Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leźnie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leźnie."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leźnie

2  Wielu uczniów naszej szkoły miało problemy z nauką, które wynikały częściowo z tego, że rodzice nie byli w stanie pomóc im choćby w odrabianiu lekcji.  Chcieliśmy dać uczniom możliwość uczęszczania na dodatkowe zajęcia edukacyjne, które dla jednych będą szansą na nadrobienie zaległości, wypracowanie podstawowych umiejętności z danego przedmiotu, dla drugich zaś możliwością rozwijania swoich zainteresowań pod okiem specjalistów z danej dziedziny.

3 Pragnęliśmy, aby uczniowie pracowali w małych grupach na poziomie najbardziej dostosowanym do ich możliwości rozwoju. Zależało nam, by zajęcia były zupełnie darmowe i odbywały się na terenie szkoły. Zaangażowaliśmy do współpracy w nauczanie mieszkańców naszej miejscowości. Okazało się,że w pobliżu szkoły mieszka wielu specjalistów w swojej dziedzinie - wykładowców akademickich, nauczycieli innych szkół, studentów, którzy chętnie służą pomocą.

4 Umożliwienie uczniom pogłębienia wiedzy z danego przedmiotu. Pomoc uczniom słabszym w nadrobieniu zaległości. Rozwijanie u uczniów odpowiedzialności za swoją edukację. Zachęcenie uczniów zdolnych do dzielenia się swoimi umiejętnościami. Wzmacnianie u uczniów udzielających korepetycji postawy otwartej na dawanie. Integracja środowiska lokalnego.

5 Stworzenie systemu intensywnych korepetycji w ramach działalności Szkolnego Koła Caritas. Pozyskanie korepetytorów wśród mieszkańców wsi (m.in. nauczycieli akademickich, studentów, absolwentów szkoły) Stworzenie planu korepetycji Uzyskanie zgody rodziców Zaakceptowanie przez uczniów regulaminu SIK Prowadzenie korepetycji Spotkania z dorosłymi korepetytorami Opieka nad uczniami-korepetytorami

6 Oto niektóre z punktów: Uczeń, który otrzymał w ubiegłym semestrze ocenę bardzo dobrą i korzysta z korepetycji jest zobligowany do udzielania korepetycji uczniom słabszym. 3 nieusprawiedliwione nieobecności powodują skreślenie z uczestnictwa w korepetycjach. Usprawiedliwienie przyjmowane jest tylko od wychowawcy, rodzica lub lekarza. Uczeń przychodzący na korepetycje ma obowiązek być przygotowany do zajęć (praca własna). Trzykrotne niewywiązanie się z tego obowiązku powoduje skreślenie z korepetycji. Na uczestnictwo w korepetycjach oraz samodzielny powrót ucznia wymagana jest pisemna zgoda rodziców. Oświadczenie rodzica i ucznia, że zapoznali się z regulaminem i zgadzają się z jego zasadami.

7

8 Dla czterech uczniów, którzy osiągnęli w ciągu jednego semestru największy postęp w nauce (podwyższenie własnej średniej semestralnej i z danego przedmiotu) zostaną ufundowane nagrody przez Dyrektora Szkoły, Radnego Gminy z Leźna, Sołtysa i Szkolne Koło Caritas.

9

10

11 Raport z ewaluacji zewnętrznej w publicznym Gimnazjum w Leźnie wskazuje na bardzo wysoki poziom nabywania wiadomości i aktywność uczniów. Wdrażane działania przekładają się na wyższą średnią między klasyfikacja semestralną i wzrost efektów kształcenia. Akcja- System Intensywnych Korepetycji - trwa nadal!

12 Absolwenci naszego Gimnazjum znaleźli się w czołówce szkół, których uczniowie bardzo dobrze napisali w tym roku końcowe testy. Według średniej zdawalności, z pięciu podstawowych przedmiotów Gimnazjaliści z Leźna zajmują zaszczytne drugie miejsce w powiecie kartuskim.

13


Pobierz ppt "Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leźnie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google