Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Szczecin, dnia 13.01.2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Szczecin, dnia 13.01.2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Szczecin, dnia r.

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Alokacje procentowe – woj. zachodniopomorskie Całkowita kwota dofinansowania: EUR Dofinansowanie z EFS: EUR, Wkład EFS - 85% (€) Alokacje procentowe – woj. zachodniopomorskie Całkowita kwota dofinansowania: EUR Dofinansowanie z EFS: EUR, Wkład EFS - 85% (€)

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Alokacja Krajowej Rezerwy Wykonania (KRW) Euro Podział krajowej rezerwy wykonania został dokonany w oparciu o poziom wykonania komponentu regionalnego/ priorytetu PO KL mierzony kryterium tempa wydatkowania. Stopień wykonania programu bazował na poziomie certyfikacji wydatków w ramach danego komponentu regionalnego/ priorytetu według stanu na dzień r. Dodatkowo do powyższej kwoty doliczone zostały wydatki dotyczące wartości wniosków o płatność zarejestrowanych w KSI do dnia r., które nie zostały certyfikowane do Komisji Europejskiej przed r. Kwota dodatkowej alokacji ze środków KRW nie może przekroczyć 30% dotychczasowej alokacji EFS na dane województwa. Kryteria podziału KRW:

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Priorytet Działanie Poddziałanie Złożone wnioski o dofinansowanie (wartość ogółem w PLN oraz liczba) Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji ( wartość ogółem w PLN oraz liczba) Wartość oraz liczba podpisanych umów Kontraktacja w PLN Ogółem PO KL ,27 (5504) ,00 (1187) ,99 (839) ,56 Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu *Stan na dzień r.

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Krajowa Rezerwa Wykonania – dodatkowa alokacja Miejsce w rankinguDodatkowa alokacja% udział Alokacja KRW Województwo Warmińsko - Mazurskie Zachodniopomorskie Opolskie Podkarpackie Kujawsko – Pomorskie Świętokrzyskie Lubelskie Pomorskie -

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Osiągnięte wartości wskaźników produktu Lp.Nazwa wskaźnikaSuma 1 Liczba osób objętych wsparciem w ramach PO KL od początku realizacji Programu Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w Priorytecie Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach Priorytetu 22 8Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych z EFS255 9 Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej Stan na r.

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Osiągnięte wartości wskaźników produktu cd. Lp.Nazwa wskaźnikaSuma 10 Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych (projekty o charakterze regionalnym) Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach projektu 89 16Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które zostały utworzone87 17 Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe 96 Stan na r.

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Osiągnięte wartości wskaźników produktu cd. Lp.Nazwa wskaźnikaSuma 19 Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach projektu 812 Stan na r.


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Szczecin, dnia 13.01.2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google