zł w tym: powiat białostocki – 1.013.128,09zł powiat sokólski – 1.000.112,11zł (kwota w przeliczeniu na jednego uczestnika projektu to 7.773,13 zł)

13 REZULTATY planowane do osiągnięcia w PUP Sokółka udział w projekcie, zgodnie z zaplanowaną ścieżką aktywizacji, musi zakończyć co najmniej 108 osób (90% ogółu beneficjentów); efektywność zatrudnieniowa 45% (spośród 120 beneficjentów z PUP Sokółka, którzy zakończą udział w projekcie, co najmniej 54 musi podjąć zatrudnienie).

14 ZAPRASZAMY do współpracy wszystkich pracodawców z powiatu sokólskiego!

15 Dziękuję za uwagę Edyta Wilkiel Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Sokółka,20.11.2013r.


Pobierz ppt "Realizowanego w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google