Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Forward Looking Analysis of Grand Societal Challanges and Innovative Policies - FLAGSHIP Inteligentne specjalizacje a zmiana pozycji konkurencyjnej województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Forward Looking Analysis of Grand Societal Challanges and Innovative Policies - FLAGSHIP Inteligentne specjalizacje a zmiana pozycji konkurencyjnej województwa."— Zapis prezentacji:

1 Forward Looking Analysis of Grand Societal Challanges and Innovative Policies - FLAGSHIP Inteligentne specjalizacje a zmiana pozycji konkurencyjnej województwa łódzkiego Anna Rogut, Bogdan Piasecki Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI, Społeczna Akademia Nauk, www.eedri.pl, e-mail: rogut@spoleczna.pl ; piasecki@spoleczna.pl www.eedri.pl

2 Cel warsztatu Regionalne Forum Terytorialne Województwa Łódzkiego, Łódź, 5 listopada 2014  Otwarcie dyskusji na temat tego, jak w nadchodzących latach województwo łódzkie może wykorzystać inteligentne specjalizacje do stawienia czoła najważniejszym wyzwaniom rozwojowym, do których należą:  luka w strukturze gospodarki województwa  demografia  konwergencja ekonomiczna  postęp technologiczny i innowacja jako źródło trwałego rozwoju  niepożądane efekty globalizacji

3 Scenariusze rozwoju województwa Regionalne Forum Terytorialne Województwa Łódzkiego, Łódź, 5 listopada 2014  Dyskusja będzie skoncentrowana wokół działań, jakie powinny być podjęte na poziomie województwa w celu urzeczywistnienia dwóch pozytywnych scenariuszy rozwoju

4 Scenariusze a misja SRWŁ 2020 Regionalne Forum Terytorialne Województwa Łódzkiego, Łódź, 5 listopada 2014  Oba te scenariusze w pełni mieszczą się w misji przyjętej w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego: ‪ Prowadzenie zintegrowanej i terytorialnie ukierunkowanej polityki zrównoważonego rozwoju, opartej na współpracy gospodarczej, budowaniu więzi społecznych oraz tożsamości regionalnej

5 Spójność gospodarcza Regionalne Forum Terytorialne Województwa Łódzkiego, Łódź, 5 listopada 2014  Spójność gospodarcza definiowana jest w Strategii jako dążenie do zmniejszenia dotychczasowych dysproporcji między poziomem rozwoju gospodarczego regionu łódzkiego a innymi regionami w kraju i Europie  Działania rozwojowe będą ukierunkowane przede wszystkim na wspieranie konkurencyjności gospodarki regionalnej  Częstą miarą poziomu konkurencyjności/ pozycji konkurencyjnej gospodarki jest zestaw dziesięciu wskaźników charakteryzujących dynamikę wzrostu, zmiany produktywności, zyskowność, wymianę międzynarodową i bezpośrednie inwestycje zagraniczne (scenariusz Przeć do przodu)  Powyższy zestaw rozszerza się o zestaw wskaźników charakteryzujących zmiany w efektywności wykorzystania zasobów i w zmniejszaniu obciążeń środowiska (scenariusz Spojrzeć poza)

6 Ścieżka dojścia do spójności gospodarczej Regionalne Forum Terytorialne Województwa Łódzkiego, Łódź, 5 listopada 2014  Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego zakłada się, że osiągnięcie spójności gospodarczej (uruchomienie mechanizmów synergii, zwiększenie konkurencyjności oraz osiągnięcie głębszej integracji funkcjonalnej) wymaga realizacji zintegrowanych projektów i programów lokalnego rozwoju  Celem dzisiejszego spotkania jest wygenerowanie propozycji takich właśnie programów, w podziale na:  programy zwiększające konkurencyjność mierzoną tradycyjnie dynamiką wzrostu gospodarczego, eksportu itp.  programy zwiększające konkurencyjność mierzoną ponadprzeciętną dynamiką wzrostu produktywności zasobów, spadku obciążeń dla środowiska itp.

7 Uszczegółowienie RPO Regionalne Forum Terytorialne Województwa Łódzkiego, Łódź, 5 listopada 2014  Jako województwo jesteśmy na etapie przygotowania uszczegółowienia do RPO, więc działania/ programy powinny się wpisywać w jedną z trzech osi priorytetowych RPO  Oś priorytetowa I – Innowacyjność i konkurencyjność  Oś priorytetowa III – Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska  Oś Priorytetowa VI – Kompetencje i adaptacyjność

8 Opis programów Regionalne Forum Terytorialne Województwa Łódzkiego, Łódź, 5 listopada 2014  Cele  Oczekiwane rezultaty  Najważniejsze zewnętrzne czynniki sprzyjające efektywnemu wdrożeniu proponowanych programów  Najważniejsze zagrożenia (wewnątrz regionu, jak i poza nim) dla efektywnego wdrożenia proponowanych programów


Pobierz ppt "Forward Looking Analysis of Grand Societal Challanges and Innovative Policies - FLAGSHIP Inteligentne specjalizacje a zmiana pozycji konkurencyjnej województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google