Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PO KL 2007-2013 sukcesy i wyzwania oraz dobre praktyki w rozwiązywaniu problemów woj. podlaskiego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PO KL 2007-2013 sukcesy i wyzwania oraz dobre praktyki w rozwiązywaniu problemów woj. podlaskiego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament."— Zapis prezentacji:

1 PO KL 2007-2013 sukcesy i wyzwania oraz dobre praktyki w rozwiązywaniu problemów woj. podlaskiego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

2 2 Problemy edukacji (i rynku pracy) Wysokie bezrobocie wśród ludzi młodych. Niski udział kobiet w rynku pracy Niedopasowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy Niska jakość kształcenia Jeden z najniższych w UE wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej Niski udział dorosłych w kształceniu ustawicznym, z najniższym udziałem osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych Rosnący wskaźnik bezrobocia osób poza systemem kształcenia

3 3 na kwotę 220 743 000,00 zł wybraliśmy 608 608 projektów

4 4

5 5 Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach działania Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach działania: -w tym na obszarach miejskich -w tym na obszarach wiejskich Liczba szkół, które zrealizowały projekty dotyczące indywidualizacji nauczania. 151 3 815 245 208 -115 -130 Liczba uczniów szczególnie uzdolnionych, którzy otrzymali stypendia. 796

6 rok 2012rok 2008

7 7 Rośnie liczba dzieci objętych edukacją przedszkolną w wieku 3-4 lat – POKL przyczynia się do poprawy danych 2008200920102011 3-latki37%42%46%48% 4-latki46%52%57%60% Wielu gminom udaje się utrzymać przedszkola utworzone w ramach POKL.

8 8 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych. Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenia zawodowe, którzy zakończyli w stażach i praktykach w ramach działania. 84 78 1848

9 9

10 10 Projekty POKL zmierzają w kierunku kształcenia dostosowanego do gospodarki ! Z sukcesem promujemy branże kluczowe dla rozwoju województwa podlaskiego: spożywczą, drzewną i meblarską, maszynową w tym elektromaszynową, elektroniczną, mechatroniczną, szkutniczą, turystyczną, bieliźniarską, medyczną, rehabilitacyjną oraz budownictwo. Z sukcesem promujemy włączanie pracodawców do procesu kształcenia. Poprawa wyników nauczania i wyników egzaminów zewnętrznych w szkołach które sięgnęły po dotację z EFS. W projektach coraz bardziej popularne staje się doradztwo zawodowe – od poziomu gimnazjum. W projektach proces kształcenia organizowany jest w sposób nowoczesny i ciekawy (z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych).

11 11 2416 1709 108 Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach: -w tym nauczyciele na obszarach wiejskich -w tym nauczyciele kształcenia zawodowego

12 12 Liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach działania: -w tym w zakresie form szkolnych -w tym w zakresie języków obcych -w tym zakresie ICT 867 867 0 0

13 13

14 14 Kierunki interwencji Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia na każdym jego etapie (edukacja przedszkolna, podstawowa, gimnazjalna, ponadgimnazjalna). Zwiększenie potencjału szkół zawodowych. Dostosowanie kształcenia do wymogów rynku pracy, w tym wsparcie praktyk i staży zawodowych, włączanie pracodawców do procesu kształcenia. Rozwój doradztwa zawodowego. Sprawny system edukacji ustawicznej i szkolnej (system wysokiej jakości, dopasowany do potrzeb gospodarczych i społecznych). Działania na rzecz upowszechnienia wykorzystania technologii informacyjnych (rozwój kompetencji cyfrowych)

15 15 Wyzwania Promowanie kształcenia wysokiej jakości, elastycznego, nowoczesnego i dostosowanego do potrzeb gospodarki (dostosowanie kompetencyjno–kwalifikacyjne podaży pracy do potrzeb rynku). Poprawa jakości i dostępności edukacji na każdym poziomie począwszy od edukacji przedszkolnej (wyrównywanie szans edukacyjnych na obszarze województwa podlaskiego). Przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej. Kształtowanie postawy przedsiębiorczej od najmłodszych lat.

16 16


Pobierz ppt "PO KL 2007-2013 sukcesy i wyzwania oraz dobre praktyki w rozwiązywaniu problemów woj. podlaskiego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google