Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europa 2020 o … doradztwie zawodowym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europa 2020 o … doradztwie zawodowym"— Zapis prezentacji:

1 Europa 2020 o … doradztwie zawodowym
Jolanta Śmigerska Gdańsk,18 i 21 listopada 2014r.

2 Dokumenty unijne Rezolucja Rady Unii Europejskiej z dnia 28 marca 2004r .- całożyciowe poradnictwo zawodowe w Europie; Rezolucja Rady Unii Europejskiej z dnia 21 listopada 2008r. - pragmatyczne wdrożenie całożyciowego poradnictwa zawodowego w systemie kształcenia ustawicznego w Europie. Definicja (…) całożyciowe poradnictwo kariery obejmuje całą gamę indywidualnych i grupowych aktywności odnoszących się do udzielania informacji zawodowej, doradzania, określania kompetencji, wspierania i nauczania podejmowania decyzji oraz kształtowania umiejętności niezbędnych do zarządzania karierą edukacyjno-zawodową”.

3 STRATEGIA NA RZECZ INTELIGENTNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU.
Rada Europy, 17 czerwca 2010r.

4 ELEMENTY STRATEGII 3 OBSZARY PRIORYTETOWE 5 CELÓW GŁÓWNYCH 7 INICJATYW (PROJEKTÓW) PRZEWODNICH
Dla edukacji i szkoleń: Cel 4 Podniesienie poziomu wykształcenia liczba osób przedwcześnie kończących naukę powinna być ograniczona do 10%; co najmniej 40% osób z młodego pokolenia powinno zdobyć wyższe wykształcenie.

5 PROJEKT- poziom krajowy
MŁODZIEŻ W DRODZE – poprawa wyników systemu kształcenia oraz ułatwianie młodzieży wejście na rynek pracy zapewnić odpowiedni poziom inwestycji w systemy kształcenia (…); poprawić rezultaty procesu kształcenia (…); (…)lepsze łączenie rezultatów procesu kształcenia z potrzebami rynku pracy; ułatwić młodzieży wchodzenie na rynek pracy poprzez zintegrowane działania obejmujące m.in. udzielanie informacji, doradztwo, staże.

6 Rola doradztwa edukacyjno - zawodowego
Zalecenia RE dla Polski na lata (Dz. U. Unii Europejskiej z dnia 29 lipca 2014r., C 247/97) 6 zaleceń 2. Zwiększenie wysiłków na rzecz zmniejszenia bezrobocia osób młodych, w szczególności przez lepsze dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy, zwiększenie dostępności programów przyuczania do zawodu i uczenia się poprzez praktykę, usprawnienie pomocy dla niezarejestrowanych osób młodych oraz zacieśnianie współpracy między szkołami a pracodawcami, zgodnie z celami gwarancji dla młodzieży. Rola doradztwa edukacyjno - zawodowego

7 instrumentem wspierającym realizację celów strategii EUROPA 2020
Fundusze unijne instrumentem wspierającym realizację celów strategii EUROPA 2020

8

9 Fundusze unijne – Cele tematyczne 2014-2020

10

11 Rozwój doradztwa zawodowego oraz systemu informacji edukacyjno -zawodowej
Działania i oczekiwane rezultaty System doradztwa edukacyjno-zawodowego - szkolenia doradców, którzy będą wspierać uczniów i rodziców w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej. Mapa zawodów i szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Strona internetowa/Portal doradztwa edukacyjno - zawodowego – narzędzia dla uczniów i rodziców, dla doradców i nauczycieli. Mapa kwalifikacji występujących w gospodarce prowadzona na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Realizacja X r. Finansowanie m.in. POWER-priorytet 10.3

12 Wpływa na życia młodego człowieka, jego dalsze losy
Powszechność i jakość doradztwa edukacyjno - zawodowego determinuje efektywność i jakość systemu edukacji Wpływa na życia młodego człowieka, jego dalsze losy w kontekście zawodowym i społecznym

13 Dziękuję za uwagę Jolanta Śmigerska Redaktor Regionalny woj
Dziękuję za uwagę Jolanta Śmigerska Redaktor Regionalny woj. pomorskie W prezentacji wykorzystano materiały: Ministerstwa Gospodarki – publikacja :Krajowy Program Reform Europa 2020 Ministerstwa Edukacji Narodowej – prezentacje z roku 2013, 2014.


Pobierz ppt "Europa 2020 o … doradztwie zawodowym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google