Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Absencja uczniów. Opracowała Honorata Chojnacka Obszar priorytetowy OBNIŻENIE ABSENCJI UCZNIÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Absencja uczniów. Opracowała Honorata Chojnacka Obszar priorytetowy OBNIŻENIE ABSENCJI UCZNIÓW."— Zapis prezentacji:

1 Absencja uczniów

2 Opracowała Honorata Chojnacka Obszar priorytetowy OBNIŻENIE ABSENCJI UCZNIÓW

3 Opracowała Honorata Chojnacka Ustalenie zakresu obowiązków: dyrektora pedagoga wychowawcy klasy nauczycieli rodziców uczniów zespołu nauczycieli uczących w danej klasiezespołu nauczycieli uczących w danej klasie

4 Opracowała Honorata Chojnacka Program Bezpieczna Szkoła Program Bezpieczna Klasa

5 Opracowała Honorata Chojnacka rodzice Zagrożenie wynikające z nieobecności na zajęciach rozmowaIXanaliza frekwencji uczniów udział w klasowej debacie uczniowie Jak zaplanować swój dzień? wspólne wypracowanie optymalnego rozkładu dnia ucznia XIdyskusja w czerwcu – plusy i minusy wychowawca Dlaczego nie należy opuszczać zajęć szkolnych? dyskusjaXklasowa debata z udziałem rodziców (17 kwietnia) zadanieforma realizacjiterminewaluacja

6 Opracowała Honorata Chojnacka Monitorowanie frekwencji ranking klas analiza porównawcza wnioski

7 Opracowała Honorata Chojnacka Jednolity system usprawiedliwiania nieobecności usprawiedliwienia tylko w zeszycie korespondencji usprawiedliwienia nieobecności bezpośrednio po powrocie do szkoły nie później niż w przeciągu tygodnia kontrakt wychowawcy klasy z rodzicami dotyczący frekwencji i zasad usprawiedliwiania nieobecności

8 Opracowała Honorata Chojnacka Jednolity system usprawiedliwiania nieobecności pojedyncze ucieczki z poszczególnych przedmiotów nauczyciel zaznacza czerwonym kolorem usprawiedliwienia nieobecności bezpośrednio po powrocie do szkoły, nie później niż w przeciągu tygodnia nieobecny uczeń ma obowiązek uzupełnić i zaliczyć materiał z przedmiotu, na którym był nieobecny

9 Opracowała Honorata Chojnacka Procedury procedura w przypadku wagarów

10 Opracowała Honorata Chojnacka Zespół nauczycieli uczących w danej klasie spotkania zeszyty spotkań

11 Opracowała Honorata Chojnacka Ankieta przeprowadzona wśród uczniów Przyczyny nieobecności w szkole

12 Opracowała Honorata Chojnacka Lekcje koleżeńskie Wpływ metod aktywizujących na frekwencję uczniów

13 Opracowała Honorata Chojnacka Konkursy Klasa o najwyższej frekwencji 100% Uczeń Tydzień 100% obecności 100% Klasa podczas Pierwszego Dnia Wiosny

14 Opracowała Honorata Chojnacka Pierwszy Dzień Wiosny Czy systematyczne uczęszczanie na zajęcia szkolne niesie za sobą wymierne korzyści? Korzyści płynące z systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne Rodzice jako obserwatorzy

15 Opracowała Honorata Chojnacka Szkolenie na temat zagrożeń wynikających z opuszczania zajęć szkolnych edukacja rodziców – gazetka edukacja uczniów – Niebezpieczeństwo – WAGARY! gazetka Gimnazjalne Czytadełko

16 Opracowała Honorata Chojnacka Kurator wewnętrzny wychowawca wspomagający

17 Opracowała Honorata Chojnacka Zespół wychowawczy comiesięczne spotkania

18 Opracowała Honorata Chojnacka 90,4 % konsekwencja 90,4 %


Pobierz ppt "Absencja uczniów. Opracowała Honorata Chojnacka Obszar priorytetowy OBNIŻENIE ABSENCJI UCZNIÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google