Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Szczecin, dnia 13.01.2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Szczecin, dnia 13.01.2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Szczecin, dnia 13.01.2011 r.

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Alokacje procentowe – woj. zachodniopomorskie Całkowita kwota dofinansowania: 306 515 486 EUR Dofinansowanie z EFS: 260 538 163 EUR, Wkład EFS - 85% (€) Alokacje procentowe – woj. zachodniopomorskie Całkowita kwota dofinansowania: 306 515 486 EUR Dofinansowanie z EFS: 260 538 163 EUR, Wkład EFS - 85% (€)

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Alokacja Krajowej Rezerwy Wykonania (KRW) 300 221 937 Euro Podział krajowej rezerwy wykonania został dokonany w oparciu o poziom wykonania komponentu regionalnego/ priorytetu PO KL mierzony kryterium tempa wydatkowania. Stopień wykonania programu bazował na poziomie certyfikacji wydatków w ramach danego komponentu regionalnego/ priorytetu według stanu na dzień 31.12.2010 r. Dodatkowo do powyższej kwoty doliczone zostały wydatki dotyczące wartości wniosków o płatność zarejestrowanych w KSI do dnia 31.12.2010 r., które nie zostały certyfikowane do Komisji Europejskiej przed 31.12.2010 r. Kwota dodatkowej alokacji ze środków KRW nie może przekroczyć 30% dotychczasowej alokacji EFS na dane województwa. Kryteria podziału KRW:

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Priorytet Działanie Poddziałanie Złożone wnioski o dofinansowanie (wartość ogółem w PLN oraz liczba) Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji ( wartość ogółem w PLN oraz liczba) Wartość oraz liczba podpisanych umów Kontraktacja w PLN 2007-2010 Ogółem PO KL 3 404 577 061,27 (5504) 933 880 810,00 (1187) 776 440 822,99 (839) 708 736 713,56 Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu *Stan na dzień 31.12.2010r.

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Krajowa Rezerwa Wykonania – dodatkowa alokacja Miejsce w rankinguDodatkowa alokacja% udział 160 044 38720 254 039 94918 348 035 51016 442 031 07114 536 026 63212 630 022 19410 718 013 3166 812 008 8784 Alokacja KRW300 221 937100 Województwo Warmińsko - Mazurskie Zachodniopomorskie Opolskie Podkarpackie Kujawsko – Pomorskie Świętokrzyskie Lubelskie Pomorskie -

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Osiągnięte wartości wskaźników produktu Lp.Nazwa wskaźnikaSuma 1 Liczba osób objętych wsparciem w ramach PO KL od początku realizacji Programu 102 462 2Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej3 669 3 Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji 4 342 4 Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów 7 544 5 Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym 1 753 6 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w Priorytecie 2 908 7 Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach Priorytetu 22 8Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych z EFS255 9 Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej 4 316 Stan na 11.01.2011r.

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Osiągnięte wartości wskaźników produktu cd. Lp.Nazwa wskaźnikaSuma 10 Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych (projekty o charakterze regionalnym) 1 229 11 Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych 13 465 12 Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania 269 13Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe160 14 Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania 269 15 Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach projektu 89 16Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które zostały utworzone87 17 Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe 297 18 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe 96 Stan na 11.01.2011r.

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Osiągnięte wartości wskaźników produktu cd. Lp.Nazwa wskaźnikaSuma 19 Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach 2 828 20 Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich 2 681 21 Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach projektu 812 Stan na 11.01.2011r.


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Szczecin, dnia 13.01.2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google