Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plany Działań na rok 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plany Działań na rok 2010."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plany Działań na rok 2010

2 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Plan prezentacji: Główna koncepcja Harmonogram konkursów na rok 2010 Planowana wartość kontraktacji Nowe elementy w poszczególnych Planach Planowane rezultaty projektów

3 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Główne założenia (1) EFS jako dźwignia do uruchomienia trwałych procesów rozwoju KAPITAŁU LUDZKIEGO w regionie.

4 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Główne założenia (2) Rozwój kapitału ludzkiego w celu zwiększania produktywności branż strategicznych; Partnerstwo i budowanie zaufania jako czynniki wymiany i łączenia naszej wiedzy i doświadczeń; Komplementarność z innymi programami; Spójność wewnętrzna; Rozwiązywanie trudnych problemów w w obszarach rynku pracy, integracji społecznej i edukacji; Łagodzenie skutków spowolnienia gospodarczego.

5 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Istotne elementy PD w Priorytecie VI Podkreślenie kompleksowości (KD); Wprowadzenie wskaźnika efektywności (KD); Zastosowanie obowiązkowego modułu komputerowego i/lub językowego (KD); Skierowanie wsparcia do mieszkańców powiatów, w których stopa bezrobocia jest wyższa od średniej stopy dla województwa warmińsko- mazurskiego (KS – 10 pkt.); Określenie progu udziału w projekcie osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w wysokości minimum 10 % (KS 5 pkt.); Zwiększenie dostępności środków na rozwój przedsiębiorczości poprzez realizację 7 odrębnych konkursów w ramach Działania 6.2;

6 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Podział środków w Działaniu 6.2 PO KL

7 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Istotne elementy PD w Priorytecie VII Kryterium kompleksowości (KD); Kryterium grupy 45+ i 15-24 lat (KD); Kryterium efektywności 10% (KS- 5 pkt); Kryterium spójności (KS – 5 pkt.); Organizacja odrębnego konkursu dla KIS, CIS, ZAZ; Wybór jednej instytucji otoczenia ekonomii społecznej.

8 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Istotne elementy PD w Priorytecie VIII Dwie formy wsparcia w Poddziałaniu 8.1.1; Ograniczenie wsparcia dla MŚP (KD); Zachęcanie do nowych modeli biznesowych (KS -15 pkt.); Kompleksowe wsparcie outplacementowe skierowane zarówno dla firm jaki konkretnych osób; Zatrudnianie wysokowykwalifikowanych specjalistów w MŚP.

9 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Istotne elementy PD w Priorytecie IX Skierowanie wsparcia do obszarów wiejskich (KD 9.1.1 i 9.1.2); Realizacja programów rozwojowych przez organy prowadzące lub w partnerstwie (KD); Współpraca z przedsiębiorstwami w zakresie organizacji staży i praktyk (KD); Krótkie formy doskonalenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zatrudnionych w na obszarach wiejskich (KD- min. 40%); Dostosowania szkół do przyjęcia młodszych dzieci (KS – 5 pkt); Skierowanie konkursów do obszarów o wskaźniku upowszechnienia niższym niż 10% (KS – 10%).

10 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Kontraktacja na 2010 rok PRIORYTET VI - 122 000 000,00 PLN PRIORYTET VII - 53 363 316,00 PLN PRIORYTET VIII - 61 132 301,34 PLN PRIORYTET IX - 52 590 796,00 PLN Ogółem - 289 086 413,34 PLN

11 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Kontraktacja na 2010 rok PriorytetKontraktacja projekty konkursowe Kontraktacja projekty systemowe Priorytet VI39,5 mln82,5 mln Priorytet VII17,4 mln36 mln Priorytet VIII57,2 mln3,9 mln Priorytet IX43,3 mln9,3 mln

12 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Harmonogram konkursów na rok 2010

13 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich DziałaniePoddziałanie Typ konkursu Planowany termin ogłoszenia konkursu I Kw.II Kw.III Kw.IV Kw. Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1 otwarty Działanie 6.2----------------------otwarty21 mln Działanie 6.3----------------------otwarty1 mln 17,5 mln

14 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Priorytet VII Promocja integracji społecznej DziałaniePoddziałanie Typ konkursu Planowany termin ogłoszenia konkursu I Kw.II Kw.III Kw.IV Kw. Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 Zamknięty 13,6 mln 1,8 mln Poddziałanie 7.2.2 Działanie 7.3----------------------Zamknięty2 mln

15 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki DziałaniePoddziałanie Typ konkursu Planowany termin ogłoszenia konkursu I Kw.II Kw.III Kw.IV Kw. Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1Otwarte40 mln Poddziałanie 8.1.2Otwarte13,5 mln Działanie 8.2Poddziałanie 8.2.1Zamknięty3,6 mln

16 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DziałaniePoddziałanie Typ konkursu Planowany termin ogłoszenia konkursu I Kw.II Kw.III Kw.IV Kw. Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 Zamknięte 11,6 mln Poddziałanie 9.1.212,6 mln Działanie 9.2 ---------------------- Zamknięte 10,6 mln Działanie 9.3 ----------------------5,6 mln Działanie 9.4 ----------------------2,9 mln Działanie 9.5 ----------------------Otwarty---------------

17 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Projekty Innowacyjne w 2010r. Priorytet Typ konkursu Planowany termin ogłoszenia konkursu I Kw.II Kw.III Kw.IV Kw. Priorytet VIIIZamknięty2 mln Priorytet IXZamknięty3 mln

18 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Projekty ponadnarodowe w 2010r. Działanie/ Podziałanie Typ konkursu Planowany termin ogłoszenia konkursu I Kw.II Kw.III Kw.IV Kw. Podziałanie 8.1.2Zamknięty1,5 mln Działanie 9.2 Zamknięty 3,7 mln

19 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Oczekiwane rezultaty projektów do końca 2010 roku Nazwa wskaźnikaWartość Liczba osób, które zakończyły udział w projektach 52 255 Liczba przedsiębiorstw, które uzyskały wsparcie szkoleniowo- doradcze 2500 Liczba szkół, które wdrożyły programy rozwojowe 411 Liczba osób, które otrzymały wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej 5790

20 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

21 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plany Działań na rok 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google