Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie systemu edukacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie lubuskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie systemu edukacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie lubuskim."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie systemu edukacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie lubuskim

2 Na początek trochę liczb, …czyli kto skorzystał ze wsparcia projektowego?

3 W ramach komponentu regionalnego PO KL wsparciem zostało objętych 116 ośrodków wychowania przedszkolnego 116 ośrodków wychowania przedszkolnego 284 placówki prowadzące kształcenie ogólne 284 placówki prowadzące kształcenie ogólne 97 szkół prowadzących kształcenie zawodowe 97 szkół prowadzących kształcenie zawodowe na ponad 800 placówek oświatowych działających na terenie województwa lubuskiego

4 W projektach realizowanych z Priorytetu IX udział rozpoczęło ponad 44 000 osób w tym: W projektach realizowanych z Priorytetu IX udział rozpoczęło ponad 44 000 osób w tym: 3660 osób dorosłych w kształceniu ustawicznym 3660 osób dorosłych w kształceniu ustawicznym ponad 2000 nauczycieli podniosło swoje umiejętności ponad 2000 nauczycieli podniosło swoje umiejętności

5 WYSOKOŚĆ ALOKACJI PO KL W KOMPONENCIE REGIONALNYM Ogółem: 178 833 035 euro ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA KOMPETANCJI W REGIONACH WSPARCIE SYSTEMU EDUKACJI

6 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w woj. lubuskim Konkursy ogłoszone w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w woj. lubuskim

7 Wartość podpisanych umów (w milionach złotych)

8 …działamy celowo BADANIE EWALUACYJNE OCENA EFEKTÓW WSPÓŁPRACY PRZEDSIĘBIORSTW ZE SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO cel badania Analiza efektywności wsparcia unijnego udzielonego w ramach PO KL w zakresie współpracy przedsiębiorstw ze szkołami i placówkami kształcenia zawodowego wśród uczniów ostatnich klas i absolwentów szkół zawodowych z terenu województwa lubuskiego

9 ZAKRES BADANIA współpraca placówek kształcenia zawodowego z przedsiębiorcami, bariery tej współpracy, dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy, zainteresowanie uczniów i absolwentów placówek kształcenia zawodowego wsparciem w zakresie przedsiębiorczości, ocena efektów realizacji projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 w zakresie współpracy szkół z pracodawcami wśród uczniów i absolwentów placówek kształcenia zawodowego (Działanie 9.2 PO KL).

10 PRZYCZYNY BRAKU WSPÓŁPRACY SZKOŁYPRZEDSIĘBIORSTWA brak zainteresowania współpracą ze strony pracodawców, brak w regionie pracodawców zatrudniających w zawodach, w których kształcą, brak odpowiednich zachęt dla pracodawców, złe doświadczenia z pracodawcami z przeszłości, problemy pracodawcy z uczniami, przeszkody prawne (w tym nieznajomość prawa przez pracodawców). posiadanie własnych pracowni oraz brak konieczności przeprowadzania szkolenia praktycznego. Znaczna grupa przedsiębiorców nie jest zainteresowana współpracą (profil działalności, brak potrzeb kadrowych): o brak świadomości takich możliwości (20,9%) o brak zachęt prawnych (17,1%) – wskazywane również przez przedstawicieli JST (87,5%) Blisko 60% przedsiębiorstw nie współpracujących z placówkami kształcenia deklaruje, że chciałoby taką współpracę nawiązać. Ich zdaniem inicjatywa w tej kwestii powinna leżeć przede wszystkim po stronie szkoły.

11 SKUTECZNOŚĆ PROJEKTÓW 9.2 PO KL W OPINII ABSOLWENTÓW 63% absolwentów uznała, że projekt 9.2 PO KL, w którym brali udział przyczynił się do wzrostu wiedzy na temat prowadzenia działalności gospodarczej 67% absolwentów uznała, że projekt 9.2 PO KL, w którym brali udział przyczynił się do wzrostu szans na znalezienie zatrudnienia po zakończeniu nauki szkolnej 80% przedstawicieli szkół oceniło, że udział w projekcie przyczynił się do lepszego dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy,

12 Zakres wsparcia w 2013 roku w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w woj. lubuskim * Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia * Programy rozwojowe szkół i placówek kształcenia zawodowego dot. zmniejszania dysproporcji w osiągnięciach uczniów oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia * Współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami w zakresie organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych kwota na konkursy 22.320.824,18 zł

13 * Studia podyplomowe, kursy, oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli w zakresie zgodnym regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu) * Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych * Studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu Zakres wsparcia w 2013 roku w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w woj. lubuskim (cd.)

14 Dziękuję za uwagę Maciej Szykuła Wicemarszałek Województwa Lubuskiego


Pobierz ppt "Wsparcie systemu edukacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie lubuskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google