Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program podniesienia jakości realizowany w Gimnazjum - Zespoły przedmiotowe analizują Testy na wejściu i wyniki egzaminu zewnętrznego - Dokonują ewaluacji,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program podniesienia jakości realizowany w Gimnazjum - Zespoły przedmiotowe analizują Testy na wejściu i wyniki egzaminu zewnętrznego - Dokonują ewaluacji,"— Zapis prezentacji:

1 Program podniesienia jakości realizowany w Gimnazjum - Zespoły przedmiotowe analizują Testy na wejściu i wyniki egzaminu zewnętrznego - Dokonują ewaluacji, czyli systematycznej oceny programów nauczania i zgodnych z nimi planów wynikowych, w celu osiągnięcia jak największej efektywności

2 Program podniesienia jakości realizowany w Gimnazjum W ramach ewaluacji Rada Pedagogiczna dokonuje oceny przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów

3 Program podniesienia jakości realizowany w Gimnazjum Raportanalizującywyniki egzaminu zewnętrznego

4 Program podniesienia jakości realizowany w Gimnazjum Rada Pedagogiczna po dokonaniu oceny skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych ustaliła:

5 Program podniesienia jakości realizowany w Gimnazjum Wykorzystywanie sprawdzonych przez lata metod nauczania, zwiększających konieczny wkład pracy ucznia m.in. - ograniczenie gotowych, kserowanych arkuszy sprawdzianów, - doskonalenie opanowania podstawowych wiadomości, np. tabliczki mnożenia, poprzez częste ich powtarzanie

6 Program podniesienia jakości realizowany w Gimnazjum Wprowadzenie nowych metod nauczania m.in. – patronat jednego nauczyciela nad konkretnym uczniem mającym trudności w nauce,

7 Program podniesienia jakości realizowany w Gimnazjum uruchomienie platformy edukacyjnej i zamieszczanie pomocniczych materiałów edukacyjnych, mających wspierać zarówno ucznia zdolnego, jak i słabego

8 Program podniesienia jakości realizowany w Gimnazjum wykorzystanie podczas zajęć tablicy tablicyinteraktywnej

9 Program podniesienia jakości realizowany w Gimnazjum indywidualnezajęcia z uczniami

10 Program podniesienia jakości realizowany w Gimnazjum Obowiązek uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych Korzystanie z aktywnych metod przekazywanych przez nauczyciela

11 Program podniesienia jakości realizowany w Gimnazjum Organizowanie konkursów dla gimnazjalistów z udziałem uczniów szkół podstawowych: ładnego pisania -kaligrafii, pięknego czytania, tabliczki mnożenia

12 Program podniesienia jakości realizowany w Gimnazjum testy diagnozujące na koniec klasy I

13 Program podniesienia jakości realizowany w Gimnazjum współudział w projekcie przygotowującym współudział w projekcie przygotowującymuczniów do tzw. nowej matury

14 Program podniesienia jakości realizowany w Gimnazjum przekazanie przekazanie na zebraniu rodziców wyników egzaminu

15 Program podniesienia jakości realizowany w Gimnazjum zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły

16 Program podniesienia jakości realizowany w Gimnazjum monitorowanie monitorowanie przez rodziców systematycznego odrabiania prac domowych

17 Program podniesienia jakości realizowany w Gimnazjum kontrolowanie przez rodziców czasu spędzanego przez dzieci przy komputerze i w internecie

18 Program podniesienia jakości realizowany w Gimnazjum Systematyczna praca w domu


Pobierz ppt "Program podniesienia jakości realizowany w Gimnazjum - Zespoły przedmiotowe analizują Testy na wejściu i wyniki egzaminu zewnętrznego - Dokonują ewaluacji,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google